Onze visie op zorg voor kinderen

Bij de begeleiding en behandeling staat de individuele ontwikkelingsvraag centraal. Ieder mens, ook een kind met een beperking, kent eigen groeimogelijkheden. Wij richten ons speciaal op het versterken van het gezonde. Wij laten ons inspireren door de antroposofie en werken vanuit de heilpedagogie. Dat betekent dat we naast het fysieke aandacht hebben voor de ziel en de geest en de samenhang tussen de mens, de aarde en de geestelijke wereld. We hebben die inspiratie vertaald naar de dagelijkse praktijk van zorg en dienstverlening voor mensen met een beperking.

Ieder kind kan leren

Wij richten ons voortdurend op reële groeimogelijkheden. We nodigen ieder kind, maar ook de ouders/ verzorgers en omgeving uit om te leren. Onze zorg en begeleiding volgt de ontwikkeling van het kind.  We hebben daarnaast de dagelijkse rustmomenten, genieten met de kinderen van de buitenlucht en organiseren activiteiten gericht op het lichaam en het stimuleren van de zintuigen.

Groepssamenstelling

Kinderen zitten in kleine groepen. Deze groepen zijn divers en veelal op basis van ontwikkelingsvraag en leeftijd samengesteld. 

Begeleiding

Iedereen heeft een persoonlijk begeleider die op vaste dagen en tijden komt. De persoonlijk begeleider is het eerste aanspreekpunt voor het kind, de ouders of verzorgers en draagt zorg voor de continuïteit en coördinatie van de hulpverlening.

Team van behandelaars en begeleiders

Een kind met een verstandelijke of meervoudige beperking heeft vaak diverse behandelaars nodig. Wij zorgen dat dit team, dat kan bestaan uit de persoonlijk begeleider, een gedragdeskundige, een arts, een logopedist, een speltherapeut, een fysiotherapeut, een muziektherapeut, een creatief therapeut en/of een ergotherapeut, goed samenwerkt. Het team stelt, samen met de ouders of verzorgers afspraken op en legt ze vast in een zorgplan. Indien nodig raadplegen we een gespecialiseerde (kinder)arts of werken we samen met collega zorginstellingen in de regio.

Ritme en structuur

Ritme en structuur zijn van groot belang. We bieden afwisseling van concentratie en ontspanning. We hechten veel waarde aan een duidelijk dagritme, weekritme en het jaarritme.

Helende omgeving

We hechten belang aan een verzorgde, kunstzinnige en natuurlijke omgeving. Er is veel aandacht voor vormgeving, materiaalgebruik en kleurstelling. We maken samen muziek. Op het menu staat gezonde biologische voeding. 

Jaarfeesten

We vieren met elkaar de antroposfische jaarfeesten, zoals het Michaelfeest (29 sept), Sint Maarten (11 nov) en het Sint Jansfeest (24 juni). Deze feesten zijn verbonden aan het ritme van de seizoenen en de verschuiving in de natuur.

De omgeving van het kind

Alles doet ertoe, dus ook de omgeving van de kinderen die we begeleiden. Wij werken intensief samen met ouders, familie of vertegenwoordigers. Elke locatie heeft een cliëntenraad die om tafel zit met de locatiemanager. Op organisatieniveau worden overstijgende zaken besproken tussen de cliëntenraad en de directie. Lees meer over onze cliëntenraden.