Home K Verwijzers GGZ

Verwijzers GGZ

Verwijzen psychiatrie en/of verslavingszorg

Verwijzen via ZorgDomein

Efficiënt en digitaal verwijzen naar Lievegoed kan via ZorgDomein. Zoek in ZorgDomein op Lievegoed om snel te verwijzen naar ons.

Verwijzen met digitale verwijsbrief

Geen ZorgDomein? Vul dan ons verwijsformulier in en mail een scan (pdf) van het compleet ingevulde formulier naar aanmeldenlievegoed@parnassiagroep.nl of bel ons aanmeldbureau (088) 3571510.

Aanvullende informatie

Voor nadere informatie over onze ambulante behandeling is Lievegoed telefonisch bereikbaar op werkdagen via (030) 2255555, of mail ons via cza@lievegoed.nl.

Verwijzen Beschermd of Begeleid Wonen en/of dagbesteding

Heeft uw cliënt naast behandeling een vraag naar beschermd of begeleid wonen, werk of dagbesteding? Daarvoor is een indicatie nodig vanuit het CIZ (Wlz) of de gemeente (Wmo): klik dan hier.

Voor wie

Lievegoed specialiseert in het aanbieden van zorg aan cliënten met dubbel of triple diagnoses.

Mensen die al langer problemen hebben, vastlopen of langdurig dreigen vast te lopen in hun leven hebben behoefte aan structuur, activering of juist acceptatie. Het kan daarbij gaan om (dreigende) langdurige psychische kwetsbaarheid zoals depressie, angst, trauma en persoonlijkheidsstoornis waardoor mensen langere tijd niet meer mee kunnen doen op hun werk, opleiding, sociale leven etc. Deze mensen zoeken vaak lang naar een passend behandelaanbod. Bij Lievegoed kunnen ze dat nu vinden.

Lievegoed heeft ruime ervaring met verslavingszorg en is gespecialiseerd in het behandelen van geestelijke gezondheidsproblemen en verslaving bij mensen met een licht verstandelijke beperking. We bieden behandeling op onze locaties in Bilthoven, Haarlem en Wageningen.

Exclusiecriteria

 • Geen vaste woon- en verblijfplaats.
 • Actuele forensische psychiatrie.
 • Eetstoornis als hoofddiagnose.
 • Cognitieve stoornis op de voorgrond (NAH, Korsakov)
 • Gedwongen behandeling.
 • Nood aan outreachende zorg.
 • Frequente crises/blijvende instabiliteit of acting out (enkel in samenwerking met FACT en hoofdbehandelaar elders)
 • Impulscontroleproblematiek met agressie op voorgrond.
 • Ernstige suïcidaliteit – bij persoonlijkheidsstoornissen.
 • Acute/floride psychose/manische ontregeling (enkel in samenwerking met FACT en hoofdbehandelaar elders)
 • Ernstige Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS).

Exclusiecriteria verslaving

 • GHB-verslaving.
 • Niet-middelen verslavingen (gokken, games, seks, e.d.) als primaire diagnose.
 • Voor detox behandelingen waar een detox behandeling niet mogelijk is in ambulante setting.

Wat bieden wij

Antroposofische GGZ Lievegoed biedt complementaire zorg. Dat wil zeggen; state of the art behandelingen binnen de GGZ (zoals CGT, EMDR, ACT, psychotherapie, farmacotherapie) worden aangevuld met de kennis en kunde van de antroposofische zienswijze. De kracht van antroposofische GGZ bij Lievegoed is dat heel de mens wordt gezien. Ieder mens is in de kern gezond en we gaan uit van de eigenheid van ieder mens. We leggen het accent op kwaliteiten, talenten, wensen en mogelijkheden van mensen. Je bent tenslotte meer dan je denkt! Vanuit deze visie gaat Lievegoed dan ook graag een duurzame verbinding aan met mensen binnen ‘caring communities’ op onze mooie locaties in Bilthoven, Haarlem en Wageningen

Zo willen wij nu en in de toekomst het betekenisvolle verschil voor deze mensen maken. Wij bieden bij Lievegoed GGZ de volgende mogelijkheden:

 • Behandeling voor depressie, angst, trauma en persoonlijkheidsstoornis.
 • Detox en behandeling voor verslaving aan alcohol, drugs en middelengebruik.
 • Combinatie van psychische problemen en verslaving.
 • Combinatie van licht verstandelijke beperking en bijkomende complexe psychiatrische
  problematiek en/of verslaving (LVB+).
 • Therapie.
 • Werken en dagbesteding.
 • Beschermd en begeleid zelfstandig wonen.
 • De intensiteit van de behandelingen kan verschillen. Wij bieden dagbehandeling (één of twee dagen in de week), poliklinische groepsbehandeling en/of individuele behandeling aan. Lees hier meer over onze behandelingen of over onze therapieën.

Wachttijden psychiatrie en verslavingszorg

Wachttijden zijn altijd vervelend. Wij doen er alles aan om deze zo kort mogelijk te houden. Op veel plekken lukt dat, op andere plekken zijn wachttijden soms langer dan we graag zouden willen.

Klik hier voor de actuele wachttijden

Verwijzen Wmo/Jeugdwet

Voor meer informatie voor gemeenten, ga naar deze pagina.

Verwijzen Wlz

Voor verwijzen voor de Wlz, ga naar deze pagina.