Home K NAH K Wat bieden wij

Volwassenen met niet aangeboren hersenletsel

We gaan op zoek naar jouw gezonde kern en maken die sterker, zodat je beter kunt leren omgaan met de zichtbare en onzichtbare gevolgen van je hersenletsel

We gaan op zoek naar jouw gezonde kern en maken die sterker, zodat je beter kunt leren omgaan met de zichtbare en onzichtbare gevolgen van je hersenletsel

Wat bieden wij

Wonen in een vertrouwde omgeving

Als thuis wonen niet (meer) gaat omdat je te maken hebt met de zichtbare en niet zichtbare gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel kun je bij komen wonen. Dat kan bij ons op twee verschillende locaties in Amsterdam. Wij bieden woonbegeleiding in een (beschermde) woongroep of meer zelfstandig met begeleiding. De woonsituatie is zoveel mogelijk afgestemd op wat jij wil en kan. Er is een prettige balans tussen individuele en gezamenlijke activiteiten. Elke dag eten we samen en maken we in de gemeenschappelijke woonruimte tijd voor leuke dingen. Daarnaast is er ruimte om aan de slag te gaan met wat er die dag op het programma staat. Iedereen helpt mee in het huishouden om alles schoon en opgeruimd te houden. Bij iedere locatie is in principe plaats voor mensen met verschillende beperkingen, als dit niet ten koste gaat van de basisveiligheid. Dit is een bewuste keuze: de ontmoeting tussen verschillende mensen kan zeer vruchtbaar zijn.

Woonbegeleiding

Ook als je een eigen woning hebt, kun je gebruik maken van de woonbegeleiding van Lievegoed. De individuele begeleiding vindt dan bij jou thuis plaats. Denk aan ondersteuning bij je dagstructuur, sociale contacten, administratie en huishouden.

Eigen regie, eigen kracht

Net als iedereen wil je zinvol invulling geven aan je leven. En dat liefst zo zelfstandig mogelijk. Samen kijken we hoe je dat het beste kunt doen op allerlei levensgebieden, zoals wonen, werken en vrije tijd. Zelf of samen met je familie maak je met de persoonlijk begeleider afspraken over wonen, werken en vrije tijd. En welke begeleiding of behandeling daarvoor nodig is. Dat leggen we vast in een digitaal zorgplan. Jijzelf en je familie hebben via CarenZorgt toegang tot je digitale zorgplan.

Oog voor mogelijkheden, persoonlijk contact gebaseerd op gelijkwaardigheid

Wat gaat er wél goed, wat maakt je sterker en wat past bij jouw mogelijkheden. In kleine groepen met een persoonlijke benadering en aandachtig contact zoeken we naar jouw talenten en jouw karakter. En dat binnen een fijne en huiselijke omgeving. Wat maakt voor jou het leven de moeite waard? We helpen je je eigen doelen en idealen na te streven. Dat doen we door samen naar de toekomst te kijken, maar ook door te helpen beperkingen en onmogelijkheden te accepteren. Belangrijk voor de ontwikkeling is ook de ontmoeting tussen jou en je begeleider. Je leert van elkaar en ontwikkelt je daardoor allebei, vanuit een gelijkwaardige relatie.

Ontmoeting en vrije tijd

Jezelf laten zien en de ander zien, daar gaat het om. Je kunt kiezen om wel of niet mee te doen aan de gemeenschappelijke activiteiten en bijeenkomsten. Iedereen doet mee passend bij je eigen mogelijkheden en wensen. Naast de aandacht voor jou als individu, vinden we het ook belangrijk dat er aandacht is voor jou als persoon binnen de gemeenschap, samen met jouw verwanten, vrienden en onze medewerkers. Samen leven, werken en fijne dingen beleven maken het leven leuk.

Als je meer zelfstandig wilt en kunt wonen dan bieden wij ook gemeenschappelijke activiteiten en eten we regelmatig samen met elkaar. Je kunt meedoen aan gezamenlijke uitjes, culturele avonden, vakanties. Zo vaak mogelijk gaan we de natuur in. We genieten van kunst en muziek. Niets moet, maar we stimuleren dat je leuke contacten hebt en je vrije tijd op een manier kunt invullen die bij jou past.

Ritme en rituelen

Er is afwisseling tussen concentratie en ontspanning. We hechten veel waarde aan een duidelijk dagritme, weekritme en het jaarritme. We vieren met elkaar de antroposofische jaarfeesten, zoals het Michaëlfeest (29 sept), Sint Maarten (11 nov) en het Sint Jansfeest (24 juni). Deze feesten zijn verbonden aan het ritme van de seizoenen en de veranderingen in de natuur.

 

Behandeling en begeleiding

Wij bieden woonbegeleiding zonder behandeling. Dit wil zeggen dat we wel de behandeling die jij nodig hebt organiseren, maar dat je bijvoorbeeld je eigen huisarts hebt. Het kan zijn dat voor de zorg en behandeling verschillende experts nodig zijn. Dan werken we samen met een gedragsdeskundige, een logopedist, een fysiotherapeut, en/of een ergotherapeut. Indien nodig doen we een beroep op een psychiater, een gz-psycholoog of een verslavingsarts of werken we samen met collega zorginstellingen in de regio. Wij zorgen ervoor dat het team dat jou helpt goed met elkaar samenwerkt.

Werken en dagbesteding

Uit jarenlange ervaring weten wij dat betekenisvol en zinvol werk gezondmakend is en voor iedereen bijdraagt aan een goed leven. Omdat je daarin iets van jezelf kwijt kunt, je zo meedoet en erbij hoort. Het helpt om steeds zelfstandiger te worden en goed in je vel te zitten. Niet jouw beperking of probleem staat centraal maar wat je kunt bijdragen. Dat geeft een goed gevoel.

We werken samen met organisaties in de buurt van Amsterdam om te zorgen dat jij zinvol werk kunt doen. We gaan op zoek naar een werkgebied dat past bij jou. We kunnen je helpen in het vinden van passend werk en je begeleiden in je baan en bij je werkgever bijvoorbeeld in de supermarkt.

Samenzeggenschap

Jij, jouw verwanten en de medewerkers op de locatie van Lievegoed bespreken en beslissen samen hoe je invulling geeft aan de gemeenschap. Elke locatie heeft een cliëntenraad of ander vorm van overleg waarbij jij of je naasten met de manager of teamleider van de locatie bespreken wat er goed gaat goed en hoe het beter kan. Op het niveau van alle locaties van Lievegoed bespreekt de centrale cliëntenraad en het bestuur wat er goed gaat en wat er beter kan. Lees meer over onze cliëntenraden.

Michiel | herseninfarct

“Na mijn herseninfarct wilde ik perse weer aan het werk. Dat heb ik twee jaar volgehouden totdat ik brak. Gelukkig kan ik daar nu over praten met lotgenoten die iets soortgelijks hebben meegemaakt.”

Ingrid | beroerte

“Sinds mijn beroerte kan ik niet tegen drukte, terwijl ik altijd erg van uitgaan hield. Hier leer ik nu mijn energie beter te verdelen.”