Home K Verstandelijke beperking K Bij volwassenen

Volwassenen met een
verstandelijke beperking

Een mens is alleen mens in relatie tot anderen. We richten ons daarom zowel op het individu als op het individu in verbondenheid met de gemeenschap. In balans komen beide tot bloei.

Een mens is alleen mens in relatie tot anderen. We richten ons daarom zowel op het individu als op het individu in verbondenheid met de gemeenschap. In balans komen beide tot bloei.

Volwassenen met een verstandelijke beperking

De zorg en begeleiding voor volwassen mensen met een verstandelijke beperking vanuit het antroposofisch mensbeeld heet sociaaltherapie. Je leert van elkaar. Een mens is alleen mens in relatie tot anderen. Wij richten ons daarom zowel op het individu als op het individu in verbondenheid met de gemeenschap. In balans komen beide tot bloei. We besteden daarom veel aandacht aan het hebben van een gezond sociaal leven. Daar ligt voor ons de kwaliteit van leven.

Wil meer lezen over onze zes pijlers waarmee wij onze antroposofische visie vormgeven? Lees dan hier meer.