Psychotherapie

We zetten psychotherapie in als behandeling bij angst- en stemmingsklachten en persoonlijkheidsstoornissen.

Tijdens de therapie gaat iemand in gesprek met een behandelaar. Het gesprek gaat over iemands persoonlijke situatie en de problemen waar hij of zij last van heeft. Soms zijn nare ervaringen oorzaak van het probleem. De behandelaar luistert en helpt met het verwerken van deze pijnlijke ervaringen. Ook kan een behandelaar helpen om anders tegen bepaalde situaties aan te kijken en tips geven om dingen anders aan te pakken. De behandelingen zijn kort als het kan en lang als het nodig is. Huiswerk is vaak een onderdeel van de therapie, bijvoorbeeld om uit te proberen hoe het bevalt om zaken anders te doen dan voorheen.

Psychotherapie kan iemand helpen om:

  • Zichzelf beter te leren begrijpen
  • Mogelijkheden en beperkingen te accepteren
  • Grenzen beter aan te geven
  • Beter te leren omgaan met spanning

Wat levert het op?
Psychotherapie helpt mensen bij het opdoen van zelfkennis en is als therapie ook geschikt voor het verwerken van emoties.

Diverse vormen van psychotherapie

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie met nadruk op wijzigen van gedrag en cognitieve therapie met nadruk op het wijzigen van de manier van denken.  De therapeut werkt veel met oefeningen en huiswerk.

Cliëntgerichte psychotherapie
Cliëntgerichte psychotherapie is persoons-, procesgericht en pragmatisch. Persoonsgericht betekent dat de cliënt bepaalt wat hij of zij wel of niet aan de orde wil stellen en hoeveel hij of zij wil gaan. Procesgericht wil zeggen dat de therapie gericht is op het integreren van denken, voelen en handelen. Pragmatisch houdt in dat de therapeut niet aan een manier van werken vastzit, maar meerdere benaderingswijzen kent.

Systeemtherapie
Kenmerkend is dat de partners of gezinsleden samen in therapie zijn. In de therapie staan de problemen van een of meer betrokkenen centraal. In de therapie kunnen de deelnemers zich bewust worden van onderlinge reacties en begrijpen welke invloed zij op anderen hebben.