Persoonlijke ontwikkeling en studie

Medewerkers krijgen bij ons de kans zich te ontwikkelen en kennis te laten groeien.

Ons uitgangspunt is dat onze (zorg)medewerkers een goede, reguliere opleiding achter de rug hebben, een brede kijk hebben op zorg en nieuwsgierig zijn naar nieuwe (antroposofische) kennis en inzichten.

Als medewerker kun je gebruik maken van een studiefaciliteitenregeling. Wij bieden onder andere de volgende mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en studie:

  • Opleidingsplekken in diverse functies
  • Programma’s voor professionele zorg en bejegening
  • Scholing in de antroposofische visie op mens en gezondheid
  • Teamintervisies en antroposofische studie-uren
  • Opleidingen gericht op veilig werken, bijvoorbeeld training risicovolle handelingen, bedrijfshulpverlening en hygiënisch werken

Balans

Een goede balans tussen werk in privé vinden wij belangrijk. De medewerker is de eerste die de deze balans goed kan beoordelen en verzorgen. We stimuleren dat medewerkers elkaar hierbij bevragen en ondersteunen. Als organisatie zorgen we zoveel mogelijk voor de praktische randvoorwaarden. 

De juiste mens op de juiste plaats. En is dat niet  (meer) het geval, dan nemen we afscheid op een manier die de medewerker de ruimte geeft op een goede manier een fase in zijn ontwikkeling af te sluiten.