Onze zes pijlers voor zorg

De zes pijlers geven onze antroposofische identiteit vorm en inhoud. Verweven in onze professionele, reguliere zorg en methodieken en extra zichtbaar in onze antroposofische non-verbale methodieken.

Heel de mens
Wij zien een mens in zijn geheel. Wij gaan uit van ieders mogelijkheden, rekening houdend met de beperkingen. Naast het sociaal psychische kijken wij naar het fysieke en naar het unieke van de persoon.

Zingeving en spiritualiteit
In het verlenen van zorg kijken wij ‘wie is deze cliënt’ en wat is voor hem of haar belangrijk? Wat ervaren de cliënten als zinvol. Welke keuzes, hoe klein dan ook, kan iemand maken?  

Helende omgeving
Wij hebben aandacht voor de omgeving van onze cliënten. Een helende, uitnodigende omgeving straalt zorg en verzorgdheid uit.

Gemeenschapszin
We vinden het van belang dat onze cliënten bewust deel uit maken van sociale verbanden.  Gemeenschapszin is hierin een groot goed, wij nodigen onze cliënten uit om mee te gaan in deze gedachte: verbonden zijn en verbinding leggen met anderen. Daarnaast respecteren wij de eigenheid en keuzevrijheid van iedere cliënt. Ons aanbod hierin blijft overeind, hierin onderscheiden wij ons wezenlijk van andere zorgaanbieders.

Contact met de natuur
Het leven vanuit het natuurlijke zodat een helende omgeving ontstaat. Het natuurlijke ritme in de dag en het meeleven met de seizoenen. Het gebruik van duurzaam verantwoorde producten zoals voeding en meubels.

Kunst en cultuur
Het culturele leven is een belangrijk hulpmiddel om de ontmoeting vorm te geven. Samen een (jaar)feest vieren schept een band. Kunstzinnige activiteiten helpen om jezelf te ontplooien. Evenals muziek en drama. Individueel of in groepsverband, zoals volksdansen, zingen, musiceren en het instuderen van een (geïmproviseerd) toneelstuk.