Zekerheid over zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Bilthoven, 31 maart 2021
Vanaf 2021 hebben mensen met een chronische psychische kwetsbaarheid toegang tot de Wet langdurige zorg. Zij hoeven dan niet meer telkens opnieuw aan te tonen dat zij begeleiding en behandeling nodig hebben. Lievegoed heeft zich goed voorbereid op deze ove rgang per 1 januari 2021 en inmiddels voor meer dan 25 cliënten bij het CIZ een Wlz indicatie kunnen regelen. Dat is goed nieuws voor cliënten die gebruik maken van het geïntegreerde aanbod van Lievegoed voor wonen, werk en dagbesteding en behandeling GGZ.

“We helpen mensen hun eigen doelen en idealen na te streven. Dat doen we door samen naar de toekomst te kijken, maar ook door te helpen beperkingen en onmogelijkheden te accepteren. We merkten dat er veel mensen zijn die langdurig zijn aangewezen op een beschermde woonvorm met behandeling. Zij moeten nu telkens opnieuw met de gemeente tijdelijke afspraken maken over hun zorg vanuit de Wmo. Met de introductie van de Wlz krijgen cliënten weer langdurige indicaties terug en dat geeft rust.” aldus Astrid de Groot, teamleider van locatie Lievegoed de Kraal in Kockengen en Lievegoed de Hoge Born in Wageningen.

Duurzame relatie

Op de locaties Lievegoed Beschermd Wonen Kockengen, de Kraal en Lievegoed Beschermd Wonen Haarlem, Laan van Berlijn is sprake van een geïntegreerd aanbod aan deze mensen zowel voor beschermd of begeleid zelfstandig wonen GGZ, werk en dagbesteding als ook voor behandeling voor hun psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslaving. Zelf of samen met de familie maakt de cliënt met de persoonlijk begeleider afspraken over wonen, werken en vrije tijd. En welke begeleiding of behandeling GGZ daarvoor nodig is. Dat leggen we vast in een digitaal zorgplan. Alle betrokkenen hebben via CarenZorgt toegang tot het digitale zorgplan.

“Naast dat wij aandacht hebben voor ieder individu, vinden we het ook belangrijk dat er aandacht is voor de gemeenschap waar eenieder deel van uit maakt, samen met verwanten, vrienden en onze medewerkers. Samen leven, werken en fijne dingen beleven maken het leven leuk”, vertelt Ingrid Kamerling, teamleider van locatie Lievegoed Beschermd Wonen Haarlem en Lievegoed de Borgstichting.

Geïntegreerd aanbod wonen, werk en dagbesteding en behandeling GGZ

Lievegoed is gespecialiseerd in het aanbieden van zorg aan cliënten met dubbel of triple diagnoses. Mensen die al langer problemen hebben, vastlopen of langdurig dreigen vast te lopen in hun leven hebben behoefte aan structuur, activering of juist acceptatie. Het kan daarbij gaan om (dreigende) langdurige psychische kwetsbaarheid zoals depressie, angst, trauma en persoonlijkheidsstoornis al dan niet in combinatie met verslaving waardoor mensen langere tijd niet meer mee kunnen doen op hun werk, opleiding, sociale leven etc. Deze mensen zoeken vaak lang naar een passend behandelaanbod. Bij Lievegoed kunnen ze dat vinden. Lievegoed biedt GGZ-behandeling op de locaties de Biltse Born in Bilthoven, de Borgstichting in Haarlem en de Hoge Born in Wageningen.

Wereld Gehandicapten Dag

Wereld Gehandicapten Dag

​Op 3 december wordt over de hele wereld Wereld Gehandicapten Dag gevierd. Deze dag is gewijd aan het vergroten van het bewustzijn.

Lees meer
Wat ik leerde over…. heelheid

Wat ik leerde over…. heelheid

Als start van ons diagnostiekteam overleg, begeleidt mijn collega een waarnemingsoefening. We krijgen de uitnodiging om een pen te pakken en deze te beschrijven aan iemand die de pen niet kan waarnemen. Wat neem je binnen een minuut waar?

Lees meer