Home K Over Lievegoed K Compliment of klacht

Over Lievegoed

Het ontwikkelen en versterken van eigen kracht en gezondheid door antroposofische behandeling en begeleiding. Dat is onze missie.

Het ontwikkelen en versterken van eigen kracht en gezondheid door antroposofische behandeling en begeleiding. Dat is onze missie.

Compliment of klacht

Compliment

Bent u tevreden? Vertel het ons!

Bent u positief verrast of tevreden over de zorg die we bieden? We horen het graag via info@lievegoed.nl

Klacht

Bent u ontevreden, vertel het ons!

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent of dat u vindt dat zaken anders moeten. Wij gaan graag met u in gesprek. In het gesprek luisteren we naar uw verhaal en kijken of we de oorzaak zo goed en zo snel mogelijk weg kunnen nemen. Maak uw onvrede of klacht daarom bespreekbaar.

  • U kunt zelf bepalen met wie u uw klacht wilt bespreken.
  • U kunt terecht bij uw hulpverlener of de leidinggevende. We proberen zoveel mogelijk in onderling overleg problemen op te lossen.
  • U kunt advies vragen bij de klachtenfunctionaris. Deze kan bemiddelen tussen u en degene waar de klacht betrekking op heeft. De klachtenfunctionaris heeft geheimhoudingsplicht. De klachtenfunctionaris is te bereiken per e-mail: klachtenfunctionaris@lievegoed.nl of mobiel 06-21502439.

De klachtenregeling vindt u hieronder evenals een samenvatting hiervan in onze brochure klachten.

Brochure klachten (pdf)
Klachtenregeling (pdf)

Klachtencommissie

U kunt de klacht indienen bij de externe klachtencommissie als u vindt dat wij niet goed met uw klacht omgaan. Klachtencommissie VGU, Postbus 10103, 3505 AB UTRECHT of postmaster@vgu.nl.

Geschillencommissie

Als de vorige stappen geen goede oplossing hebben opgeleverd, kunt u zich wenden tot de landelijke geschillencommissie zorg: www.degeschillencommissie.nl.

Cliëntvertrouwenspersoon

De Wet zorg en dwang heeft geregeld dat er altijd een cliëntvertrouwenspersoon moet zijn waar cliënten en/of hun vertegenwoordiger gebruik van kunnen maken.

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Iedere cliënt of vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd), heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Deze cliëntenvertrouwenspersonen zijn niet in dienst bij de zorgaanbieder.

De Wet zorg en dwang regelt zorgvuldigheid in het toepassen van opname en zorg die u niet wenst of waar u vanuit uw beperkingen niet over kunt beslissen. Cliënten en vertegenwoordigers kunnen met vragen of klachten over de onvrijwillige zorg terecht bij de stichting Zorgstem, het LSR of Zorgbelangcvp. Ondersteuning door de cliëntenvertrouwenspersoon van Zorgstem of LSR is gratis.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon voor u doen?

De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal en geeft antwoord op uw vragen. Ook legt de cliëntenvertrouwenspersoon uit hoe de Wet zorg en dwang werkt en wat uw rechten zijn. Als u problemen of klachten heeft over de geboden zorg, zoekt de cliëntenvertrouwenspersoon samen met u of uw vertegenwoordiger naar een oplossing. De cliëntenvertrouwenspersoon kan u desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief of meegaan naar gesprekken daarover.

Ontvangt u vrijwillige zorg in een zorglocatie van de zorgaanbieder, maar heeft u andere klachten? Ook dan kunt u terecht bij de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang voor informatie, advies en ondersteuning.

Wie is uw cliëntenvertrouwenspersoon?

Aan elke zorgaanbieder is een specifieke cliëntenvertrouwenspersoon verbonden.

Deze gegevens zijn te vinden op de poster van deze cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang op de locaties en in algemene ruimtes bij de zorgaanbieder.

Contactgegevens cliëntenvertrouwenspersoon

 

Stichting Zorgstem
Website: www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Amsterdam:

ClientvertrouwenspersoonIntan Awondatu
T (06) 40987249
E i.awondatu@zorgstem.nl
Flyer Zorgstem cliëntvertrouwenspersoon Intan Awondatu (PDF)

 

 

 

Bilthoven/Driebergen:

Margoot van Woensel
T (06) 40878060
E m.vanwoensel@zorgstem.nl
Flyer Zorgstem cliëntvertrouwenspersoon Margoot van Woensel (PDF)

 

 


Den Haag:

Peter van Laar
T (06) 40853191
E p.vandelaar@zorgstem.nl
Flyer Zorgstem cliëntvertrouwenspersoon Peter van Laar (PDF)

 

 

 

Voor de regio’s Breda en Rotterdam:

Het LSR
Website: www.hetlsr.nl

Breda:

mw. Esther Bijlefeld
T (06) 21907687
E e.bijlefeld@hetlsr.nl
Flyer LSR cliëntvertrouwenspersoon Esther Bijlefeld (PDF)

 

 

Rotterdam:

Janina Langbroek
T (06) 21698903
E j.langbroek@hetlsr.nl
Flyer Zorgbelang cliëntvertrouwenspersoon Janina Langbroek (PDF)

 

 

Faruk Yürdem
T (06) 11263262
E f.yurdem@hetlsr.nl
Flyer Zorgbelang cliëntvertrouwenspersoon Faruk Yürdem (PDF)

 

 

 

Voor de regio Wageningen

Zorgbelangcvp
Website: www.adviespuntzorgbelang.nl

Wageningen:

Sabrina Scalzotto
T (06) 30456893
E sabrinascalzotto@zorgbelangcvp.nl
Flyer Zorgbelang cliëntvertrouwenspersoon Sabrina Scalzotto (PDF)

Klachten Wet zorg en dwang

Behandeling van klachten over onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang)

De raad van bestuur is niet bevoegd om klachten te behandelen over beslissingen die in artikel 55 Wzd en over de nakoming van verplichtingen die in artikel 55 Wzd genoemd worden. Deze klachten stuurt de raad van bestuur ter behandeling door aan de Klachtencommissie onvrijwillige zorg (KZOC): https://www.kcoz.nl.