Lievegoed geeft invulling aan maatwerkplaatsen voor mensen met een licht verstandelijke beperking en complexe bijkomende problematiek

Bilthoven, 22 juli 2020
Lievegoed bouwt op het Berg en Bosch terrein in Bilthoven 12 extra woon- en behandelplekken voor mensen met een complexe zorgvraag. Deze mensen vinden moeilijk een woonplek omdat ze naast hun licht verstandelijke beperking ook te maken hebben met bijkomende problemen zoals bijvoorbeeld verslaving of psychiatrische klachten. Dit is een doelgroep die door de schotten in de zorg vaak tussen de wal en het schip raakt.

“Op locatie de Pauw in Bilthoven wonen al 24 mensen met vergelijkbare problematiek. We merkten dat de behoefte aan dit soort woonplekken met een bijbehorend gespecialiseerd behandelaanbod op het gebied van verslaving of psychiatrie groot is. Het verheugt ons dat we in samenwerking met Zilveren Kruis Zorgkantoor een aantal mensen een maatwerkplek kunnen bieden binnen het programma Volwaardig leven”, aldus Hilde Hooijman bestuurder van Lievegoed.

Ieder mens, ook de mens met een aandoening of beperking, kent eigen groeimogelijkheden. Bij Lievegoed weten we uit ervaring dat een mens uit meer bestaat dan alleen de beperking of het probleem. Wij richten ons niet alleen op wat niet goed gaat, maar vooral op wat er wel goed gaat en op het versterken van het gezonde. Bij ons wordt “heel de mens” gezien. Ieder mens is in de kern gezond en we gaan uit van de eigenheid van ieder mens. We leggen het accent op kwaliteiten, talenten, wensen en mogelijkheden van mensen. Je bent tenslotte meer dan je denkt!

Vanuit deze visie gaat Lievegoed dan ook graag een duurzame verbinding aan met mensen binnen ‘caring communities’. In deze gemeenschap vinden zij een veilige plek om te wonen van waaruit ze zich verder kunnen ontwikkelen en werken. Uit jarenlange ervaring weten wij dat betekenisvol werk gezond makend is en voor iedereen bijdraagt aan een goed leven. Het creëert ritme en structuur en kansen om mee te doen en vol te houden.

Michiel van der Spa, zorginkoper bij Zilveren Kruis Zorgkantoor over de nieuwe locatie: “Wij zijn erg enthousiast over het plan van Lievegoed om een aanbod te realiseren voor klanten met een zorgvraag op het snijvlak van sectoren. Lievegoed heeft inmiddels ruime ervaring met zorg voor deze doelgroep, waardoor wij erop vertrouwen dat klanten hier een goede woonplek zullen vinden. Het is ook fijn dat wij als zorgkantoor een bijdrage hieraan kunnen leveren vanuit het programma Volwaardig leven door de financiering voor maatwerkplaatsen. Wij vergoeden een deel van de investerings- en opstartkosten waardoor dit plan voor Lievegoed haalbaar is geworden. We waarderen het dat Lievegoed de handschoen oppakt voor deze kwetsbare klanten die niet overal terecht kunnen.”

Een multidisciplinair team van professionals zowel op het gebied van verstandelijke beperking, psychiatrie en verslaving biedt ondersteuning en behandeling aan deze doelgroep. Lievegoed heeft in de afgelopen maanden het Ggz behandelaanbod aangescherpt. Dat betekent dat we een aantal behandelingen niet meer gaan bieden, zodat we ons nog meer kunnen specialiseren in de behandeling die voor deze doelgroep relevant is. Daarbij werken we ook samen met collega zorginstellingen zowel in de Ggz als de gehandicaptenzorg.

We zien ernaar uit om in augustus de eerste mensen van harte welkom te heten.

Over Lievegoed

Wij bieden, op basis van onze antroposofische identiteit, de best passende specialistische behandeling en begeleiding aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen met niet aangeboren hersenletsel en problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving. De zorg die wij bieden draait om vragen en behoeften van onze cliënten in een helende, verzorgde en verzorgende gemeenschap. Daar ligt voor ons de basis voor kwaliteit van leven. Een mens is immers alleen mens in relatie tot anderen. Wij richten ons daarom zowel op het individu als ook op het individu in verbondenheid met de gemeenschap. In balans komen beide tot bloei. Wij geloven in de kracht van ritmes en rituelen, kunst en cultuur, contact met de natuur, gezonde leefstijl, duurzaamheid, zingeving met ruimte voor spiritualiteit. Deze waarden geven ons voortdurend richting in alles wat we doen. Meer informatie over de missie en visie van Lievegoed is te vinden op onze website www.lievegoed.nl/over-lievegoed en wil je meer weten over deze woon- en behandelplekken mail dan naar communicatie@lievegoed.nl.

Wat ik leerde over: Aandacht

Wat ik leerde over: Aandacht

Ymkje van der Haar is gedragsdeskundige diagnostiek bij Lievegoed. Als zij vertelt dat ze werkt met volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking, is de reactie vaak: “wat goed van jou!” Terwijl het voor haar juist een groot geluk in haar leven is dat ze met hen mag werken. In deze blog deelt ze elke maand over de leermomenten in haar werk.

Lees meer
Waar schijnt de maan…?

Waar schijnt de maan…?

Twee april is het wereld autismedag. Op deze dag vertelt orthopedagoog diagnostiek bij Lievegoed Ymkje van der Haar over hoe zij in haar werk op zoek gaat naar waar de maan schijnt.

Lees meer
Corona updates

Corona updates

De actuele regels in verband met corona die gelden binnen locaties van Lievegoed zullen we telkens op deze vaste plek op onze website publiceren. Wij vragen u onze website regelmatig te bekijken, zodat u op de hoogte kunt blijven.

Lees meer