Lievegoed Wonen in de Wijk, wonen, dagbesteding & Wmo

Verspreid in Driebergen is een aantal woongroepen voor volwassenen met een verstandelijke beperking. We geven 24-uurs toezicht en nabijheid en begeleiding op praktisch en sociaal-emotioneel gebied.

Wonen in Driebergen

Kantoor: Meenkselaan/Welgelegenlaan, Langbroekerdijk 2a, 3972 ND Driebergen
Kantoor: Jagersdreef Burcht, Arnhemsebovenweg 285c, 3971 MH Driebergen

Aanmelden

Voor wie

Wonen met zorg voor volwassenen met een verstandelijke beperking. We geven 24-uurs toezicht en nabijheid en geven begeleiding op praktisch en sociaal-emotioneel gebied.

 

 

Aanbod

De bewoners wonen in verschillende kleine woongroepen. Alle huizen zijn centraal gelegen in een rustige woonwijk in Driebergen. Overdag hebben de cliënten dagbesteding in de buurt. Ook zijn voorzieningen als winkels, bank- en postkantoor en openbaar vervoer dichtbij.

De meest intensieve zorg en begeleiding wordt geboden aan de Welgelegenlaan en de Meenkselaan in Driebergen.


Welgelegenlaan

Op de Welgelegenlaan wordt in twee groepen (Jasmijn en Amber) 24-uurs zorg geboden in de wijk aan mensen met een matig tot licht verstandelijke beperking. De kern van de zorg is gericht op emotionele steun, structuur en vanuit een veilige haven zo normaal mogelijk participeren in de maatschappij. De zorg is gericht op voorspelbaarheid vanuit een structurerende begeleiding.


Meenkselaan

Op de Meenkselaan wordt in twee groepen (Noord en Zuid) 24-uurs zorg geboden in de wijk aan mensen met een matig tot licht verstandelijke beperking. De kern van de zorg is gericht op emotionele steun, structuur en vanuit een veilige haven zo normaal mogelijk participeren in de maatschappij. De zorg is gericht op huiselijkheid binnen een voorspelbare structuur.


Jagersdreef | De Burcht

Op Jagersdreef en De Burcht is de begeleiding minder intensief. Bewoners wonen hier in kleine groepen. De groep Jagersdreef bestaat uit drie naast elkaar gelegen huizen, met elk drie of vier bewoners. De groep De Burcht bestaat uit een aantal woningen op korte afstand van elkaar, ook in Driebergen.

Bewoners kunnen altijd een beroep doen op de begeleiders; vanuit de Meenkselaan bieden we 24-uurs zorg. Ook kunnen bewoners er overdag binnenlopen voor een praatje en een kop thee.

Hoe werken we

 

Begeleiding

Elke bewoner heeft een persoonlijk begeleider die ondersteunt bij het zo zelfstandig mogelijk wonen. Daarnaast begeleiden we bij het samenwonen met de andere huisgenoten. In overleg met de cliënt stellen we een begeleidingsplan op. Na een jaar wordt dit plan geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De persoonlijk begeleider is het eerste aanspreekpunt voor de bewoner en ouders of verzorgers, en draagt zorg voor de continuïteit en coördinatie van de hulpverlening.

Ontmoeting

Ontmoeting en het sociale netwerk zijn een wezenlijk onderdeel van de begeleiding. We organiseren diverse gezamenlijke activiteiten, waar bewoners vrijwillig aan kunnen deelnemen.

Lees meer over onze visie op zorg

Praktische informatie

 

Aanmelden en meer informatie

Om in aanmerking te komen voor wonen met zorg bij Wederik heeft u een WLZ-indicatie nodig van het CIZ. Aanvragen van de indicatie kan via www.CIZ.nl.

Voor meer informatie neemt u contact op met de afdeling Zorgbemiddeling via telefoonnummer (030) 2255502 of e-mail zorgbemiddeling@lievegoed.nl.

Voeding

Op de locaties Meenkselaan en Jagersdreef is 4 dagen per week een kok aanwezig. In de weekeinden wordt er samen met begeleiding gekookt. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van seizoensproducten van biologisch-dynamische kwaliteit.

Locaties

Administratie/kantoor:

Meenkselaan | Welgelegenlaan
Langbroekerdijk 2a,
3972 ND Driebergen

Jagersdreef | De Burcht
Arnhemsebovenweg 285 C
3971 MH Driebergen

Locatie-adressen:

Meenkselaan
Meenkselaan 2a
3972 JR Driebergen

Welgelegenlaan
Welgelegenlaan 26-28
3971 HN Driebergen

Jagersdreef
Jagersdreef 28/30/34
3972XE Driebergen

De Burcht
De Vos 1
3972VD Driebergen

Familie

 

Betrokken

Familie en naasten van de bewoners betrekken we zoveel mogelijk. De persoonlijk begeleider heeft regelmatig contact met de familie. Een keer per jaar is er overleg met de familie over het zorgplan van de bewoner. Jaarlijks organiseren we een nieuwjaarsreceptie en een aantal culturele activiteiten.

Vieren van jaarfeesten

In het jaar vieren wij de verschillende seizoensfeesten samen met de cliënten, begeleiders en cliëntvertegenwoordigers. Dit zijn belangrijke terugkerende momenten/rituelen waar ontmoeting en samenzijn centraal staan.