Cliëntpanel Lievegoed van start!

De inbreng van cliënten of verwanten is van onmisbare waarde voor Lievegoed. Die inbreng krijgen we onder andere door formele of informele medezeggenschap. Lievegoed heeft een centrale cliëntenraad grotendeels bestaande uit verwanten.

Voor bepaalde onderwerpen krijgt de cliëntenraad alle informatie die nodig is om advies of instemming te kunnen geven. Het liefst organiseren wij de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij cliënten zelf. Zij ervaren immers direct de gevolgen van beslissingen die Lievegoed neemt. Het is daarom belangrijk dat cliënten zoveel mogelijk zelf de mogelijkheid krijgen uitvoering te geven aan medezeggenschap. Waar nodig met ondersteuning. Daarom is Lievegoed het cliëntpanel gestart. Dit is een aanvulling op de centrale cliëntenraad en op de lokale raden van Lievegoed.

5 cliënten, woonachtig op verschillende locaties van Lievegoed, nemen deel aan dit panel. De ondersteuner vanuit het LSR (Het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) begeleidt het panel en doet dit samen met de zorgmanager van Lievegoed. Een lid van de centrale cliëntenraad en de bestuurder nemen ook deel. Het cliëntpanel komt minimaal 2 keer per jaar bij elkaar.

In december vond de eerste bijeenkomst plaats. Tijdens deze aftrap is gezamenlijk bepaald welke thema’s geagendeerd worden en hoe we deze onderwerpen het beste kunnen bespreken. Voor dit jaar is gekozen voor de volgende onderwerpen:

  • Persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing.
  • SeksualiteitLokale cliëntenraad en medezeggenschap.
  • Hoe werken de lokale cliëntenraden?

We zijn ontzettend blij met de start van het cliëntpanel, en willen iedereen bedanken die hieraan bijdraagt. We kijken er naar uit om samen met het panel verder te praten over deze onderwerpen. Wil je meer weten over medezeggenschap bij Lievegoed, lees onze Visie op samenzeggenschap op onze website.