Lievegoed zet in op domein overstijgende samenwerking voor mensen met een licht verstandelijke beperking en complexe bijkomende psychiatrische problematiek en/of verslaving

Bilthoven, 17 oktober 2022
Mensen die hulp vragen kampen vaak met een complexe combinatie van problemen en beperkingen. Lievegoed wil er zijn voor deze mensen en doet daarin niet wat het makkelijkste is of meest logisch lijkt. We doen wat goed is. Sterker nog, we steken onze nek uit, nu en in de toekomst. We willen niemand in de kou laten staan. Dit vraagt om Liefde. En evenveel lef.

De werkelijkheid van deze mensen houdt zich niet altijd aan de manier waarop we de zorg in Nederland in domeinen hebben ingericht. Dit vraagt om een heldere visie op domein overstijgende samenwerking tussen organisaties voor zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en GGZ aanbieders.

De kracht van domein overstijgende samenwerking is dat iedereen vanuit zijn eigen expertise optimaal bijdraagt aan de meest passende zorg en behandeling voor mensen met complexe zorgvragen.

Lievegoed heeft de afgelopen jaren met succes geïnvesteerd in samenwerking met verschillende GGZ aanbieders en lokale en regionale FACT-teams. En dat werkt! Lievegoed wil zich de komende jaren nog verder ontwikkelen als gespecialiseerde netwerkorganisatie om de meest passende zorg en behandeling te bieden aan mensen met complexe zorgvragen, nu en in de toekomst.

Als gespecialiseerde netwerkorganisatie brengen we nog meer focus aan in ons gespecialiseerde aanbod. Een aanbod voor mensen die de zorg het hardst nodig hebben en waarvoor het niet vanzelfsprekend is dat er voldoende passende woon- en behandelplekken voorhanden zijn.

Het vraagt lef om keuzes te maken en concreet door te voeren in je organisatie. We zullen daarom dit jaar onze ambulante GGZ behandelingen in Bilthoven, Haarlem en Wageningen afbouwen. 

Lievegoed volgt Bestuurlijke Afspraken Wet zorg en dwang (Wzd)

Lievegoed volgt Bestuurlijke Afspraken Wet zorg en dwang (Wzd)

Vanaf dit jaar is het mogelijk aan te sluiten bij nieuwe afspraken voor het stappenplan dat zorgaanbieders volgen bij onvrijwillige zorg. Deze afspraken staan in de Bestuurlijke Afspraken Wet zorg en dwang (Wzd). Lievegoed volgt deze Bestuurlijke Afspraken met ingang van 1 juni 2024.

Lees meer