Onze zorg voor volwassenen

Als je de zorg hebt voor een volwassene met een verstandelijke beperking, meervoudige handicap of niet aangeboren hersenletsel, weet je hoe belangrijk een liefdevolle en zorgzame omgeving is. Wij bieden een fijne en veilige plek voor dagopvang of wonen met een zinvolle dagbesteding. Door bijvoorbeeld mee te helpen op een zorgboerderij of ambachten te leren in een kunstwerkplaats. Daarnaast bieden we individuele begeleiding.

Onze visie op zorg voor volwassenen

Bij de begeleiding en behandeling staat de individuele ontwikkelingsvraag centraal. Ieder mens, ook een volwassene met een beperking, kent eigen groeimogelijkheden. Wij richten ons speciaal op het versterken van het gezonde. Wij laten ons inspireren door de antroposofie en werken vanuit de sociaaltherapie. Dat betekent dat we naast het fysieke aandacht hebben voor de ziel en de geest en de samenhang tussen de mens, de aarde en de geestelijke wereld. We hebben die inspiratie vertaald naar de dagelijkse praktijk van zorg en dienstverlening voor mensen met een beperking.

Lees meer over onze visie op zorg voor volwassenen

Wonen

Cliënten kunnen bij ons wonen in kleine woongroepen: op de boerderij, in een monumentale villa of in een eengezinswoning midden in de wijk. In een vertrouwde en veilige leefomgeving, met aandacht voor gezamenlijke activiteiten. We bieden zorg en begeleiding, passend bij de zorgvraag van de cliënt. Dat varieert van 24 uurszorg tot begeleiding op vaste tijdstippen. Ook begeleiden we cliënten die zelfstandig wonen.

Amsterdam, Smaragd (NAH)

Bilthoven, De Pauw

Breda, Zorgboerderij De Beukenhof

Driebergen
Nieuw Rijsenburg zorgboerderij
Salvia wonen met zorg
Wonen met begeleiding

Individuele begeleiding

Volwassenen met een beperking begeleiden we bij het zelfstandig wonen en actieve deelname aan de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld gaan om persoonlijke verzorging, vrije tijdsbesteding en huishouden. Daarnaast bieden we begeleiding op werk. We leren de cliënt praktische en sociale vaardigheden die bij het werk van pas komen.

Breda, De Beukenhof
Utrechtse Heuvelrug en Zeist, Ambulante begeleiding

Werk, leren en dagbesteding

Zinvol werk is voor iedereen van wezenlijk belang. Wij bieden dagbesteding in de vorm van echt werk. Dat kan op de boerderij, in de tuin of in een van onze kunst- en ambachtswerkplaatsen. Ieder draagt er naar eigen vermogen bij aan een kwalitatief product of een zinvolle dienst. Uniek is de tweejarige opleiding Weven op Maat in Driebergen, waar deelnemers opgeleid worden tot vakbekwaam wever.

Breda, Zorgboerderij De Beukenhof

Driebergen

Nieuw Rijsenburg, zorgboerderij
Magenta
Kunstwerkplaats, weefopleiding Karmijn en Weverij Nederlands Openlucht Museum in Arnhem
Kobalt Begeleiding bij werk en dagbesteding

Rotterdam, Helias dagcentrum voor kinderen tot 23 jaar.