Volwassenen met een
verstandelijke beperking

Een mens is alleen mens in relatie tot anderen. We richten ons daarom zowel op het individu als op het individu in verbondenheid met de gemeenschap. In balans komen beide tot bloei.

Een mens is alleen mens in relatie tot anderen. We richten ons daarom zowel op het individu als op het individu in verbondenheid met de gemeenschap. In balans komen beide tot bloei.

Wat bieden wij

Wonen in een vertrouwde omgeving

Als je een verstandelijke beperking hebt kun je bij ons wonen. Dat kan bij ons op verschillende locaties in een (beschermde) woongroep of meer zelfstandig met begeleiding, soms in een eigen huis. De woonsituatie is zoveel mogelijk passend bij wat jij wil en kan. Er is een gezond evenwicht tussen individuele en gezamenlijke activiteiten. Elke dag eten we samen en maken we in de gemeenschappelijke woonruimte tijd voor leuke dingen. Daarnaast is er ruimte om aan de slag te gaan met wat er op het dagprogramma staat. Iedereen helpt op zijn of haar eigen manier mee in het huis om alles schoon en opgeruimd te houden.

Woonbegeleiding

Ook als je een eigen woning hebt, kun je gebruik maken van de woonbegeleiding van Lievegoed. De individuele begeleiding vindt dan bij jou thuis plaats. Denk aan ondersteuning bij je dagstructuur, sociale contacten, administratie en huishouden.

Eigen regie, eigen kracht

Volwassenen benaderen we ook als volwassen. Ondanks je beperkingen wil je zinvol invulling geven aan je leven.  En dat liefst zo zelfstandig mogelijk. Samen kijken we hoe je dat het beste kunt doen op allerlei levensgebieden, zoals wonen, werken en vrije tijd. Zelf of samen met je familie maak je met de persoonlijk begeleider afspraken over wonen, werken en vrije tijd. En welke vorm van ondersteuning daarvoor nodig is. Dat schrijven we op in een digitaal zorgplan. Jij en je naasten hebben via CarenZorgt toegang tot je digitale zorgplan.

Oog voor mogelijkheden, persoonlijk contact gebaseerd op gelijkwaardigheid

Wat gaat er wél goed, wat maakt je sterker en wat past bij jouw mogelijkheden? In kleine groepen met een persoonlijke benadering en aandachtig contact zoeken we naar jouw talenten en jouw karakter. En dat binnen een fijne en huiselijke omgeving. Wat maakt voor jou het leven betekenisvol? We helpen je te werken aan je eigen doelen en idealen. Je kijkt samen met ons naar de toekomst en we helpen je je beperkingen en onmogelijkheden te accepteren. Belangrijk voor de ontwikkeling is ook de ontmoeting tussen jou en je begeleider. Je leert van elkaar en ontwikkelt je daardoor allebei, vanuit een gelijkwaardige relatie.

Ontmoeting en vrije tijd

Jezelf laten zien en de ander zien, daar gaat het om. Je kiest zelf of je wel of niet mee wilt doen aan de gemeenschappelijke activiteiten en bijeenkomsten. Iedereen doet mee aansluitend bij je eigen mogelijkheden en wensen. Naast aandacht voor jou, vinden we het ook belangrijk dat er aandacht is voor jou als persoon binnen de gemeenschap waar jij deel van uit maakt, samen met jouw familie, vrienden en onze medewerkers. Samen leven, werken en fijne dingen beleven maken het leven leuk.

Elke dag is er de mogelijkheid samen te eten en leuke dingen te doen. Je kunt meedoen aan gezamenlijke uitjes, culturele avonden, vakanties. We zoeken regelmatig de natuur op en genieten van kunst en muziek. Niets moet, maar we stimuleren dat je leuke contacten hebt en je vrije tijd op een manier kunt invullen die bij jou past.

Ritme en rituelen

Er is afwisseling tussen concentratie en ontspanning. We geloven in de kracht van ritmes en rituelen en daarom besteden we aandacht aan een duidelijk dagritme, weekritme en het jaarritme. We vieren met elkaar de antroposofische jaarfeesten, zoals het Michaëlfeest (29 september), Sint Maarten (11 november) en het Sint Jansfeest (24 juni). Deze feesten zijn verbonden aan het ritme van de seizoenen en de veranderingen in de natuur.

 

 

Werken en dagbesteding

Uit jarenlange ervaring weten wij dat betekenisvol en zinvol werk gezondmakend is en voor iedereen bijdraagt aan een goed leven. Omdat je daarin iets van jezelf kwijt kunt, je zo meedoet en erbij hoort. Het helpt om steeds zelfstandiger te worden en goed in je vel te zitten. Niet jouw beperking of probleem staat centraal maar wat je kunt bijdragen, dat geeft een goed gevoel.

Als je te maken hebt met een ernstige beperking is de eenvoud en de herkenbaarheid van het resultaat van groot belang. We werken dan ook voornamelijk met ambachtelijke producten. Kwalitatief voldoet het product of de dienst aan hoge standaarden wat betreft functionaliteit en kunstzinnige vormgeving.

We werken samen in de tuin, verzorgen de dieren op de boerderij, maken kunst in het atelier, of helpen met het koken en de huishouding. Er is altijd wel een werkgebied dat past bij jou.

We kunnen je helpen in het vinden van passend werk en je begeleiden in je baan en bij je werkgever bijvoorbeeld in de supermarkt.

Behandeling en begeleiding

Bij Lievegoed heb je een persoonlijk begeleider die op vaste dagen en tijden komt. De persoonlijk begeleider is het eerste aanspreekpunt voor jou, jouw ouders of verzorgers en draagt zorg voor de continuïteit en coördinatie van de hulpverlening.

Team van behandelaars en begeleiders

Het kan zijn dat voor jouw zorg en behandeling verschillende experts nodig zijn. Wij zorgen dat het team, dat kan bestaan uit de persoonlijk begeleider, een gedragsdeskundige, een arts, een logopedist, een speltherapeut, een fysiotherapeut, een muziektherapeut, een creatief therapeut en/of een ergotherapeut, goed samenwerkt. Indien nodig vragen we hulp van een psychiater, een gz-psycholoog of andere specialisten en werken we samen met collega zorginstellingen in de regio. Wij zorgen ervoor dat het team dat jou helpt goed met elkaar samenwerkt. Samen met jou en eventueel met jouw ouders of verzorgers maken we afspraken en leggen deze vast in een zorgplan. Jijzelf en je familie hebben via CarenZorgt toegang tot je digitale zorgplan.

Samenzeggenschap

Met elkaar; jij en jouw verwanten en de medewerkers in je gemeenschap bespreken en beslissen jullie samen hoe je wilt dat het gaat op de locatie. Elke locatie heeft een cliëntenraad of ander vorm van overleg waarbij jij of je familie met de manager of teamleider van de locatie bespreken wat er goed gaat goed en hoe het beter kan. Op het niveau van alle locaties van Lievegoed bespreekt de centrale cliëntenraad en het bestuur wat er goed gaat en wat er beter kan. Lees hier meer over onze cliëntenraden.