Leden cliëntenraad ggz

Bilthoven
Part-time
HBO
MBO-2
MBO-3
MBO-4
VMBO
WO

De cliëntenraad ggz behartigt de gezamenlijke belangen van de cliënten psychiatrie en verslavingszorg. Sinds kort is er een nieuwe cliëntenraad ggz samengesteld met 3 leden, maar er is behoefte aan meer leden.

Wij zoeken jou!

Wil jij meedenken en advies geven over zaken die van algemeen en gezamenlijk belang zijn voor de cliënten ggz bij Lievegoed. De cliëntenraad ggz is de spreekbuis van cliënten naar de instelling als geheel.
Lievegoed betrekt de cliëntenraad ggz bij het maken van afspraken over:

  • de rechten en plichten van de cliënten;
  • het leefklimaat op de afdelingen, het eten en recreatiemogelijkheden;
  • de kwaliteit van de zorg en bejegening van cliënten;
  • het omgaan met klachten;
  • de sollicitatieprocedures van leidinggevenden;
  • het vaststellen van jaarplan en begroting.

Hoe werkt de cliëntenraad ggz?

De cliëntenraad ggz vergadert periodiek bij Lievegoed in Bilthoven. Om contact te onderhouden met de achterban worden werkbezoeken afgelegd op de verschillende locaties.
De cliëntenraad ggz is ook vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad (CCR) van Lievegoed. In deze CCR zitten ook afgevaardigden van de cliëntenraden voor de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Informatie

Meet weten over deelnemen aan de cliëntenraad ggz? Mail dan naar: clientenraadggz@lievegoed.nl. Meer informatie over cliëntenmedezeggenschap vind je op www.lievegoed.nl/clienten-en-betrokkenen