Financiële verantwoording

De Vriendenstichting Lievegoed is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor meer informatie over fiscaal gunstig schenken, verwijzen we u graag naar de website van De Belastingdienst.

Jaarrekening 2016 Vriendenstichting (19,5 KB)