Beschermd Wonen | Haarlem

Beschermd wonen Haarlem is een woonvorm voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Je woont zelfstandig in een appartement en maakt onderdeel uit van een hechte woongemeenschap. Een persoonlijk weekprogramma legt de basis voor een zinvolle daginvulling.

Beschermd Wonen Haarlem

Laan van Berlijn 145
2034 SG Haarlem

Aanmelden
(023) 3030145

Voor wie

Bij Beschermd Wonen Haarlem kunnen mensen terecht met langdurige psychiatrische problematiek en eventuele bijkomende problematiek zoals verslaving, LVB, autisme.

Woningen

De tweekamerappartementen liggen verspreid over de tien verdiepingen die de flat telt. Ieder appartement heeft een eigen ingang met voordeurbel, een keuken, een balkon en een douche met toilet.

Vanuit je eigen appartement neem je deel aan de activiteiten die in en om de woongemeenschap plaatsvinden. De begeleiding helpt om zo zelfstandig mogelijk te leven.

In een gemeenschappelijke ruimte met keuken ontmoeten medebewoners en begeleiders elkaar op vaste momenten van de dag.

Woongroepen

Beschermd Wonen Haarlem bestaat uit twee woongroepen, variërend van 8 tot 16 bewoners. Elke groep heeft een eigen groepsruimte en dagprogramma.

Er is een groep met een intensief dagprogramma en gemeenschappelijke activiteiten. De andere groep volgt een meer zelfstandig dagprogramma met minder groepsmomenten.

Vast team

Beide woongroepen worden ondersteund door één vast team van medewerkers. Zij bieden persoonlijke begeleiding, woonbegeleiding en dag-, late- en slaapdiensten.

Daginvulling

Een gestructureerd dagprogramma en zinvolle dagbesteding zijn heel belangrijk op de weg naar herstel. De daginvulling is daarom niet vrijblijvend. Alle bewoners hebben een eigen weekprogramma.  

In het weekprogramma staat je daginvulling omschreven. Het verrichten van zinvol werk is een vast onderdeel van het weekprogramma. Dat kan zowel binnen als buiten de woongemeenschap zijn. Ook vrijetijdsbesteding als sport en beweging is opgenomen in je persoonlijke weekprogramma.

Werkgebieden

Dagbesteding kan zowel binnen als buiten de woongemeenschap plaatsvinden. 

Je kunt werken bij de Herstelwerkplaats, het atelier en in de huishouding van de woongroep. Ook kun je werken voor de boodschappendienst en klusdienst. Of je bakt mee in de keuken, waar we onder andere brood maken. Als je deel uitmaakt van onze gemeenschap heb je met regelmaat een kookbeurt. De begeleider heeft hierin een ondersteunende rol.

Iedere bewoner heeft taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimte.

Vrije tijd

De bewoners worden gestimuleerd en gemotiveerd om een passende vrijetijdsbesteding te zoeken en te onderhouden. De begeleiders hebben hierin een coachende rol. 

Bewoners kunnen onderling afspraken maken om samen iets te ondernemen op het vlak van vrijetijdsbesteding. Zo kan er samen worden gesport, gewinkeld of een cultureel uitstapje worden gemaakt.

Jaarfeesten

We vieren jaarfeesten als: Driekoningen, Pasen, Pinksteren, Sint Jan, Michaëlfeest, Sint Maarten, Sint Nicolaas, Advent en het Kerstfeest. Bewoners en begeleiders organiseren deze feesten samen.

Zorgplan

We maken samen een zorgplan met daarin een beschrijving van de persoonlijke situatie en de begeleidingswensen. In het zorgplan staan de doelen en afspraken waaraan we werken.

Iedereen heeft regelmatig contact met de  persoonlijk begeleider. Minimaal een keer per jaar bespreken we het zorgplan en stellen het waar nodig samen bij.

Aanmelden

Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor beschermd wonen is een beschikking van de gemeente nodig. Voor meer informatie over een beschikking neem je contact op met de gemeente. 

Meer informatie en kennismaken

Heb je nog vragen over een beschikking of wil je je aanmelden neem contact op met de afdeling Zorgbemiddeling: 030-22 55 502. We maken dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek