Wereld Gehandicapten Dag op 3 december

​Op 3 december wordt over de hele wereld Wereld Gehandicapten Dag gevierd. Deze dag is gewijd aan het vergroten van het bewustzijn rondom kwesties die mensen met een handicap aangaan en het bevorderen van inclusie in alle aspecten van de samenleving. Het doel is niet alleen om de uitdagingen waarmee mensen met een handicap worden geconfronteerd onder de aandacht te brengen, maar ook om een oproep te doen tot actie en verandering.

Het is een dag van reflectie, bewustwording en actie om een samenleving te bevorderen die gelijke kansen biedt aan alle individuen, ongeacht hun capaciteiten. In deze blog kijken we specifiek naar hoe Lievegoed zich inzet voor inclusie en empowerment van hun cliënten op deze bijzondere dag.

De hele mens als waarde

Vanuit een allesomvattende kijk zien we de mens in zijn geheel. Positieve gezondheid is daarbij het uitgangspunt. We houden rekening met beperkingen maar gaan vooral uit van de mogelijkheden en kwaliteiten. We hebben oog voor de levensverhalen en verwachtingen van mensen. We letten hierbij op het sociale, psychische en fysieke functioneren.. Dit gaat verder dan alleen fysieke toegankelijkheid; het gaat om het creëren van een omgeving waarin iedereen wordt erkend en gewaardeerd voor zijn of haar unieke capaciteiten. Op Wereld Gehandicapten Dag staan we even stil bij Lievegoed op onze inzet voor de hele mens en inclusie en hoe dit de levens van onze cliënten positief beïnvloedt.

Individuele benadering binnen een caring community

Mens én medemens, leven én samenleven; die woorden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je bent immers alleen mens in relatie tot anderen. Daar ligt voor ons de basis voor kwaliteit van leven. Op alle niveaus vormt de caring community het hart van ons werk. Hoezeer de invulling van plek tot plek ook verschilt. Vanuit deze kijk is de zorg voor onze cliënten zowel gericht het individu als op het individu in verbondenheid met de caring community waarvan zij samen met verwanten en onze medewerkers deel Op deze speciale dag benadrukt Lievegoed hoe we streven naar een zorgomgeving waarin cliënten worden aangemoedigd om hun volledige mogelijkheden en kwaliteiten te bereiken. Dit omvat niet alleen het bieden van de juiste ondersteuning, maar ook het creëren van kansen voor zelfontplooiing en persoonlijke groei.

Toegankelijkheid in verscheidenheid

Een belangrijk aspect van de aanpak van Lievegoed is de nadruk op diversiteit. Mensen met een handicap zijn divers in hun behoeften, talenten en achtergronden. Lievegoed erkent en omarmt deze diversiteit, waardoor ze flexibel inspelen op de unieke eisen van elke cliënt. Dit omvat het aanpassen van zorgplannen, het bieden van diverse therapieën en het creëren van een inclusieve caring community waarin iedereen zich welkom voelt.

Ruimte voor aandacht

De titel van het strategie van Lievegoed 2022-206 luidt “Ruimte voor aandacht -kwaliteit van leven in de gemeenschap” Het woord aandacht is bewust gekozen omdat aandacht schaars is in deze tijd. We willen er daarom zorgvuldig mee omgaan en gericht inzetten op de zaken die er het meest toe doen voor onze mensen.
Wereld Gehandicapten Dag is niet alleen een dag van reflectie voor Lievegoed, maar ook een dag om oprechte aandacht voor elkaar te vieren.

Door individuele benaderingen, aandacht voor diversiteit, technologische ondersteuning en samenwerking met gemeenschappen, werkt Lievegoed actief aan het creëren van een wereld waarin iedereen, ongeacht hun capaciteiten, volledig kan deelnemen en ontwikkelen. Laten we op deze dag niet alleen stilstaan bij de uitdagingen, maar ook bij de successen en de kansen die voortkomen uit een inclusieve benadering van zorg en samenleving.

Het vieren van Wereld Gehandicapten Dag moet niet beperkt blijven tot slechts één dag per jaar. Het is een oproep tot voortdurende actie en betrokkenheid om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap volledig geïntegreerd zijn in alle aspecten van de samenleving. Het is een kans voor individuen, gemeenschappen, beleidsmakers en bedrijven om samen te werken aan het creëren van een inclusieve wereld waarin iedereen de kans krijgt om zijn volledige potentieel te bereiken.

Lievegoed volgt Bestuurlijke Afspraken Wet zorg en dwang (Wzd)

Lievegoed volgt Bestuurlijke Afspraken Wet zorg en dwang (Wzd)

Vanaf dit jaar is het mogelijk aan te sluiten bij nieuwe afspraken voor het stappenplan dat zorgaanbieders volgen bij onvrijwillige zorg. Deze afspraken staan in de Bestuurlijke Afspraken Wet zorg en dwang (Wzd). Lievegoed volgt deze Bestuurlijke Afspraken met ingang van 1 juni 2024.

Lees meer