Lievegoed zet in op domein overstijgende samenwerking voor mensen met een licht verstandelijke beperking en complexe bijkomende psychiatrische problematiek en/of verslaving

Bilthoven, 17 oktober 2022
Mensen die hulp vragen kampen vaak met een complexe combinatie van problemen en beperkingen. Lievegoed wil er zijn voor deze mensen en doet daarin niet wat het makkelijkste is of meest logisch lijkt. We doen wat goed is. Sterker nog, we steken onze nek uit, nu en in de toekomst. We willen niemand in de kou laten staan. Dit vraagt om Liefde. En evenveel lef.

De werkelijkheid van deze mensen houdt zich niet altijd aan de manier waarop we de zorg in Nederland in domeinen hebben ingericht. Dit vraagt om een heldere visie op domein overstijgende samenwerking tussen organisaties voor zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en GGZ aanbieders.

De kracht van domein overstijgende samenwerking is dat iedereen vanuit zijn eigen expertise optimaal bijdraagt aan de meest passende zorg en behandeling voor mensen met complexe zorgvragen.

Lievegoed heeft de afgelopen jaren met succes geïnvesteerd in samenwerking met verschillende GGZ aanbieders en lokale en regionale FACT-teams. En dat werkt! Lievegoed wil zich de komende jaren nog verder ontwikkelen als gespecialiseerde netwerkorganisatie om de meest passende zorg en behandeling te bieden aan mensen met complexe zorgvragen, nu en in de toekomst.

Als gespecialiseerde netwerkorganisatie brengen we nog meer focus aan in ons gespecialiseerde aanbod. Een aanbod voor mensen die de zorg het hardst nodig hebben en waarvoor het niet vanzelfsprekend is dat er voldoende passende woon- en behandelplekken voorhanden zijn.

Het vraagt lef om keuzes te maken en concreet door te voeren in je organisatie. We zullen daarom dit jaar onze ambulante GGZ behandelingen in Bilthoven, Haarlem en Wageningen afbouwen. 

Lievegoed in Kwaliteitscompas Gehandicaptenzorg

Lievegoed in Kwaliteitscompas Gehandicaptenzorg

Lievegoed staat in het Kwaliteitscompas Gehandicaptenzorg en daar zijn we trots op! Samen met elkaar kritisch naar jezelf als team kijken. Hoe kan de zorg die we bieden nog beter. De collega’s op onze locaties zijn afgelopen jaar enthousiast aan de slag gegaan met teamreflectie over ondewerpen die cliënten belangrijk vonden.

Lees meer
Wat ik leerde over…koppigheid

Wat ik leerde over…koppigheid

Timo is vol overgave fruit in de bakjes aan het doen. De begeleider vraagt of hij het wil opruimen. Met een zwaai gooit hij alles over de tafel en roept hard nee. Hij rent weg, gaat in de gang op de grond liggen en trapt om zich heen. De begeleider gaat bij hem zitten en wil dat hij komt opruimen. Hij laat koppig gedrag zien en dan is het belangrijk om niet toe te geven.

Lees meer
Wat ik leerde van…het Michaëlsfeest

Wat ik leerde van…het Michaëlsfeest

Jaren geleden, tijdens mijn hbo-stage, maakte ik in één van mijn eerste stageweken kennis met Sint Joris, de draak en aardsengel Michaël. En niet te vergeten: pompoenen. In die tijd lagen pompoenen nog niet op iedere groenteafdeling, toen was het nog zo’n geitenwollensokken vergeten groente. Tijdens het Michaëlsfeest at ik mijn eerste pompoensoep en heel veel pompoenen zouden daarna volgen.

Lees meer