Home K Over Lievegoed K Kwaliteit

Over Lievegoed

Het ontwikkelen en versterken van eigen kracht en gezondheid door antroposofische behandeling en begeleiding. Dat is onze missie.

Het ontwikkelen en versterken van eigen kracht en gezondheid door antroposofische behandeling en begeleiding. Dat is onze missie.

Onze Kwaliteit

Kwaliteitskader gehandicaptenzorg

In het kwaliteitsrapport geeft Lievegoed jaarlijks een beeld van de kwaliteit van zorg en hoe we voortdurend werken aan verbetering daarvan. Kwaliteit uit zich niet alleen in grote meetbare dingen, maar is vaak merkbaar in kleine dingen; een klein gebaar, een kort oogcontact, een onverwacht moment. Vandaar ook de titel van ons rapport ‘Het grote weerspiegelt zich in het kleine’.
Voor het volledige Lievegoed Kwaliteitsrapport en de cliëntenversie van het rapport verwijzen wij naar de bijlagen hieronder.

Kwaliteitsrapport 2020 (pdf)
Kwaliteitsrapport 2019 (pdf)
Kwaliteitsrapport 2018 (pdf)

Kwaliteitsrapport 2020 Cliëntversie (pdf)
Kwaliteitsrapport 2019 Cliëntversie (pdf)
Kwaliteitsrapport 2018 Cliëntversie (pdf)

Het thema van het kwaliteitsrapport 2020 is ‘gemeenschapszin’; één van de antroposofische pijlers. Hoezeer de invulling van gemeenschapszin van plek tot plek ook verschilt, op elk van onze locaties leeft een gemeenschap van cliënten, medewerkers en verwanten van cliënten in verbondenheid met elkaar. Een mooie impressie hiervan zie je terug in deze video over gemeenschapszin zoals de cliënten, verwanten en medewerkers dat invullen op één van onze gemeenschappen voor volwassenen GHZ.

 

Het kwaliteitsstatuut in de GGZ

Met het kwaliteitsstatuut willen we nog beter waarborgen dat wij naar je luisteren. Dat jouw behandeling het beste aansluit bij jouw persoonlijke vragen, mogelijkheden, doelen en behoeften.

Kwaliteitsstatuut (pdf)

HKZ Certificaat

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Wet zorg en dwang

Onvrijwillige zorg is zorg of begeleiding waarmee jij of je wettelijk vertegenwoordiger niet instemt, maar die toch noodzakelijk is om ernstig nadeel te voorkomen. Bijvoorbeeld als jouw veiligheid, die van de mensen met wie je woont of je begeleider of je spullen in gevaar is. Of als het gaat om verwaarlozing. Of als je niet goed voor jezelf kan zorgen.

Zorg is ook onvrijwillig als je wettelijk vertegenwoordiger heeft ingestemd, maar jij je er tegen verzet.

Heb je behoefte aan een luisterend oor of iemand die je ondersteunt in het gesprek met je begeleider hierover? Dan kun je terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon. Op deze pagina zie je welke cliëntvertrouwenspersoon bij jouw locatie hoort en de rechtstreekse contactgegevens.