Begeleider Smaragd

Amsterdam
Part-time
MBO-3

Ben jij een professionele, enthousiaste en daadkrachtige begeleider met ervaring in de verzorging en/of verpleging? Ben jij op zoek naar een functie in een uitdagende doelgroep? Dan is deze functie wat voor jou!

Smaragd heeft twee kleinschalige woonlocaties, in Amsterdam Zuidoost, met gespecialiseerde zorg voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel en/of lichamelijke beperking. De cliënten wonen zelfstandig in een eigen appartement of kamer, met begeleiding die altijd in de buurt is.

Wat is jouw functie?

 • Bieden van agogische en/of somatische begeleiding, conform de individuele zorgplannen, van de cliënten in hun dagelijkse woonsituatie.
 • Begeleiden en stimuleren, vanuit een respectvolle en empathische houding, van de cliënten in de dagelijkse woonsituatie.
 • De cliënt helpen, zo nodig, bij de uitvoering van de ADL-activiteiten gericht op vergroten of handhaven van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
 • Zorgen voor veiligheid en de persoonlijke hygiëne van de bewoners.
 • Op de hoogte zijn van de individuele zorgplannen en handelen vanuit deze kennis.
 • Stimuleren van de zelfontplooiing van de cliënt en inspelen, binnen de mogelijkheden, op de interesse en wensen van de cliënt.
 • Uitdelen, indien bevoegd, van voorgeschreven medicatie en toezien op inname en bieden van professionele lichamelijke verzorging aan cliënt.
 • Zorgen voor observatie en overdragen informatie van bijzondere gebeurtenissen aan de begeleider en/of persoonlijk begeleider.
 • Zorgen voor een gezond sociaal klimaat en alle daartoe noodzakelijke interventies uitvoeren.
 • Samen met collega(s) en cliënten vormgeven aan de ontwikkeling van het antroposofisch karakter van de betreffende voorziening.

Wat vragen wij?

 • Je beschikt over een relevant diploma op mbo-3 niveau en praktische ervaring in begeleiding van mensen met een verstandelijke, lichamelijke, meervoudige beperking en/of NAH. Je hebt basale kennis van gedragsproblematiek en methodisch handelen.
 • De functie wordt uitgeoefend aan de hand van richtlijnen/procedures.
 • Sociale vaardigheden zoals tact, geduld, hulpvaardigheid en inlevend vermogen zijn nodig voor een respectvolle begeleiding van de cliënten. Stimuleren is van belang bij de begeleidende werkzaamheden. Moet zowel individueel als in teamverband kunnen werken.
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het onderhouden van contacten met cliënten. Uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor de verwoording van incidenten, observaties en ontwikkelingen.
 • Beroepsmatige bewegingsvaardigheid voor het uitvoeren van vrij eenduidige bewegingen eventueel met gebruikmaking van hulpmiddelen.
 • De functie vereist aandacht en oplettendheid ten aanzien van de toestand van de bewoner en het herkennen van signalen.
 • Geduld, dienstbaarheid, doorzettingsvermogen en ordelijkheid worden gesteld aan de verzorging en begeleiding van de bewoner.

Wat bieden wij?

 • Werk in een organisatie met bijzondere locaties, korte lijnen en een open sfeer van omgaan met elkaar.
 • We bieden naast de reguliere zorg net iets meer. Zingeving en creativiteit: daar staan we voor en hebben we jarenlang ervaring mee.
 • Onze locaties zijn kleinschalig en persoonlijk; er is speciale aandacht voor een gezonde, harmonieuze leefomgeving met een duidelijk ritme.
 • Je wordt aangesteld in schaal 35 volgens CAO Gehandicaptenzorg (min. € 1.861,- en max. € 2.766,- bij 36 uur.)
 • Een aanstelling voor 24 uur per week.
 • Een aanstelling voor de duur van een jaar, met de intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd.
 • Een eindejaarsuitkering conform CAO Gehandicaptenzorg.
 • Je kan voordelen ontvangen bij de aanschaf van een (elektrische-)fiets, computer, tablet, mobiele telefoon en dergelijke.
 • Tevens bieden wij de mogelijkheid om met belastingvoordeel jaarlijks (een gedeelte van) een eventuele studieschuld af te lossen.

Over Lievegoed

Wij bieden, op basis van onze antroposofische identiteit, de best passende specialistische behandeling en begeleiding aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen met niet aangeboren hersenletsel en problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving of een combinatie hiervan.

Ieder mens, ook de mens met een aandoening of beperking, kent eigen groeimogelijkheden. Bij Lievegoed weten we uit ervaring dat een mens uit meer bestaat dan alleen de beperking of het probleem. Wij richten ons niet alleen op wat niet goed gaat, maar vooral op wat er wel goed gaat en op het versterken van het gezonde. Bij ons wordt “heel de mens” gezien. Ieder mens is in de kern gezond en we gaan uit van de eigenheid van ieder mens. We leggen het accent op kwaliteiten, talenten, wensen en mogelijkheden van mensen. Ons motto is; Je bent meer dan je denkt!

De zorg die wij bieden draait om vragen en behoeften van onze cliënten in een helende, verzorgde en verzorgende gemeenschap (caring community). Daar ligt voor ons de basis voor kwaliteit van leven. Een mens is immers alleen mens in relatie tot anderen. Wij richten ons daarom zowel op het individu als ook op het individu in verbondenheid met de gemeenschap. In balans komen beide tot bloei. Wij geloven in de kracht van ritmes en rituelen, kunst en cultuur, contact met de natuur, gezonde leefstijl, duurzaamheid, gezond makend werk en zingeving met ruimte voor spiritualiteit. Deze waarden geven ons voortdurend richting in alles wat we doen. Niemand werkt hier “toevallig”. Of het nu om behandelaren en zorgmedewerkers gaat, of om iemand achter de schermen, bij een secretariaat, in de administratie of de facilitaire dienst. Het werken bij Lievegoed is een bewuste keuze, en dat merk je.

Enthousiast?

Vul het sollicitatieformulier in en we nemen contact met je op. Voor inlichtingen over deze functie kun je contact opnemen met Sanne Adama; locatiecoördinator, tel: 06-12390812.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.