Home K Over Lievegoed

Over Lievegoed

Het ontwikkelen en versterken van eigen kracht en gezondheid door antroposofische behandeling en begeleiding. Dat is onze missie.

Het ontwikkelen en versterken van eigen kracht en gezondheid door antroposofische behandeling en begeleiding. Dat is onze missie.

Lievegoed is er voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en mensen met problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving of een combinatie hiervan.

We zijn een organisatie met een rijke antroposofische traditie. De basis voor kwaliteit van leven ligt in het deel uitmaken van een warme gemeenschap caring community). Een mens is immers alleen een mens in relatie tot anderen. We richten ons daarom zowel op het individu als ook op het individu in verbondenheid met de gemeenschap. In balans komen beide tot bloei.

We geloven in de kracht van positieve gezondheid, ritmes en tradities, kunst en cultuur, contact met de natuur, gezonde leefstijl, duurzaamheid, gezondmakend werk, mindfulness en zingeving. Deze waarden geven ons voortdurend richting in alles wat we doen en zorgen voor een fijne en positieve sfeer. Niemand werkt hier toevallig. Het werken bij Lievegoed is een bewuste keuze en dat merk je.

Vanuit de kracht van de gemeenschap werken we aan een gezonde balans tussen hart, hoofd en handen. Ieder mens is in de kern gezond. We leggen het accent op kwaliteiten, talenten, wensen en mogelijkheden. Ons motto is dan ook:

Je bent meer dan je denkt!

Geschiedenis

Lievegoed is ontstaan uit samenvoegingen van meerdere kleinschalige antroposofische zorginitiatieven voor mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek en/of verslaving.

Hoe het begon

In de jaren ‘70/’80 van de vorige eeuw gaven geïnspireerde pioniers vorm aan hun idealen op allerlei plaatsen in de maatschappij, ook in de zorg. Zo ontstonden er kleine leef- en werkgemeenschappen, vaak op een boerderij of rondom een ambachtelijke werkplaats. Medewerkers met een zorg- of ambachtsopleiding leefden en werkten op voet van gelijkheid met zorgvragers, mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen of met een verstandelijke beperking. De meeste van onze locaties zijn op deze wijze ontstaan.

Antroposofische wortels

Het antroposofische gedachtegoed, ontwikkeld in de jaren ‘20 in Duitsland/Zwitserland, had een grote aantrekkingskracht op de pioniers. De spirituele inslag en de verbinding met de natuur sloten goed aan bij hun denkbeelden. In Nederland had de antroposofie voet aan de grond gekregen met name in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De arts Ita Wegman (1876-1943) was hierin een voorloper. Bernard Lievegoed (1905-1992) was degene die verbindingen legde naar de ouderenzorg, psychiatrie, verslavingszorg en de organisatieontwikkeling.

Antroposofie nu

Op den duur bleken de kleine gemeenschappen kwetsbaar, voor cliënten en medewerkers, en ook in bedrijfsmatig opzicht. De maatschappij ging andere eisen stellen aan kwaliteit, doelmatigheid, efficiëntie en verantwoording, die makkelijker te realiseren waren in een groter verband. Samenwerkingsverbanden en fusies hielpen te overleven en te professionaliseren. De Ita Wegmanstichting, Arta verslavingszorg en de Bernhard Lievegoedkliniek hebben hun krachten gebundeld en legden de basis voor het huidige Lievegoed.

Lievegoed is vandaag de dag een moderne zorginstelling, die werkt met goed opgeleide professionals en volgens de huidige maatstaven voor kwaliteit en veiligheid. De idealen waarmee haar pioniers zijn begonnen, zijn nog zichtbaar. In de locaties, hun ligging in de natuur en hun aankleding. In de basisgedachte dat het er in de zorg om gaat mensen optimaal in hun ontwikkeling te stimuleren. En in de betrokkenheid van de medewerkers bij hun werk.