Home K LVB+ K Voor wie

Volwassenen met een licht verstandelijke beperking en complexe bijkomende problematiek (LVB+)

We zien wie je bent! Samen zoeken we een oplossing die is afgestemd op jouw persoonlijke mogelijkheden.

We zien wie je bent! Samen zoeken we een oplossing die is afgestemd op jouw persoonlijke mogelijkheden.

Voor wie

 

Wonen met behandeling

Je kunt bij Lievegoed in Bilthoven op Lievegoed de Pauw, in Wageningen op Lievegoed de Hoge Born of in Driebergen op Lievegoed de Wederkerigheid komen wonen als je te maken hebt met:

  • LVB+ (licht verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische en/of
    verslavingsproblematiek)
  • Autisme spectrum Stoornis (ASS), of een begeleidingsbehoefte aansluitend bij ASS
  • Psychiatrische problematieken en/of verslavingsproblematiek

Behandeling voor psychiatrische en/of verslavingsproblematiek

Als je naast le licht verstandelijke beperking te maken hebt met een (dreigend) langdurige psychische kwetsbaarheid en/of een combinatie met een verslaving kan je ook bij ons terecht. We werken samen met collega zorgaanbieders om je de juiste behandeling te kunnen bieden. En dat werkt!