Ruimte voor aandacht – Kwaliteit van leven in de gemeenschap

Bilthoven, 11 februari 2021
Ruimte om bezig te zijn met wat er echt toe doet. De komende jaren gaan we niet doen wat het makkelijkste is of het meest logisch lijkt. We doen wat goed is. Sterker nog, we steken onze nek uit. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt willen we ons tot het uiterste inspannen om zoveel mogelijk mensen een plek te bieden. Daar heb je liefde voor nodig. En evenveel lef. We willen niemand in de kou laten staan.

De afgelopen periode hebben we bij Lievegoed de nadruk gelegd op “De gemeenschap tot bloei – Samen werken aan kwaliteit van leven” en met succes. Die koers zetten we voort: alles wat wij doen draait om kwaliteit van leven in de gemeenschap (de caring community). Ook de komende vier jaar willen we ons blijven inzetten om het betekenisvolle verschil te blijven maken voor mensen met een beperking, een psychiatrisch probleem en/of een verslaving. Met altijd een helder doel voor ogen; kwaliteit van leven voor onze cliënten.

Het onderscheidend vermogen van Lievegoed blijft onveranderd gebaseerd op twee pijlers; enerzijds onze antroposofische identiteit en anderzijds ons specialisme voor complexe doelgroepen.

De titel “Ruimte voor aandacht -kwaliteit van leven in de gemeenschap-“ is bewust gekozen omdat aandacht schaars is in deze tijd. We willen er daarom zorgvuldig mee omgaan en gericht inzetten op de zaken die er het meest toe doen. De komende jaren gaan we niet doen wat het makkelijkste is of het meest logisch lijkt. We doen wat goed is. Sterker nog, we steken onze nek uit. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt willen we ons tot het uiterste inspannen om zoveel mogelijk mensen een plek te bieden. Daar heb je liefde voor nodig. En even veel lef. Tikkie tegendraads? Ja, mooi toch? We willen niemand in de kou laten staan.

Meer weten? Kijk dan eens hier.

Wat ik leerde over…advent

Wat ik leerde over…advent

Voor het eerst pak ik de kerststal uit die ik van mijn oma geërfd heb. Ik denk terug aan dat jaarlijkse magische moment in mijn jeugd, heel voorzichtig de porseleinen beeldjes uitpakken en neerzetten. De adventsperiode, het licht waar we in de duisternis op wachten en dat steeds sterker gaat schijnen.

Lees meer
Wat ik leerde over…Sinterklaas

Wat ik leerde over…Sinterklaas

Ik ben een aantal keren in het pietenpak gekropen op het KDC waar ik toen werkte. Voor mij minstens zo leuk als voor de kinderen. En ook handig dat ik de kinderen al ken, dat scheelt weer door schoorstenen zakken en over daken klauteren in de nacht.

Lees meer
Lievegoed in Kwaliteitscompas Gehandicaptenzorg

Lievegoed in Kwaliteitscompas Gehandicaptenzorg

Lievegoed staat in het Kwaliteitscompas Gehandicaptenzorg en daar zijn we trots op! Samen met elkaar kritisch naar jezelf als team kijken. Hoe kan de zorg die we bieden nog beter. De collega’s op onze locaties zijn afgelopen jaar enthousiast aan de slag gegaan met teamreflectie over ondewerpen die cliënten belangrijk vonden.

Lees meer