Kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking en/of een ontwikkelingsstoornis

Ieder kind, wat de beperking ook is, wil leren. Bij een in zijn ontwikkeling belemmerd kind gaat het erom zijn of haar karakteristieke eigenschappen te ontdekken.

Ieder kind, wat de beperking ook is, wil leren. Bij een in zijn ontwikkeling belemmerd kind gaat het erom zijn of haar karakteristieke eigenschappen te ontdekken.

Wat bieden wij

Kinderdagcentra voor leren en ontwikkelen

Individuele aandacht in kleine groepen

Voor veel kinderen met een verstandelijke beperking, ontwikkelingsachterstand of meervoudige beperking is een gewone basisschool of speciaal onderwijs (nog) geen optie. Zij hebben gespecialiseerde ondersteuning nodig met individuele aandacht in kleine groepen. Dat is precies wat wij vanuit Lievegoed bieden. Kom daarom eens kijken bij één van onze kinderdagcentra in Rotterdam, Den Haag of Amsterdam.

We werken samen met scholen en andere organisaties aan een aanbod voor ieder kind op maat. Waar mogelijk stromen kinderen door naar onderwijs. Hoezeer de beperking soms ook op de voorgrond staat, wij richten ons op alles wat wél goed gaat; op wat een kind sterker, weerbaarder en zelfstandiger maakt. Met oog voor ‘heel het kind’. Binnen een helende omgeving, waarin een kind de kracht van een liefdevolle en zorgzame omgeving ervaart.

Oog voor heel het kind, ontdekken met hoofd, hart en handen

In onze begeleiding en behandeling gaan we op zoek naar de talenten en groeimogelijkheden van het kind. Dat doen we vanuit het idee dat elk kind een gezonde kern heeft die we kunnen aanspreken en versterken. Met inzichten uit de heilpedagogie, naast reguliere inzichten, dagen we de kinderen uit om zich verder te ontwikkelen. Hierbij stimuleren we de zintuigen, zodat zij al kijkend, proevend en luisterend ervaren wat het leven de moeite waard maakt.

Dit doen we vanuit de ontmoeting met elk kind, zodat zij zich gezien en gekend voelen. We hechten belang aan een verzorgde, kunstzinnige en natuurlijke omgeving. Er is veel aandacht voor vormgeving, materiaalgebruik en kleurstelling. We maken samen muziek. In het dagelijks contact proberen we het lichamelijk en geestelijk welzijn van elk kind te bevorderen. Bijvoorbeeld door kunstzinnig en creatief bezig te zijn. Door beweging, dans en euritmie. Of door samen lekker naar buiten te gaan om de helende kracht van de natuur te ervaren. Op het menu staat gezonde biologische voeding.

Ritme en rituelen

Er is afwisseling tussen concentratie en ontspanning. We hechten veel waarde aan een duidelijk dagritme, weekritme en het jaarritme. We vieren met elkaar de antroposofische jaarfeesten, zoals het Michaëlfeest (29 september), Sint Maarten (11 november) en het Sint Jansfeest (24 juni). Deze feesten zijn verbonden aan het ritme van de seizoenen en de veranderingen in de natuur.

Ondersteuning thuis of op school

Als je te maken hebt met een kind met een beperking of ontwikkelachterstand in je gezin kun je vaak wel wat hulp gebruiken. Hoe ga je hiermee om en hoe kun je je kind het beste in zijn of haar ontwikkeling ondersteunen. Het ambulante team kind en jeugd ondersteunt de andere gezinsleden met gespecialiseerde (opvoedkundige) ondersteuning en praktische hulp. Samen kijken we welke ondersteuning het meest nodig is. Thuis, op de peuterspeelzaal of op school.

Wonen en logeren in een vertrouwde omgeving

Onze visie is dat we ieder kind in de thuissituatie ondersteunen, maar soms is dit niet mogelijk. Voor kinderen geeft af en toe logeren de ruimte om langer thuis te blijven wonen. Sommige kinderen komen bijna elke nacht, anderen één of twee nachten per week of nog minder. Daarnaast kan logeren een opstap zijn om aan een nieuwe woonplek te wennen. Bij Lievegoed hebben kinderen een fijne woonplek met een eigen kamer. Alle kinderen hebben een vast team van medewerkers om zich heen. Kom gerust eens kijken bij Lievegoed de Joriskring in Amsterdam waar wij logeer- en (tijdelijke) woonmogelijkheden hebben.

Behandeling en begeleiding

Ieder kind heeft een persoonlijk begeleider die op afspraak komt. De persoonlijk begeleider is het eerste aanspreekpunt voor het kind, de ouders of verzorgers en draagt zorg voor de continuïteit en coördinatie van de hulpverlening.

Team van behandelaars en begeleiders

Een kind met een verstandelijke of meervoudige beperking heeft vaak diverse vormen van ondersteuning nodig. Wij zorgen dat het team, dat kan bestaan uit de persoonlijk begeleider, een gedragsdeskundige, een arts, een logopedist, een speltherapeut, een fysiotherapeut, een muziektherapeut, een creatief therapeut en/of een ergotherapeut, goed samenwerkt. Indien nodig raadplegen we een gespecialiseerde (kinder)arts of werken we samen met collega zorginstellingen in de regio. Het team stelt samen met de ouders of verzorgers afspraken op en legt ze vast in een zorgplan. Ouders kunnen via Carenzorgt digitaal het zorgplan en daarmee de ontwikkeling van hun kind volgen.

Samenzeggenschap

Alles doet ertoe, dus ook de omgeving van de kinderen die we begeleiden. Lees meer hierover op onze Visie op Samenzeggenschap.

Maricella | moeder van Cilensio Maria

“De werkwijze van Lievegoed, liefdevolle medewerkers en goede ondersteuning aan de kinderen, zorgt ervoor dat mijn zoon met plezier naar de dagopvang gaat.”

Annemieke | moeder van Joris, 21 jaar

“Joris gaat al jaren elke dag met plezier naar de Joriskring. De begeleidsters zijn echt top en maken van elke dag een feestje!”

Harold & Karin | ouders van Luna

“De oprechte betrokkenheid van de begeleiders bij onze dochter Luna is hartverwarmend!”

Kitty Nusteling | Stichting Beschermde Wieg

“Olivier stapt al vele jaren iedere ochtend heel blij in de bus naar Helias. Hij is er zo gelukkig en wordt écht gezien door de liefdevolle en betrokken begeleiders. Zo mooi ook wat Olivier op veel vlakken mag leren.”

Bianca | moeder van Lina

“Sara komt vanuit de Joriskring bij ons thuis voor onze dochter Lina. Als Sara vanuit de Joriskring bij ons thuis komt straalt onze dochter Lina. Ze geniet en leert tegelijk.”

Susanne | moeder van Aletta

“Wij zijn blij dat onze dochter de ruimte krijgt om op haar eigen manier te ontwikkelen. Met begeleiding van lieve en betrokken medewerkers en met materialen passend bij haar niveau.”