Home K Over Lievegoed K Antroposofische Visie

Over Lievegoed

Het ontwikkelen en versterken van eigen kracht en gezondheid door antroposofische behandeling en begeleiding. Dat is onze missie.

Het ontwikkelen en versterken van eigen kracht en gezondheid door antroposofische behandeling en begeleiding. Dat is onze missie.

Antroposofische visie

Antroposofie is onze basis

Rudolf Steiner (1861-1925) is de grondlegger van de Antroposofie. Ita Wegman en Bernard Lievegoed hebben zijn ideeën de vorige eeuw in Nederland vertaald naar ouderenzorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrie en verslavingszorg. Lees hier meer over onze geschiedenis.

Antroposofie biedt antwoorden op veel van de vraagstukken die er spelen in de huidige maatschappij. Zoals positieve gezondheid, zingeving, mindfulness, duurzaamheid, gemeenschapszin, gezonde leefstijl en contact met de natuur. Met deze waarden als basis zijn wij in staat mee te bewegen met de veranderingen in de zorg en samenleving.

Antroposofie komt van de Griekse woorden Antropos (mens) en Sofie (wijsheid). De antroposofische kijk op mensen gaat ervan uit dat er drie processen te onderscheiden zijn: het denken (hoofd), voelen (hart) en willen (handen).

Als er balans is tussen alles wat je denkt, voelt en wilt, kun je op een gezonde manier functioneren. Maar als die er niet meer is door bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, een psychiatrisch probleem of een verslaving, is het wenselijk om de balans tussen het denken, voelen en willen te herstellen. Daarom werken we in onze begeleiding en behandeling met hoofd (denken), hart (voelen) en handen (willen). Zo stimuleren en versterken we de gezonde balans tussen body, mind & soul.

Voor de kwaliteit van leven is aanpassingsvermogen belangrijk. Zodat je jezelf kan aanpassen aan de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. En dat je kan bepalen op wat voor manier je daarmee omgaat. Dat idee wordt ‘positieve gezondheid’ genoemd. Daarmee versterk je het gezonde en bied je groeimogelijkheden. Zo blijf je respectvol omgaan met de unieke kwaliteiten van iedereen.

Daarbij staat de hechte band tussen cliënten, verwanten en medewerkers in de gemeenschap centraal. We zoeken samen naar hoe we de veerkracht van elke cliënt het beste kunnen versterken. We kijken naar het hele plaatje, niet alleen naar de beperking, het probleem of de diagnose. Het gaat dus ook om het vergroten van eigen kracht, eigenwaarde en zelfrespect.

Het gedachtengoed van Lievegoed steunt op zes waarden. Deze zes waarden geven onze organisatie vorm en inhoud. Dit zie je terug in onze  professionele zorg, reguliere zorg en onze werkwijze.

De zes waarden van de zorg van Lievegoed

  1. De hele mens
  2. De caring community
  3. Een gezonde omgeving
  4. Zingeving en mindfulness
  5. Contact met de natuur
  6. Kunst en cultuur

 

We hebben aandacht voor de hele mens

Vanuit een allesomvattende kijk zien we de mens in zijn geheel. Positieve gezondheid is daarbij het uitgangspunt. We houden rekening met beperkingen maar gaan vooral uit van de mogelijkheden en kwaliteiten. We hebben oog voor de levensverhalen en verwachtingen van mensen. We letten hierbij op het sociale, psychische en fysieke functioneren.

 

We vormen een caring community

Mens én medemens, leven én samenleven; die woorden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je bent immers alleen mens in relatie tot anderen. Daar ligt voor ons de basis voor kwaliteit van leven. Op alle niveaus vormt de caring community het hart van ons werk. Hoezeer de invulling van plek tot plek ook verschilt. Vanuit deze kijk is de zorg voor onze cliënten zowel gericht het individu als op het individu in verbondenheid met de caring community waarvan zij samen met verwanten en onze medewerkers deel uitmaken. 

 

We bieden een fijne en gezonde omgeving

Op elke locatie zijn de gebouwen ruim en licht ingericht. Ze hebben een warme en huiselijke uitstraling, met oog voor details in materiaalkeuze en kleur. Uit alles blijkt dat er met aandacht en zorg wordt gewerkt en geleefd. Het zijn fijne plekken op mooie locaties (vaak in het groen) die uitnodigen om elkaar op te zoeken.

 

We staan open voor zingeving en mindfulness

Voluit leven is leven in verbinding. Met wie je bent en wat je beweegt. Met de mensen met wie je leeft, woont en werkt. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je belangrijk vindt. In onze zorg en begeleiding hebben we oog voor al deze verschillende niveaus van verbinding en zingeving. Samen zoeken we naar aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling.

 

We waarderen de natuur

Bijna iedereen heeft tijdens de Corona-periode ervaren hoe belangrijk de natuur kan zijn. De schoonheid, de ruimte en de rust. Daarom leven we mee met het natuurlijke ritme van de dagen en seizoenen. Graag en uitbundig vieren we samen onze jaarfeesten. Ze zorgen voor een gevoel van verbondenheid. Deze terugkerende tradities zijn van groot belang. Voor cliënten zijn de feesten vaak belangrijke ijkpunten in hun besef van tijd. In het verlengde hiervan staan we voor een gezonde levensstijl en het gebruik van biologische voeding. 

 

We laten ons raken door kunst en cultuur

Kunst en cultuur geven het leven kleur. Het zijn manieren om je emoties te uiten, je zintuigen te prikkelen en schoonheid te ervaren. Veel van onze cliënten hebben moeite zich uit te drukken, daarom gebruiken we graag kunst en cultuur om contact te maken. We laten ons inspireren door de artistieke uitingen om ons heen. We bieden cliënten volop ruimte voor kunstzinnige en creatieve activiteiten. Of het nu gaat om (volks)dansen, zingen, (geïmproviseerd) toneelspelen, het maken van kunstwerken of muziek. Het zijn allemaal mogelijkheden voor contact en ontplooiing.

Visie op begeleiding van kinderen

Heilpedagogie is de antroposofische zorg (begeleiding en behandeling) die wordt geboden aan kinderen en jeugdigen met een ontwikkelingsstoornis. Het uitgangspunt is het opdoen van zoveel mogelijk ervaringen en belevingen passend bij de leeftijd van 0 tot 7 jaar, van 7 tot 14 jaar en van 14 tot 21 jaar. Alles wat een kind meemaakt is belangrijk voor de ontwikkeling. Ieder kind, wat de beperking ook is, wil leren. Bij een kind met een uitzonderlijke ontwikkeling gaat het erom de unieke kwaliteiten te ontdekken. Lees hier meer over hoe wij de zorg voor kinderen en jeugdigen vormgeven.

Visie op begeleiding volwassenen

De term sociaaltherapie spreekt in feite voor zich. Het sociale leven (de ontmoeting met de ander) is de basis voor kwaliteit van leven. Mensen leren van elkaar. Dit geldt voor zowel cliënten en verwanten als voor medewerkers. In het sociale leven liggen belangrijke mogelijkheden voor ontwikkeling. De sociaaltherapie gaat uit van gelijkwaardigheid. Ondanks cognitieve en sociaal-emotionele beperkingen, benaderen we een volwassene als een volwassen persoon. Iedereen draagt bij aan wat er in de gemeenschap moet gebeuren, passend bij zijn of haar mogelijkheden. Het accent ligt dus op het inrichten en onderhouden van een gezond sociaal leven. Lees meer over hoe we de zorg voor volwassenen vormgeven: volwassenen met een verstandelijke beperking, LVB+, NAH of GGZ & verslaving.

Aandacht

Aandacht voor elkaar betekent oprechte interesse in de ander, op basis van gelijkwaardigheid, wederzijds respect en een luisterend oor. Dat geldt voor cliënten én voor medewerkers.

Aandacht

Gastvrijheid

Samen zorgen we voor een mooie omgeving en fijne sfeer zodat iedereen zich thuisvoelt.

Gastvrijheid

Ontmoeten

Lievegoed vormt samen met collega’s, cliënten en hun naasten de gemeenschap. We ontmoeten elkaar bij de jaarfeesten. Ontmoeting met andere mensen maakt voor iedereen het leven betekenisvol.

Ontmoeten

Ontwikkelen

Ons motto is ‘je bent meer dan je denkt’. Je krijgt bij ons alle ruimte om je te ontwikkelen en te versterken wat werkt.

Ontwikkelen