Home K Over Lievegoed K Medezeggenschap

Over Lievegoed

Het ontwikkelen en versterken van eigen kracht en gezondheid door antroposofische behandeling en begeleiding. Dat is onze missie.

Het ontwikkelen en versterken van eigen kracht en gezondheid door antroposofische behandeling en begeleiding. Dat is onze missie.

Medezeggenschap

Visie op samenzeggenschap

Het is voor ons vanzelfsprekend dat onze cliënten invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken, het beleid en de afspraken in de gemeenschap. We stimuleren dan ook dat ze meedenken, meepraten en meebeslissen.

De verwanten van onze cliënten zijn onlosmakelijk deel van onze gemeenschappen, al verschilt de manier waarop van plek tot plek. De ontmoeting en uitwisseling tussen onze cliënten, hun verwanten en onze medewerkers vinden wij dan ook heel belangrijk.

Wij werken volgens de uitgangspunten van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Governancecode zorg. Vanuit een heldere rolverdeling streven we naar samenzeggenschap met als leidraad één gezamenlijk doel: kwaliteit van leven voor onze cliënten. We leggen de besluitvorming decentraal in de gemeenschappen om zo de positie van de cliënten- en verwantenraden nog meer te versterken.

Visie op medezeggenschap (pdf)
Medezeggenschapsreglement ccr (pdf)
Medezeggenschapsreglement ccr – matrix (pdf)

Centrale cliëntenraad

Lievegoed kent verschillende cliëntgroepen op meerdere locaties, met ieder hun eigen voorkeuren, wensen en belangen. Rekening houdend met de specifieke mogelijkheden en behoeften van cliënten, is de medezeggenschap lokaal vormgegeven, opdat iedereen zich gehoord weet en voelt. De centrale cliëntenraad behartigt de gezamenlijke belangen van de cliënten van Lievegoed.

Elke cliëntenraad werkt volgens een eigen medezeggenschapsreglement. De matrix geeft de verdeling van de formele medezeggenschapsbevoegdheden weer.

Postadres
Centrale cliëntenraad Lievegoed
Postbus 627, 3720 AP Bilthoven
info@lievegoed.nl

Ondernemingsraad

Missie

De ondernemingsraad (OR) van Lievegoed geeft vorm aan de medezeggenschap in de geest van de organisatie.

Visie

De OR is een professionele gesprekspartner voor de raad van bestuur en wordt op het juiste moment betrokken bij beleidsontwikkeling. De OR onderhoudt contact met de mensen die hij vertegenwoordigt en zoekt daarin steeds naar de meest effectieve wijze.

Succesbepalende factoren

  • De belangen van zowel de medewerkers als de organisatie staan centraal in het handelen.
  • Op het juiste tijdstip aanhaken bij beleidsontwikkeling.
  • Het handelen, evalueren en daarvan leren. Het betrekken van de achterban bij de medezeggenschap.
  • Bij kunnen laten staan door externe deskundigen.