Informatie GGZ

Lievegoed biedt zowel basis GGZ als specialistische GGZ op verschillende locaties in het land. We behandelen psychische problematiek en bieden verslavingszorg. Ook voor een combinatie van die twee kunt u naar ons verwijzen. Ons aanbod bestaat uit ambulante behandeling verspreid over het land. Daarnaast bieden we mogelijkheid voor (kortdurende) opname voor zowel verslavingszorg als psychische problematiek.

Basis GGZ

Bij lichte tot matige psychische- of verslavingsproblematiek en afhankelijk van de ernst of duur van de klachten, verwijst u naar een van de pakketten in de Basis GGZ. Diagnoses zoals angstklachten, stemmingsstoornissen, onbegrepen lichamelijke klachten, verslaving en (lichte) eetstoornissen kunnen in de Basis GGZ worden behandeld. Ter ondersteuning bij het maken van de keuze tussen Basis GGZ en specialistische GGZ kunt u het verwijsschema hiernaast gebruiken.

Onze behandelaren werken verspreid over gezondheidscentra en (antroposofische) huisartspraktijken in Nederland. We bieden er individuele behandeling en een aantal groepsbehandelingen. In nauwe samenwerking met non-verbale therapeuten in de regio bieden we mogelijkheid voor antroposofische therapieën in de behandeling.  

Specialistische GGZ

Bij Lievegoed behandelen we cliënten die vastgelopen zijn op meerdere levensgebieden, zoals relaties, opleiding en werk, wonen, vrije tijd en opvoeding. Onze professionals behandelen volgens de huidige richtlijnen voor psychiatrie en verslavingszorg. Dat combineren we met specialistische antroposofische therapieën.

Voorbeelden van diagnoses

 • Misbruik of afhankelijkheid van drugs en/of alcohol of gedragsverslaving (bijv. gokken, internet)
 • Angstklachten
 • Stemmingsklachten
 • Gedrags- en persoonlijkheidsproblematiek: gedrag dat door anderen als hinderlijk wordt ervaren, telkens terugkerende conflicten met anderen in de omgeving, erg impulsief reageren, zich buitengesloten/afgewezen voelen
 • Klachten na doorgemaakt psychotrauma: posttraumatische stressklachten, gevoelens van vervreemding, identiteitsproblemen, minderwaardigheidsgevoelens
 • Onverwerkte ervaringen en burn-out

Bijkomende diagnoses kunnen zijn:

 • AD(H)D en/of ontwikkelingsstoornissen als PDD-NOS
 • herstel na een acute psychose
 • psychose na middelenmisbruik
 • specifieke adolescentenvraagstukken als individuatie en separatie
 • onbegrepen lichamelijke klachten

Meer informatie over