Home K Voor cliënten

Voor cliënten

Op deze pagina vind je alle informatie over jouw zorg en ondersteuning bij ons.

Op deze pagina vind je alle informatie over jouw zorg en ondersteuning bij ons.

Waar heb je recht op?

Jouw zelfstandigheid en ontwikkeling staan centraal. We doen er samen alles aan om jou zo veilig en zo prettig mogelijk te kunnen laten werken, wonen of logeren.

Je hebt plichten naar ons toe en je hebt ook rechten waar je aanspraak op kunt maken. Wil je weten welke? Lees de folder.

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden staat wat je van ons mag verwachten en wat wij van cliënten mogen verwachten. De algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de wettelijke regels die gelden voor jou en voor ons.

Over deze wettelijke regels informeren wij jou en je vertegenwoordiger op onze website. Als je dat wil, geven we je deze informatie op papier.

Wie betaalt wat

De kosten voor zorg en behandeling worden voor een groot deel betaald door de overheid en de zorgverzekering. Een gedeelte van de zorgkosten betaal je zelf.

Lievegoed krijgt geld van de overheid voor het verlenen van jouw zorg, maar niet voor alles wat we doen. In de folder lees je meer hierover.

Dit is Steffie en zij legt moeilijke dingen makkelijk uit.

Bijvoorbeeld hoe je geldzaken of een afspraak met een huisarts kunt regelen. Ook kun je hier nog meer filmpjes bekijken.

Kan je hier niet vinden wat je zoekt, kijk dan ook eens op Steffie.nl of vraag je vertegenwoordiger om hulp.

Klachten en hulp hierbij

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent of dat je vindt dat zaken anders moeten. Wij gaan graag met je in gesprek.

In het gesprek luisteren we naar jouw verhaal en kijken we naar een oplossing. Maak daarom je onvrede of klacht bespreekbaar.

Wet zorg en dwang

Jij krijgt alle hulp die je nodig hebt, zodat het goed met je gaat. Samen met Lievegoed maak je afspraken over welke zorg jij nodig hebt.

Onvrijwillige zorg is zorg die jij niet wil. Toch is deze zorg soms nodig om jouw gezondheid en veiligheid te beschermen. Wil je meer weten? Lees de folder.

Cliëntvertrouwenspersoon

Heb je te maken met de Wet zorg en dwang, dan heb je recht op een onafhankelijk cliënt vertrouwenspersoon.

Deze persoon luistert naar je verhaal en geeft antwoord op al je vragen. Samen met jou en je vertegenwoordiger wordt er naar een passende oplossing gezocht.

Bekijk wie er voor jou klaar staat:

Medezeggenschap

Het is voor ons vanzelfsprekend dat jij als cliënt invloed hebt op de dagelijkse gang van zaken, het beleid en de afspraken in de gemeenschap. We stimuleren dan ook dat je meedenkt, meepraat en meebeslist.

Over hoe we dit binnen Lievegoed samen doen vind je hier meer informatie.

Nog vragen?

Heb je toch nog vragen, dan kun je deze bespreken met je begeleider of vertegenwoordiger.

Zij staan je bij en zullen je de hulp geven die je nodig hebt. Praat daarom ook altijd met hen over je wensen en zorgen.