Onze therapieën

We bieden verschillende antroposofische therapieën aan. Afhankelijk van de behandeldoelen bepalen we welke therapie geschikt is.

Groepsbehandeling

Uit ervaring weten we dat het vaak helpt om je behandeling in groepsverband te volgen. Daarom werken wij veel met groepen mensen. Dat kan verbaal tijdens groepsgesprekken en non-verbaal met bijvoorbeeld kunstzinnige of lichaamsgerichte therapieën. We betrekken op verzoek en op indicatie je familie of vrienden bij de behandeling.

Dagbehandeling

Bij een dagbehandeling komen alle aspecten van het gewone en gezonde leven aan bod. Onze dagbehandelingen (Therapeutische werkgemeenschap) geeft je de mogelijkheid om van elkaar te leren. Ook van de alledaagse situaties, zoals samen eten, koken, tuinieren, werken in een tuin of bij een werkplaats tot het vieren van feesten kun je waardevolle dingen leren. Iedereen heeft een taak en draagt bij. De een werkt bijvoorbeeld in de tuin en zorgt voor de groente die de ander gebruikt voor een gezonde maaltijd. In onze therapeutische gemeenschappen - in een groene omgeving - leer je omgaan en samenwerken met andere mensen, het stellen van grenzen op een prettige manier, het ontdekken van nieuwe talenten en interesses en een taakverdeling te maken met de groep en daarin verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Ook helpen we je een gezonde levensstijl te ontwikkelen. De maaltijden, op basis van biologische principes, geven structuur en ritme aan de dag en aan de seizoenen.

Dagbehandeling kun je een of meerdere dagdelen per week volgen. In het dagprogramma bieden we diverse therapieën, individueel of in een groep, zoals cognitieve therapie, kunstzinnge therapie, ACT-groep en euritmie.

Een dagbehandeling in een therapeutische werkplaats betekent dus dat we voor iedere cliënt een gevarieerd programma op maat aanbieden.

Individuele therapie

In een persoonlijk gesprek bespreek je je problemen met je mentor, psycholoog of psychiater. Zo’n gesprek is ondersteunend en begeleidend en richt zich op je persoonlijke doelen en ontwikkeling. Daarnaast zijn individueel ook non-verbale therapieën mogelijk.

Kunstzinnige therapie en muziektherapie

Deze antroposofische therapieën bieden we zowel in groepsverband als individueel aan. Door middel van muziek maken, tekenen, boetseren en houtbewerking doe je ervaringen op die je helpen bij je behandeldoelen. Je merkt bijvoorbeeld dat je ontspant, inzicht krijgt in je eigen scheppende kracht of het helpt bij verwerking.

Biografie

Als je deel neemt aan de biografiegroep groeit je zelfbewustzijn. We hebben het over de vragen wie ben je, waar kom je vandaan en waar wil je heen. Door jezelf te aanvaarden kun je hier je eigen antwoorden op vinden. Je leert in vrijheid keuzes maken en richting te geven aan je leven. In de groep luister je naar elkaars verhalen en door vragen te stellen help je elkaar verder.

Euritmie

Euritmie is een bewegingstherapie. Specifieke oefeningen worden ingezet om je harmonie weer te herstellen. Euritmie bevordert ontspanning en geeft je tegelijk energie. De therapie draait om concentratie, richting, ritme en evenwicht en leert je zo je lichaam bewust te voelen en te ervaren.

Uitwendige therapie

Uitwendige therapie maakt gebruik van etherische of plantenolie, een kruidenaftreksel of een minerale substantie. Er zijn verschillende uitwendige therapieën:

  • ritmische inwrijving op het hele lichaam of een deel ervan

  • therapeutisch bad met een olie of kruidenaftreksel

  • kompres of wikkel met een doek gedrenkt in een kruidenaftreksel

Antroposofische Medicatie

Wij zien een psychische aandoening als een verstoring van het evenwicht in het hele lichaam. Om dit evenwicht te herstellen gebruiken wij als aanvulling op reguliere medicijnen ook antroposofische geneesmiddelen. Deze medicatie is op basis van plantaardige, dierlijke of minerale substanties.

Detox

Onder begeleiding van een arts stop je met middelengebruik en krijg je begeleiding bij de ontwenningsverschijnselen. Dat kan tijdens een opname bij ons, maar ook in combinatie met een ambulante behandeling. We werken dan nauw samen met je huisarts.  

Vragenlijsten

Als onderdeel van elke behandeling vragen we je op gezette tijden een vragenlijst in te vullen. Hiermee krijgen we een aanvullend beeld van hoe het gaat. We kunnen de behandeling tussentijds bijstellen en aan het eind evalueren op basis van onder andere deze gegevens.