Home K LVB+ K Wat bieden wij

Volwassenen met een licht verstandelijke beperking en complexe bijkomende problematiek (LVB+)

We zien wie je bent! Samen zoeken we een oplossing die is afgestemd op jouw persoonlijke mogelijkheden.

We zien wie je bent! Samen zoeken we een oplossing die is afgestemd op jouw persoonlijke mogelijkheden.

Wat bieden wij

Wonen in een vertrouwde omgeving

Als je een verstandelijke beperking hebt kun je bij ons wonen. Dat kan bij ons op verschillende locaties in een (beschermde) woongroep of meer zelfstandig met begeleiding, soms in een eigen huis. Je woonsituatie stemmen we zoveel mogelijk af bij wat jij wil en kan. Er is een gezond evenwicht tussen individuele en gezamenlijke activiteiten. Elke dag eten we samen en maken we in de gemeenschappelijke woonruimte tijd voor leuke dingen. Daarnaast is er ruimte om aan de slag te gaan met wat er op het dagprogramma staat. Iedereen helpt op zijn eigen manier mee in het huis om alles schoon en opgeruimd te houden.

Woonbegeleiding

Ook als je een eigen woning hebt, kun je gebruik maken van de woonbegeleiding van Lievegoed. De individuele begeleiding vindt dan bij jou thuis plaats. Denk aan ondersteuning bij je dagstructuur, sociale contacten, administratie en huishouden.

Eigen regie, eigen kracht

Volwassenen benaderen we ook als volwassen. Ondanks je beperkingen wil je zinvol invulling geven aan je leven. En dat liefst zo zelfstandig mogelijk. Samen kijken we hoe je dat het beste kunt doen op allerlei levensgebieden, zoals wonen, werken en vrije tijd. Zelf of samen met je familie maak je met de persoonlijk begeleider afspraken over wonen, werken en vrije tijd. En welke begeleiding of behandeling daarvoor nodig is. Dat leggen we vast in een digitaal zorgplan. Jijzelf en je familie hebben via CarenZorgt toegang tot je digitale zorgplan.

Oog voor mogelijkheden, persoonlijk contact gebaseerd op gelijkwaardigheid

Wat gaat er wél goed, wat maakt je sterker en wat past bij jouw mogelijkheden? In kleine groepen met een persoonlijke benadering en aandachtig contact zoeken we naar jouw talenten en jouw karakter. En dat binnen een fijne en huiselijke omgeving. Wat maakt voor jou het leven de moeite waard? We helpen je je eigen doelen en idealen na te streven. Dat doen we door samen naar de toekomst te kijken, maar ook door te helpen beperkingen en onmogelijkheden te accepteren. Belangrijk voor de ontwikkeling is ook de ontmoeting tussen jou en je begeleider. Je leert van elkaar en ontwikkelt je daardoor allebei, vanuit een gelijkwaardige relatie.

Ontmoeting en vrije tijd

Jezelf laten zien en de ander zien, daar gaat het om. Je kunt kiezen om wel of niet mee te doen aan de gemeenschappelijke activiteiten en bijeenkomsten. Iedereen doet mee passend bij je eigen mogelijkheden en wensen. Naast aandacht voor jou alleen, vinden we het ook belangrijk dat er aandacht is voor jou als mens binnen de gemeenschap waar jij deel van uitmaakt, samen met jouw familie, vrienden, vrijwilligers en onze medewerkers. Samen leven, werken en fijne dingen beleven maken het leven leuk.

Als je meer zelfstandig wilt en kunt wonen eten we vaak met elkaar en doen we gezamenlijk leuke dingen. Je kunt meedoen aan gezamenlijke uitjes, culturele avonden, vakanties. Regelmatig gaan we de natuur in. We genieten van kunst en muziek. Niets moet, maar we stimuleren dat je leuke contacten hebt en je vrije tijd op een manier kunt invullen die bij jou past.

Ritme en tradities

Er is afwisseling tussen concentratie en ontspanning. We geloven in de kracht van ritmes en rituelen en daarom besteden we aandacht aan een duidelijk dagritme, weekritme en het jaarritme. We vieren met elkaar de jaarfeesten, zoals het Michaëlfeest (29 september), Sint Maarten (11 november) en het Sint Jansfeest (24 juni). Deze feesten zijn verbonden aan het ritme van de seizoenen en de veranderingen in de natuur.

Werken en dagbesteding

Uit jarenlange ervaring weten wij dat betekenisvol en zinvol werk gezondmakend is en voor iedereen bijdraagt aan een goed leven. Omdat je daarin iets van jezelf kwijt kunt, je zo meedoet en erbij hoort. Het helpt om steeds zelfstandiger te worden en goed in je vel te zitten. Niet jouw beperking of probleem staat centraal, maar wat je kunt bijdragen. Dat geeft een goed gevoel.

We werken samen in de tuin, verzorgen de dieren op de boerderij, maken kunst in het atelier, of helpen met het koken en de huishouding. Er is altijd wel een werkgebied dat past bij jou. We kunnen je helpen in het vinden van passend werk en je begeleiden in je baan en bij je werkgever, bijvoorbeeld in de supermarkt.

Behandeling en begeleiding

Bij Lievegoed heb je een persoonlijk begeleider die op vaste dagen en tijden komt. De persoonlijk begeleider is het eerste aanspreekpunt voor jou, jouw ouders of verzorgers en draagt zorg voor de continuïteit en coördinatie van de hulpverlening.

Uniek integraal aanbod voor LVB+ cliënten

Het kan zijn dat voor je zorg en behandeling verschillende experts nodig zijn. Een multidisciplinair team van professionals zowel op het gebied van verstandelijke beperking, psychiatrie en verslaving biedt gespecialiseerde ondersteuning en behandeling. Indien nodig doen we een beroep op een psychiater, een gz-psycholoog of een verslavingsarts. Daarvoor werken we samen met collega zorginstellingen in de regio. Wij zorgen ervoor dat het team dat jou helpt goed met elkaar samenwerkt.

Samenzeggenschap

Wij doen ook ons best om ervoor te zorgen dat het goed gaat. Zodat iedereen lekker in zijn vel zit en de dingen doet waar je plezier in hebt. We doen het echt samen. Elke locatie heeft een cliëntenraad of andere vorm van overleg waarbij jij of je verwanten met de teamleider van de locatie bespreken wat er goed gaat goed en hoe het beter kan. Op het niveau van alle locaties van Lievegoed bespreekt de centrale cliëntenraad en het bestuur wat er goed gaat en wat er beter kan. Lees meer over onze cliëntenraden.