Home K Gemeenten

Gemeenten

Wij werken graag samen met gemeenten en wijkteams aan kwaliteit van leven van onze cliënten. 

Wij werken graag samen met gemeenten en wijkteams aan kwaliteit van leven van onze cliënten. 

Het ontwikkelen en versterken van eigen kracht en gezondheid, dat is de missie van Lievegoed. We ondersteunen zowel kinderen als volwassenen in de provincies Utrecht, Brabant, Noord- en Zuid-Holland. Uitgangspunt daarbij is dat zij zoveel mogelijk hun eigen leven vormgeven en meedoen in de samenleving

Voor wie

U kunt bij Lievegoed terecht voor deskundige en betrokken ondersteuning op het gebied van opvoeding, dagbesteding, werk, wonen en vrijetijdsbesteding. Daarnaast bieden we diverse diensten op het gebied van diagnostiek, behandeling en medische zorg. Voor de inwoners van uw gemeente samen met iedereen die voor hen belangrijk is: familie, buren en vrijwilligers. We werken samen met andere organisaties zodat we in staat zijn in de regio een passend en aansluitend zorgaanbod te realiseren.

Onze doelgroepen zijn:

  • Kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
  • Volwassenen met een verstandelijke beperking
  • Volwassenen met een licht verstandelijke beperking met complexe bijkomende problematiek (LVB+)
  • Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Volwassenen met psychiatrische problematiek en/of verslaving

Met de expertise die we samen met collega zorgaanbieders bieden op het gebied van verstandelijke beperkingen én psychiatrie en verslavingszorg, kunnen we voor uw gemeente een rol als adviseur, partner of leverancier vervullen. We hebben de wens om samen te kijken hoe we de inwoners in uw gemeente met een verstandelijke beperking en/of een psychiatrisch probleem en/of verslaving het beste kunnen ondersteunen.

Contact of meer weten

Voor alle vragen over de dienstverlening van Lievegoed kunt u contact opnemen met het team zorgbemiddeling. Zij kunnen u meer vertellen over onze diensten of informatie geven over beschikbare plaatsen. Ook (aanstaande) cliënten, hun verwanten en/of vertegenwoordigers kunnen bij het team terecht. Stuur een mailbericht naar zorgbemiddeling@lievegoed.nl of bel met onze zorgbemiddeling via (030) 2255502.

Voor vragen of informatie over de Wmo kunnen gemeenten een bericht sturen naar wmo@lievegoed.nl/

Voor vragen of informatie over de Jeugdwet kunnen gemeenten een bericht sturen naar jeugdwet@lievegoed.nl/.

We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Overzicht zorgaanbod Jeugdwet