Onze activiteiten

Academie Antroposofische Gezondheidszorg (2012/2013)

De Academie AG is opgericht om in nauwe samenwerking met het beroepsveld bij te dragen aan de (na)scholing van hoger opgeleide professionals (HBO en academisch niveau). De Academie AG werkt samen met andere antroposofische opleidingen en ontwikkelt een netwerk met enkele hoger onderwijs instellingen in Nederland en daarbuiten.

Meer informatie over de Academie Antroposofische Gezondheidszorg

Onze stichting heeft zowel in 2012 als 2013 de start- en opbouwfase van de Academie AG ondersteund met een schenking van € 3.000,-.

“En Nu U” door Dr. Bram Tjaden (2010)

Bram Tjaden is als arts en beleidsmedewerker al lange tijd verbonden aan Lievegoed. In 2004 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar de resultaten van de behandelwijze van Arta (Arta is later samengegaan met Lievegoed).  In het boek “En Nu U” worden de wortels van de integrale zorg inzichtelijk en beleefbaar gemaakt  en gekoppeld aan de praktijk.  Het gaat om de betekenis van deze manier van werken voor medewerkers  en om wat het van hen vraagt.  Een centraal uitgangspunt in het boek is de uitwerking van de behandeling in een groei – en leerproces beschreven in vijf stappen.  Tjaden heeft zich laten inspireren door de ‘Theory U’  van Otto Scharmer. 

Meer informatie over En nu U

De aanvraag is door ons gehonoreerd met een schenking van € 1.500,-

Kinderdagcentrum Marjatta (2013)

Op kinderdagcentrum Marjatta  in Den Haag worden kinderen met een ernstige beperking opgevangen.  De aanvraag betrof de inrichting van de nieuwe locatie van het kinderdagcentrum.  De ruimte sluit aan bij de antroposofische manier waarop gewerkt wordt. Daarbij zijn uitstraling, warmte en kleurstelling belangrijk.  Bijvoorbeeld houten meubilair en het sluieren van muren (specifieke schildertechniek). Voor deze aanvraag heeft Lievegoed samen met de Vriendenstichting Lievegoed een professionele fondsenwerver in de arm genomen die op basis van  ‘no cure no pay’  werkzaam is.

Meer informatie over Kinderdagcentrum Marjatta

Antroposofische scholing voor medewerkers 

In 2016 startte de antroposofischescholing voor alle medewerkers binnen de gehandicaptenzorg. Omwille van twee belangrijke kernwaarden te weten: werken aan onze antroposofische identiteit en aan de ontwikkeling van onze medewerkers.

In de scholing komt onder andere de theoretische achtergrond van de antroposofische zorg aan de orde. Vervolgens verdiepen we ons in de heilpedagogie en sociaaltherapie. Er is ook aandacht voor de medewerkers zelf: wat is belangrijk als je in deze zorg werkt. Het gaat dan om de waarden in het beroep en het leren aan elkaar.

De Vriendenstichting heeft met een bijdrage van ruim 15.000,00 Euro deze scholing en het drukken van de reader mede mogelijk gemaakt.