Behandelingen bij Lievegoed

Jouw behandeling, onze zorg. Iedereen is anders, geen probleem is hetzelfde. Soms heb je naast je psychiatrische kwetsbaarheid, zoals een depressie, trauma, een angst- of persoonlijkheids-stoornis, ook te maken met andere problemen. Daarom stellen we voor jou een individueel behandeltraject samen. Afhankelijk van jouw persoonlijke vraag en situatie, bepalen we welke behandeling het beste bij jou past. Als er bij jou ook sprake is van een verslaving gaan we daarmee ook aan de slag. Wij zien ieder mens uitdrukkelijk als meer dan zijn of haar probleem. We kijken samen met jou naar de gezonde kanten, naar jouw talenten en mogelijkheden. Naar wat jij kan en wil ontwikkelen. Samen maken we het helder en gaan we gedrag en vastzittende patronen veranderen. Met een persoonlijke benadering in een harmonieuze omgeving. Met ruimte voor spiritualiteit en creativiteit. Met een afwisseling van activiteit en rust. De intensiteit van de behandelingen kan verschillen. Je kunt één of twee dagen dagbehandeling, poliklinische groepsbehandeling en/of individuele behandeling ontvangen.

Aanmelden en meer informatie

Klik op de 'Aanmelden' knop
hieronder:

Aanmelden

Groepsbehandeling

Wij zien ieder mens als individu, maar we werken veel in groepsverband. Zo wordt heel voelbaar dat niemand alleen is op de wereld en niemand de enige is met een probleem. Dat kan verbaal tijdens groepsgesprekken en non-verbaal met bijvoorbeeld kunstzinnige of lichaamsgerichte therapieën. We bieden complementaire zorg, wat betekent dat we state-of-the-art behandelingen vanuit de GGZ combineren met antroposofische zorg. We bieden kunstzinnige therapie, diagnostiek, EMDR, ACT, psychotherapie, farmacotherapie, een psychiatrisch consult, terugvalpreventie bij verslaving. 

Dagbehandeling Structuur 12 weken

De structurerende dagbehandeling is geschikt voor mensen die door diverse klachten (bijvoorbeeld depressie, burn-out, angst, herstel na psychose) zijn stilgevallen in hun ontwikkeling of die herstellend zijn na een lastige fase in hun leven. Als je zoekend bent naar motivatie en vaardigheden om weer in beweging te komen en om te gaan met spanning, dan is deze dagbehandeling geschikt voor jou. Vanuit de gedachte dat structuur belangrijk is, volg je één of twee dagen per week een programma.

De dagen zijn gevuld met verschillende modules die ieder weer verschillende facetten van ons menszijn aanspreken.  Je volgt therapeutische groepsbehandelingen gericht op herstel. Bijvoorbeeld een module genaamd Gezond en Wel, waarin je doelen stelt op het gebied van stresshantering, eten, slapen en een gezonde invulling van je dag. We bieden de mogelijkheid om je creatief te ontwikkelen binnen de kunstzinnige therapie en letterlijk de handen uit de mouwen te steken in ons prachtige werkgebied. De modules worden op indicatie uitgebreid met reguliere individuele therapie (CGT, ACT, psychotherapie, traumatherapie/EMDR) en uitwendige therapie.

Dagbehandeling Acceptatie 12 weken

Deze behandeling is geschikt voor mensen die al eerder zorg hebben gehad binnen de GGZ en willen leren zichzelf te versterken in de omgang met hun klachten. Deze dagbehandeling is geschikt voor jou wanneer je zoekend bent naar hoe jij in je kracht kan komen, rekening houdend met je kwetsbaarheid, waarbij je leert met meer compassie en mildheid naar jezelf te kijken.

Binnen deze behandeling bieden we ook structuur door één of twee dagen in de week met je aan de slag te gaan. Je volgt verschillende modules zoals de psychotherapie groep en Acceptance Commitment Therapie (ACT). Zelfacceptatie, mildheid (voor jezelf en de ander), zelfliefde en je eigen waarden en zelfvertrouwen versterken zijn belangrijke uitgangspunten van ACT. We bieden de mogelijkheid om je creatief te ontwikkelen binnen de kunstzinnige therapie en letterlijk de handen uit de mouwen te steken in onze werkgebieden. De modules worden op indicatie uitgebreid met reguliere individuele therapie (CGT, ACCT, psychotherapie, traumatherapie, EMDR) en uitwendige therapie.

Individuele behandeling

Voor sommigen werkt een groepsbehandeling minder goed of het is niet goed te combineren met je thuissituatie. Hiervoor bieden we ook individuele programma’s. We kijken dan zeer specifiek naar wat je nodig hebt. We kunnen dit ook aanvullen met enkele modules zoals in de groepsbehandelingen, maar je gaat dan niet twee hele dagen in de week aan de slag.

In een persoonlijk gesprek bespreek je jouw situatie en waar je tegenaan loopt met je mentor, psycholoog, of psychiater. Zo’n gesprek is ondersteunend en begeleidend en richt zich op jouw persoonlijke doelen en ontwikkeling. Wij bieden individuele behandeling zoals EMDR, CGT, psychotherapie, leefstijltrainingen etc.

Detox en terugvalpreventie

We bieden een terugvalpreventie groep bij middelenverslaving. Je volgt een cyclus samen met lotgenoten en krijgt tools aangereikt om je verslaving de baas te blijven. Aansluitend aan de groep wordt er samen gewerkt in het werkgebied. Het is van belang om je leven een andere invulling te geven na een middelenverslaving. Tevens kunnen we een ambulante detox aanbieden door verslavingsarts en verpleegkundige. Soms is het nodig eerst een klinische behandeling te volgen. Lievegoed kan hierin adviseren.

Werk en dagbesteding

Zinvol werk is belangrijk. Omdat je daarin iets van jezelf kwijt kunt. Omdat je zo meedoet en iets bijdraagt. En omdat dit een gezond ritme en een zinvolle invulling aan je dagen geeft. Bovendien ontdek je al (samen)werkend waar jij goed in bent, wat je graag doet en hoe jij verder kunt. In de werkgebieden is ruimte voor nieuwe ontmoetingen, nieuwe energie en nieuwe ideeën. Wij geloven dus dat werk gezond makend is.

Je doet weer arbeidsritme op en werkt zo toe naar je volgende stap. Daarom combineren we behandelingen met zinvol werk. Je kunt bij ons werken in de tuinen, in de winkel, in de houtwerkplaats maar ook ambachtelijk, kunstzinnig of creatief aan de slag. Grote kans dat je zo meer zicht krijgt op wat je denkt, voelt en wilt met je leven. 

Op weg naar Werk: beschermd werken en talentontwikkeling
Binnen Lievegoed bieden wij vanuit onze antroposofische visie de mogelijkheid om beschermd te werken vanuit een WMO indicatie. Deze kan lopen naast een GGZ behandeltraject of los daarvan. Dit betekent dat er ritme, structuur, aandacht en een veilige omhulling is voor iedere deelnemer. De mens wordt als geheel gezien en benaderd vanuit zijn kracht en mogelijkheden. Er wordt gebruik gemaakt van de seizoenen en van natuurlijke materialen. We kunnen je in contact brengen met de werkbegeleiding bij interesse.

Reguliere en antroposofische behandelingen

Met hoofd, hart en handen

We gaan ervan uit dat praten niet de enige manier is om van je probleem af te komen. Daarom bieden we je een combinatie van therapeutische gesprekken en antroposofische zorgmodules aan om bij je gevoel en bepaalde blokkades te komen. Bijvoorbeeld door kunstzinnige therapie, uitwendige therapie, of arbeidstherapie (waarbij je ambachtelijk aan de slag gaat). Zo werk je met hoofd, hart en handen aan je eigen ontwikkeling en een gezond en zinvol leven.

Lees hier meer over therapieën bij Lievegoed

Voor wie?

Lievegoed heeft zich gespecialiseerd in een behandelingen voor mensen die al langer problemen hebben, vastlopen of langdurig dreigen vast te lopen in hun leven en behoefte hebben aan structuur, activering of juist acceptatie. Daarnaast heeft Lievegoed ruime ervaring met verslavingszorg en zijn we gespecialiseerd in het behandelen van geestelijke gezondheidsproblemen bij mensen met een licht verstandelijke beperking.

Je kunt terecht bij Lievegoed voor behandelingen GGZ en voor werk en dagbesteding als je te maken hebt met:

  • Een dreigend langdurige psychische kwetsbaarheid zoals depressie, angst, trauma en persoonlijkheidsstoornis etc. waardoor je al langer dan een half jaar niet meer mee kunt doen op je werk, opleiding, sociale leven etc. Onze behandelingen richten zich dan op versterken van jouw eigen kracht en het voorkomen van langdurig uitval.
  • Een dreigend langdurige psychische kwetsbaarheid langer dan een half jaar in combinatie met andere problemen zoals een verslaving.
  • Een langdurige psychische kwetsbaarheid (al dan niet gecombineerd met andere problemen zoals verslaving) waardoor je al langer dan 2 jaar onvoldoende in staat bent om mee te doen.
  • Een licht verstandelijke beperking met bijkomende psychiatrische problematiek en/of verslaving.