CCE positief over zorg op Lievegoed Huize Thomas en Helias

Bilthoven, 24 februari 2021
In het kader van de aanvraag voor ‘toeslag gedrag’ bij het zorgkantoor heeft het onafhankelijke Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) een audit uitgevoerd. De gesprekken vonden plaats in een prettige en open sfeer waarbij uit de verschillende gesprekken eenzelfde beeld kwam van grote betrokkenheid en professionaliteit. De auditoren waren zeer positief over de zorg die de medewerkers van Lievegoed Huize Thomas en Helias in Rotterdam bieden aan kinderen met naast hun verstandelijke beperking vaak een speciale zorg en behandelvraag in verband met problematisch gedrag. Ze adviseren het zorgkantoor om ons voor drie jaar extra geld toe te kennen om nog meer te kunnen doen voor deze kinderen. Daar zijn we uiteraard heel trots op!

Uit het CCR rapport:
“De visie van Lievegoed is gebaseerd op antroposofische uitgangspunten: bieden van een helende omgeving, context voor kinderen. Nieuwe medewerkers worden in deze visie geschoold en meegenomen. Dit is terug te zien in de rust, sfeer en inrichting van het gebouw”.

“Het is mooi dat het CCE herkent en erkent waar onze medewerkers in de praktijk elke dag hard aan werken”, zegt José van Herwaarden, clustermanager bij Lievegoed. “Een fijne sfeer, rust en vertrouwen zijn meestal niet meetbaar maar wel merkbaar. Dat horen we terug van ouders en nu ook van het CCE. De helende omgeving is een belangrijke antroposofische pijler onder de zorg die we bieden”.

Het CCE schrijft daarover in haar rapport: “De visie van Lievegoed is gebaseerd op antroposofische uitgangspunten: bieden van een helende omgeving, context voor de kinderen. Dit is terug te zien in de rust, sfeer en inrichting van het gebouw. De fysieke omgeving is goed op orde. Veel licht en door de clustervorming waarbij de groepen met elkaar in open verbinding staan werkt ruimtelijk. Aan de inrichting met veel natuurlijke materialen is duidelijk aandacht besteed. De ruime buitenruimtes, het gebruik van de schooltuin nabij en de aandacht voor lichaamsbeweging in de buitenlucht (fietsen, paardrijden via fondsenwerving) geven de kinderen veel mogelijkheden om andere en nieuwe ervaringen op te doen.

“Veel probleemgedrag vindt zijn oorsprong in het gegeven dat een kind niet duidelijk kan aangeven wat het bedoelt”, zeggen Anne Hartmans en Danielle Mook, persoonlijk begeleiders uit het team toeslag gedrag bij Lievegoed Huize Thomas en Helias. “We lezen het gedrag maar zien het kind”.

Wat ik leerde over: Aandacht

Wat ik leerde over: Aandacht

Ymkje van der Haar is gedragsdeskundige diagnostiek bij Lievegoed. Als zij vertelt dat ze werkt met volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking, is de reactie vaak: “wat goed van jou!” Terwijl het voor haar juist een groot geluk in haar leven is dat ze met hen mag werken. In deze blog deelt ze elke maand over de leermomenten in haar werk.

Lees meer
Waar schijnt de maan…?

Waar schijnt de maan…?

Twee april is het wereld autismedag. Op deze dag vertelt orthopedagoog diagnostiek bij Lievegoed Ymkje van der Haar over hoe zij in haar werk op zoek gaat naar waar de maan schijnt.

Lees meer
Corona updates

Corona updates

De actuele regels in verband met corona die gelden binnen locaties van Lievegoed zullen we telkens op deze vaste plek op onze website publiceren. Wij vragen u onze website regelmatig te bekijken, zodat u op de hoogte kunt blijven.

Lees meer