Home K Psychiatrie

Volwassenen met psychische kwetsbaarheid

Behandeling voor depressie, angst, trauma, persoonlijkheidsstoornis. We zien wie jij bent. Samen versterken we je gezondheid en ontwikkelen we je eigen kracht. Je bent meer dan je denkt!

Een mens is alleen mens in relatie tot anderen. We richten ons daarom zowel op het individu als op het individu in verbondenheid met de gemeenschap. In balans komen beide tot bloei.

Dat leven met een psychische kwetsbaarheid niet eenvoudig is, weet jij uit eigen ervaring. Wij kunnen je gericht ondersteunen bij je herstel door te kijken wat er wél goed gaat; op wat je sterker maakt en vooruit helpt. Wij bieden complementaire zorg. Dat wil zeggen; state of the art behandelingen binnen de GGZ (zoals CGT, EMDR, farmacotherapie) vullen wij aan met onze visie op positieve gezondheid en onze jarenlange ervaring met wat de antroposofische zienswijze hiervoor kan betekenen.

Wij zien jou als mens en stellen niet jouw probleem centraal. Samen kijken we wat voor jou werkt. Je kunt leren je mentale gezondheid positief te beïnvloeden. Je kunt onderzoeken wat je nodig hebt om jouw wensen te verwezenlijken en wat je daarvoor zelf actief kunt ondernemen. We creëren een helende omgeving waarin jij de regie op je leven weer terugkrijgt, kan leren verbinding met anderen aan te gaan en kan uitzoeken wat voor jou belangrijk is. Je krijgt ondersteuning bij de vragen die je hebt. Van gelijken, familieleden, vrijwilligers en professionals. Samen vormen wij een caring community.

Zo vergroot je je veerkracht en kun je je leven beter vormgeven zoals jij dat graag wilt. Lees hier meer over onze visie op zorg.

Hennie | client GGZ

‘Er is in het gebouw van de Borgstichting in Haarlem een hele fijne sfeer, ik kom hier helemaal tot rust’