Borgstichting | Haarlem

Op een onverwacht groene plek aan de rand van Haarlem staat de Borgstichting met een houtwerkplaats en grote (moes)tuin. We bieden ambulante behandeling aan mensen met psychiatrische problemen en/of verslaving.

De Borgstichting

Vuurtonstraat 1a
2034 KL Haarlem

Aanmelden
088 3571510 ma-vr van 08:00-12:00u

Voor wie

De Borgstichting is er voor (jong)volwassenen vanaf 18 jaar met uiteenlopende problematiek: depressieve gevoelens, angstklachten, lichte verslavingsproblematiek, herstel na een psychose, burn-out klachten of psychosomatische klachten.

Mensen die bij ons komen, zijn vaak zichzelf of de draad in hun leven kwijt. Ze zijn eenzaam, functioneren sociaal onbevredigend of hebben problemen om zich in de wereld staande te houden. Ze weten niet meer wat ze willen of hoe te handelen. Ze zijn de verbinding met de wereld kwijt.

Jongvolwassenen

We hebben een speciaal behandelaanbod voor jongvolwassenen. Jongeren maken tussen 18 en 28 jaar grote ontwikkelingen door. Ze zoeken naar hun eigen ik en hun plek in de maatschappij. Dat is leuk en leerzaam, maar soms ook moeilijk. Voor jongvolwassenen met psychische problemen of een verslaving bieden we specialistische behandeling.

Werkwijze

Afhankelijk van je persoonlijke hulpvraag maken we samen met jou een behandelplan waarin we het doel en een passende therapie vaststellen. Heb je een kort of langer behandeltraject nodig? Heb je meer baat bij individuele therapie, groepsbehandeling of een combinatie van beide?

Ieder behandeltraject wordt op maat gemaakt. Je wordt ondersteund door een multidisciplinair behandelteam.

We helpen bij herkennen van oude patronen en gedragingen die leiden tot problemen. Door het krijgen van inzicht en het opdoen van vaardigheden, leer je jouw leven opnieuw vorm te geven.

Behandelvormen

  • Poliklinische behandeling
  • Dagbehandeling
  • Opname 

Poliklinische behandeling
Bij poliklinische behandeling kom je naar de Borgstichting voor een uur tot enkele dagdelen per week. Je volgt groepsbehandelingen of individuele therapie. Vaak combineren we gesprekken met non-verbale therapie zoals kunstzinnige therapie.

Dagbehandeling
Bij dagbehandeling kom je voor één tot drie dagen per week naar de Borgstichting voor behandeling. Je leeft en werkt in één van onze groepen in een rustige en geborgen sfeer. Het programma bestaat uit een aantal vaste onderdelen zoals de dagopening en -sluiting, met elkaar koffie drinken of lunchen. Zo bieden we structuur en ritme. Daarnaast volg je verschillende therapieën passend bij jouw zorgvraag en werk je in de tuin of op de houtwerkplaats. Klik hier voor meer informatie.

Opname
Mocht het nodig zijn, dan is het mogelijk om voor korte duur te worden opgenomen in onze kliniek in Bilthoven. We zien opname als een kortstondige onderbreking van een ambulant behandeltraject.

Visie

Positieve psychologie

Wij werken vanuit de visie: je bent meer dan je denkt! We kijken niet alleen naar je probleem of beperking, maar vooral naar wat je wel kan. We helpen je met het (her)vinden van je gezonde kanten om ook op de lange termijn balans in je leven te kunnen behouden.

Verbale en non-verbale therapie

We gaan er vanuit dat praten niet de enige weg naar herstel is. Daarom combineren we reguliere gesprekstherapieën, zoals EMDR of Seeking Safety, met non-verbale therapieën, zoals kunstzinnige therapie of muziektherapie.

Medicatie en uitwendige therapie

Een psychische aandoening zien wij als een verstoring van het evenwicht in het hele lichaam. Om dit evenwicht te herstellen gebruiken we als aanvulling op reguliere medicijnen ook natuurlijke geneesmiddelen op basis van plantaardige, dierlijke of minerale substanties. Ook zetten we uitwendige lichaamsbehandelingen in die activerend of ontspannend werken.

Combinatie therapie en werk

Wij werken met de combinatie van therapie en werk. Een zinvolle dag-invulling en het verzorgen van je omgeving is – naast therapie – een goede manier om in beweging te komen en te werken aan herstel. In het werk ervaar je de aspecten van het gewone en gezonde leven van dichtbij. Je kunt bij ons werken in de houtwerkplaats, de tuin, het textielatelier en in het huishouden.

Biologische voeding

Om te kunnen herstellen is gezonde voeding essentieel. Daarom zijn de meeste van onze maaltijden biologisch. 

Lees meer over onze visie.

Familie en naasten

Omdat je niet losstaat van je omgeving, betrekken we relatie of gezin bij je behandeling, bijvoorbeeld door ze een keer bij een gesprek en/of familieavond uit te nodigen. Uiteraard altijd in overleg met jou. De ervaring leert dat onderlinge steun en begrip vanuit je omgeving een helende kracht vormen op weg naar je herstel.

Praktische info

Openingstijden

  • Ma t/m vrijdag         8.30 – 17.00 uur

Eten

Op maandag t/m vrijdag nuttigen we gezamenlijk de lunch. Hiervoor vragen wij een kleine onkostenvergoeding van: €1,50. Voor een warme maaltijd vragen we € 2,50.

Verder zijn er koffie en theemomenten verspreid over de dag.

Kosten

Kijk hier voor meer informatie over mogelijke kosten.

Afwezigheid

Als je een gegronde reden hebt waarom je een keer niet aanwezig kunt zijn bij de therapie, dan kun je je tot 24 uur voor de afspraak afmelden. Als je te laat afmeldt,  kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

Wanneer je twee keer niet komt, gaan we met je in gesprek over de voortgang van je behandeling

Klachten

Heb je een klacht? We horen het graag. We nemen klachten serieus en willen deze graag zo goed mogelijk oplossen. Kijk hier voor meer informatie over klachten.