Onze visie op zorg voor volwassenen

Bij de begeleiding en behandeling staat de individuele ontwikkelingsvraag centraal. Ieder mens, ook een volwassene met een beperking, kent eigen groeimogelijkheden. Wij richten ons speciaal op het versterken van het gezonde. Wij laten ons inspireren door de antroposofie en werken vanuit de sociaaltherapie. Dat betekent dat we naast het fysieke aandacht hebben voor de ziel en de geest en de samenhang tussen de mens, de aarde en de geestelijke wereld. We hebben die inspiratie vertaald naar de dagelijkse praktijk van zorg en dienstverlening voor mensen met een beperking.

Ontmoeting

Iedereen leert van elkaar. Jezelf laten zien en de ander zien, daar gaat het om. Het sociale leven biedt mogelijkheden voor ontwikkeling. Wij stimuleren en organiseren gemeenschappelijke activiteiten en bijeenkomsten. Cliënten zijn vrij hier aan deel te nemen. Iedereen levert een bijdrage vanuit de eigen mogelijkheden en wensen. Belangrijk voor de ontwikkeling is ook de ontmoeting met de begeleider. Cliënt en begeleider spiegelen elkaar en in dit proces ontwikkelen beiden zich. Er is in deze zin gelijkwaardigheid in de relatie.

Omgang met de cliënt

Wij benaderen onze volwassen cliënten ook als volwassenen. Ondanks zijn of haar beperkingen is de cliënt een volwassen persoon, die een zinvolle invulling wil geven aan het leven wat betreft wonen, werken en vrije tijd.

Begeleiding

Iedereen heeft een persoonlijk begeleider die op vaste dagen en tijden komt. De persoonlijk begeleider is het eerste aanspreekpunt voor de cliënt, de ouders of verzorgers en draagt zorg voor de continuïteit en coördinatie van de hulpverlening.

Helende omgeving

We hechten belang aan een verzorgde, kunstzinnige en natuurlijke omgeving. Er is veel aandacht voor vormgeving, materiaalgebruik en kleurstelling. We maken samen muziek. Op het menu staat gezonde biologische voeding. 

Wonen

Cliënten kunnen bij ons wonen. De woonsituatie is zoveel mogelijk passend bij wat de cliënt wil en kan. Er is een gezond evenwicht tussen individuele en gezamenlijke activiteiten. Bij iedere woonvorm is in principe plaats voor mensen met verschillende beperkingen, mits dit niet ten koste gaat van de basisveiligheid. Dit is een bewuste keuze: de ontmoeting tussen verschillende cliënten kan zeer vruchtbaar zijn.

Vrije tijd

We begeleiden de cliënt bij de keuze en invulling van vrije tijd. Hierbij staan genieten en niets hoeven voorop. Samen zoeken we naar passende mogelijkheden, bijvoorbeeld culturele activiteiten, hobby’s en creatieve vorming, waarbij de cliënt zelf actief bezig kan zijn.

Ritme en structuur

Ritme en structuur zijn van groot belang. We bieden afwisseling van concentratie en ontspanning. We hechten veel waarde aan een duidelijk dagritme, weekritme en het jaarritme.

Dagbesteding

Zinvolle arbeid is voor een ieder van wezenlijk belang. Wij bieden dagbesteding in de vorm van echt werk. Cliënten dragen naar vermogen bij aan een nuttig product of zinvolle dienst. De sociale aspecten van het werk en de mogelijkheid zich te verbinden met een zinvolle taak bevorderen een positief zelfgevoel. Door zich te ‘geven’ in het werk, kan bepaalde problematiek op de achtergrond raken en kan de cliënt zichzelf als het ware overstijgen.

Ambachtelijke producten

Vooral voor cliënten met een ernstige beperking is de eenvoud en de herkenbaarheid van het resultaat van groot belang. We werken dan ook voornamelijk met ambachtelijke producten. Kwalitatief voldoet het product of de dienst aan hoge standaarden wat betreft functionaliteit en kunstzinnige vormgeving.

Jaarfeesten

We vieren met elkaar de antroposfische jaarfeesten, zoals het Michaëlfeest (29 sept), Sint Maarten (11 nov) en het Sint Jansfeest (24 juni). Deze feesten zijn verbonden aan het ritme van de seizoenen en de verschuiving in de natuur

De omgeving van de cliënt

Alles doet ertoe, dus ook de omgeving van onze cliënten. Wij werken intensief samen met ouders, familie of vertegenwoordigers van onze cliënten. Elke locatie heeft een cliëntenraad die om tafel zit met de locatiemanager. Op organisatieniveau worden overstijgende zaken besproken tussen de cliëntenraad en de directie.  Lees meer over onze cliëntenraden.