Home K GGZ en/of verslaving K Wat bieden wij

Volwassenen met psychische kwetsbaarheid en/of een verslaving

Je vermogen om zelf problemen op te lossen is veel groter dan je meestal denkt!

Je vermogen om zelf problemen op te lossen is veel groter dan je meestal denkt!

Wat bieden wij

We kijken wat je nodig hebt en wat bij jou past. In overleg met jou stellen we onze zorg op maat samen.

Beschermd of begeleid wonen

Als je een psychiatrische kwetsbaarheid hebt, ex-verslavingsproblematiek of een combinatie met andere problemen kun je bij ons wonen. Dat kan bij ons op verschillende locaties in een (beschermde) woongroep of meer zelfstandig met begeleiding, soms in een eigen huis. De woonsituatie is zoveel mogelijk passend bij wat jij wil en kan. Er is een gezond evenwicht tussen individuele en gezamenlijke activiteiten. Elke dag eten we samen en maken we in de gemeenschappelijke woonruimte tijd voor leuke dingen. Daarnaast is er ruimte om aan de slag te gaan met wat er op het dagprogramma staat. Met taken die iedereen doet in het huishouden om alles schoon en opgeruimd te houden.

Woonbegeleiding

Ook als je een eigen woning hebt, kun je gebruik maken van de woonbegeleiding van Lievegoed. De individuele begeleiding vindt dan bij jou thuis plaats. Denk aan ondersteuning bij je dagstructuur, sociale contacten, administratie en huishouden.

Eigen regie, eigen kracht

Samen kijken we hoe je dat het beste kunt doen op allerlei levensgebieden, zoals wonen, werken en vrije tijd. Zelf of samen met je familie maak je met de persoonlijk begeleider afspraken over wonen, werken en vrije tijd. En welke begeleiding of behandeling daarvoor nodig is. Dat leggen we vast in een digitaal zorgplan. Jijzelf en je familie hebben via CarenZorgt toegang tot je digitale zorgplan.

Oog voor mogelijkheden, persoonlijk contact gebaseerd op gelijkwaardigheid

Wat gaat er wél goed, wat maakt je sterker en wat past bij jouw mogelijkheden. In kleine groepen met een persoonlijke benadering en aandachtig contact zoeken we naar jouw talenten en jouw karakter. En dat binnen een fijne en huiselijke omgeving. Wat maakt voor jou het leven de moeite waard? We helpen je je eigen doelen en idealen na te streven. Dat doen we door samen naar de toekomst te kijken, maar ook door te helpen beperkingen en onmogelijkheden te accepteren. Belangrijk voor de ontwikkeling is ook de ontmoeting tussen jou en je begeleider. Je leert van elkaar en ontwikkelt je daardoor allebei, vanuit een gelijkwaardige relatie.

Ontmoeting en vrije tijd

Jezelf laten zien en de ander zien, daar gaat het om. Je kunt kiezen om wel of niet mee te doen aan de gemeenschappelijke activiteiten en bijeenkomsten. Iedereen doet mee passend bij je eigen mogelijkheden en wensen. Naast dat wij aandacht hebben voor jou al individu, vinden we het ook belangrijk dat er aandacht is voor jou als persoon binnen de gemeenschap waar jij deel van uit maakt, samen met jouw verwanten, vrienden en onze medewerkers. Samen leven, werken en fijne dingen beleven maken het leven leuk.

Als je meer zelfstandig wilt en kunt wonen dan bieden wij ook gemeenschappelijke activiteiten en eten we regelmatig samen met elkaar. Je kunt meedoen aan gezamenlijke uitjes, culturele avonden, vakanties. Regelmatig gaan we de naar buiten de natuur in. We genieten van kunst en muziek. Niets moet, maar we stimuleren dat je leuke contacten hebt en je vrije tijd op een manier kunt invullen die bij jou past.

Ritme en tradities

Er is afwisseling tussen concentratie en ontspanning. We hechten veel waarde aan een duidelijk dagritme, weekritme en het jaarritme. We vieren met elkaar de jaarfeesten, zoals het Michaëlfeest (29 september), Sint Maarten (11 november) en het Sint Jansfeest (24 juni). Deze feesten zijn verbonden aan het ritme van de seizoenen en de veranderingen in de natuur.

Samen zijn we de gemeenschap

Wij doen ook ons best om ervoor te zorgen dat het goed gaat. Zodat iedereen lekker in zijn vel zit en je de dingen doet waar je plezier in hebt. Jij en jouw verwanten en de medewerkers op de locatie van Lievegoed bespreken en beslissen samen hoe je wilt leven in de gemeenschap. Elke locatie heeft een cliëntenraad of andere vorm van overleg waarbij jij of je familie met de manager of teamleider van de locatie bespreken wat goed gaat en hoe het beter kan. Op het niveau van alle locaties van Lievegoed bespreekt de centrale cliëntenraad en het bestuur wat er goed gaat en wat er beter kan. Lees meer over onze cliëntenraden.

Werken en dagbesteding

Zinvol werk is belangrijk. Omdat je daarin iets van jezelf kwijt kunt. Omdat je zo meedoet en iets bijdraagt. En omdat dit een gezond ritme en een zinvolle invulling aan je dagen geeft. Bovendien ontdek je al (samen)werkend waar jij goed in bent, wat je graag doet en hoe jij verder kunt. In de werkgebieden is ruimte voor nieuwe ontmoetingen, nieuwe energie en nieuwe ideeën. Wij geloven dus dat werk gezondmakend is. Je doet weer arbeidsritme op en werkt zo toe naar je volgende stap. Je kunt bij ons werken in de tuinen, in de winkel, in de houtwerkplaats maar ook ambachtelijk, kunstzinnig of creatief aan de slag. Grote kans dat je zo meer zicht krijgt op wat je denkt, voelt en wilt met je leven.

Op weg naar Werk; Beschermd werken en talentontwikkeling, we kunnen je in contact brengen met de werkbegeleiding bij interesse.

Behandeling

Wil je weerbaarder worden in je psychische kwetsbaarheid dan gaan we samen op zoek naar de juiste hulp. We helpen je graag bij de stappen die je kunt zetten om je een nieuwe, gezonde leefstijl eigen te maken. We kijken wat er wél goed gaat; op wat je sterker maakt en vooruit helpt. Jouw vermogen om zelf problemen op te lossen is veel groter dan je meestal denkt.

De behandeling die je eventueel nodig hebt organiseren we in vergaande samenwerking met verschillende GGZ aanbieders en lokale en regionale FACT-teams. En dat werkt!