Home K Verslaving K Wat bieden wij

Volwassenen met een verslaving

Je vermogen om zelf problemen op te lossen is veel groter dan je meestal denkt!

Je vermogen om zelf problemen op te lossen is veel groter dan je meestal denkt!

Wat bieden wij

Voor behandeling psychiatrie of verslavingszorg kan alleen je huisarts je aanmelden. Neem contact op met je huisarts voor een verwijzing.

Groepsbehandeling

Wij zien ieder mens als individu, maar we werken veel in groepsverband. Zo wordt heel voelbaar dat niemand alleen is op de wereld en niemand de enige is met een probleem. Dat kan verbaal tijdens groepsgesprekken en non-verbaal met bijvoorbeeld kunstzinnige of lichaamsgerichte therapieën. We bieden complementaire zorg, wat betekent dat we state-of-the-art behandelingen vanuit de GGZ combineren met antroposofische zorg. We bieden kunstzinnige therapie, diagnostiek, EMDR, ACT, psychotherapie, farmacotherapie, een psychiatrisch consult, terugvalpreventie bij verslaving.

Dagbehandeling Structuur 12 weken

De structurerende dagbehandeling is geschikt voor mensen die door diverse klachten (bijvoorbeeld depressie, burn-out, angst, herstel na psychose) zijn stilgevallen in hun ontwikkeling of die herstellend zijn na een lastige fase in hun leven. Als je zoekend bent naar motivatie en vaardigheden om weer in beweging te komen en om te gaan met spanning, dan is deze dagbehandeling geschikt voor jou. Vanuit de gedachte dat structuur belangrijk is, volg je één of twee dagen per week een programma. De dagen zijn gevuld met verschillende modules die ieder weer verschillende facetten van ons menszijn aanspreken. Je volgt therapeutische groepsbehandelingen gericht op herstel. Bijvoorbeeld een module genaamd -Gezond en Wel- waarin je doelen stelt op het gebied van stresshantering, eten, slapen en een gezonde invulling van je dag. We bieden de mogelijkheid om je creatief te ontwikkelen binnen de kunstzinnige therapie en letterlijk de handen uit mouwen steken in ons prachtige werkgebied. De modules worden op indicatie uitgebreid met reguliere individuele therapie (CGT, ACT, psychotherapie, traumatherapie/EMDR) en uitwendige therapie.

Dagbehandeling Acceptie 12 weken

Deze behandeling is geschikt voor mensen die al eerder zorg hebben gehad binnen de GGZ en willen leren zichzelf te versterken in de omgang met hun klachten. Wanneer je zoekend bent naar hoe jij in je kracht kan komen, rekening houdend met je kwetsbaarheid, waarbij je leert met meer compassie en mildheid naar jezelf te kijken dan is deze dagbehandeling geschikt voor jou.

Acceptance Commitment Therapie

Binnen deze behandeling bieden we ook structuur door één of twee dagen in de week met je aan de slag te gaan. Je volgt verschillende modules zoals de psychotherapie groep, Acceptance Commitment Therapie (ACT). Zelfacceptatie, mildheid (voor jezelf en de ander), zelfliefde en je eigen waarden en zelfvertrouwen versterken zijn belangrijke uitgangspunten van ACT. We bieden de mogelijkheid om je creatief te ontwikkelen binnen de kunstzinnige therapie en letterlijk de handen uit de mouwen te steken in onze werkgebieden. De modules worden op indicatie uitgebreid met reguliere individuele therapie (Cognitieve gedragstherapie (CGT), ACT, psychotherapie, traumatherapie, EMDR) en uitwendige therapie.

Detox en terugvalpreventie

We bieden een terugvalpreventie groep bij middelenverslaving. Je volgt een cyclus samen met lotgenoten en krijgt tools aangereikt om je verslaving de baas te blijven. Aansluitend aan de groep wordt er samen gewerkt in het werkgebied. Het is van belang om je leven een andere invulling te geven na een middelenverslaving. Tevens kunnen we een ambulante detox aanbieden door verslavingsarts en verpleegkundige. Soms is het nodig eerst een klinische behandeling te volgen. Lievegoed kan hierin adviseren.

Individuele behandeling

Voor sommigen werkt een groepsbehandeling minder goed, of het is niet goed te combineren met je thuissituatie. Voor hen bieden we ook individuele programma’s. We kijken dan zeer specifiek wat je nodig hebt. We kunnen dit ook aanvullen met enkele modules zoals in de groepsbehandelingen, maar je gaat dan niet twee hele dagen in de week aan de slag.

Behandelingen zoals bijvoorbeeld EMDR of CGT

In een persoonlijk gesprek bespreek je je problemen met je mentor, psycholoog of psychiater. Zo’n gesprek is ondersteunend en begeleidend en richt zich op je persoonlijke doelen en ontwikkeling. Wij bieden individuele behandeling zoals EMDR, CGT, Psychotherapie, leefstijltrainingen etc.

Therapie

Met hoofd, hart en handen

We gaan ervan uit dat praten niet de enige manier is om van je probleem af te komen. Daarom bieden we je een combinatie van therapeutische gesprekken en antroposofische zorgmodules aan om bij je gevoel en bepaalde blokkades te komen. Bijvoorbeeld door kunstzinnige therapie, uitwendige therapie of arbeidstherapie (waarbij je ambachtelijk aan de slag gaat). Zo werk je met hoofd, hart en handen aan je eigen ontwikkeling en een gezond en zinvol leven.

Kunstzinnige therapie

Deze antroposofische therapieën bieden we zowel in groepsverband als individueel aan. Door middel van tekenen, boetseren en houtbewerking doe je ervaringen op die je helpen bij je behandeldoelen. Je merkt bijvoorbeeld dat je ontspant, inzicht krijgt in je eigen scheppende kracht of het helpt bij verwerking.

Biografie

Als je deel neemt aan de biografiegroep groeit je zelfbewustzijn. We hebben het over vragen als; wie ben je, waar kom je vandaan en waar wil je heen. Door jezelf te aanvaarden kun je hier je eigen antwoorden op vinden. Je leert in vrijheid keuzes maken en richting te geven aan je leven. In de groep luister je naar elkaars verhalen en door vragen te stellen help je elkaar verder.

Uitwendige therapie

Uitwendige therapie maakt gebruik van etherische of plantenolie, een kruidenaftreksel of een minerale substantie. Er zijn verschillende uitwendige therapieën: ritmische inwrijving op het hele lichaam of een deel ervan, een therapeutisch bad met een olie- of kruidenaftreksel kompres, een wikkel met een doek gedrenkt in een kruidenaftreksel.

Werken en dagbesteding

Zinvol werk is belangrijk. Omdat je daarin iets van jezelf kwijt kunt. Omdat je zo meedoet en iets bijdraagt. En omdat dit een gezond ritme en een zinvolle invulling aan je dagen geeft. Bovendien ontdek je al (samen)werkend waar jij goed in bent, wat je graag doet en hoe jij verder kunt. In de werkgebieden is ruimte voor nieuwe ontmoetingen, nieuwe energie en nieuwe ideeën. Wij geloven dus dat werk gezondmakend is. Je doet weer arbeidsritme op en werkt zo toe naar je volgende stap. Daarom combineren we behandelingen met zinvol werk. Je kunt bij ons werken in de tuinen, in de winkel, in de houtwerkplaats maar ook ambachtelijk, kunstzinnig of creatief aan de slag. Grote kans dat je zo meer zicht krijgt op wat je denkt, voelt en wilt met je leven.

Op weg naar Werk; Beschermd werken en talentontwikkeling

Binnen Lievegoed bieden wij vanuit onze antroposofische visie de mogelijkheid om beschermd te werken vanuit een Wmo-indicatie. Deze kan lopen naast een GGZ behandeltraject of los daarvan. Dit betekent dat er ritme, structuur, aandacht en een veilige omhulling is voor iedere deelnemer. De mens wordt als geheel gezien en benaderd vanuit zijn kracht en mogelijkheden. Er wordt gebruik gemaakt van de seizoenen en van natuurlijke materialen. We kunnen je in contact brengen met de werkbegeleiding bij interesse.

Beschermd of begeleid zelfstandig wonen

Als je een psychiatrische kwetsbaarheid hebt of een combinatie met andere problemen kun je bij ons wonen. Dat kan bij ons op verschillende locaties in een (beschermde) woongroep of meer zelfstandig met begeleiding, soms in een eigen huis. De woonsituatie is zoveel mogelijk passend bij wat jij wil en kan. Er is een gezond evenwicht tussen individuele en gezamenlijke activiteiten. Elke dag eten we samen en maken we in de gemeenschappelijke woonruimte tijd voor leuke dingen. Daarnaast is er ruimte om aan de slag te gaan met wat er op het dagprogramma staat. Met taken die iedereen doet in het huishouden om alles schoon en opgeruimd te houden.

Woonbegeleiding

Ook als je een eigen woning hebt, kun je gebruik maken van de woonbegeleiding van Lievegoed. De individuele begeleiding vindt dan bij jou thuis plaats. Denk aan ondersteuning bij je dagstructuur, sociale contacten, administratie en huishouden.

Eigen regie, eigen kracht

Samen kijken we hoe je dat het beste kunt doen op allerlei levensgebieden, zoals wonen, werken en vrije tijd. Zelf of samen met je familie maak je met de persoonlijk begeleider afspraken over wonen, werken en vrije tijd. En welke begeleiding of behandeling daarvoor nodig is. Dat leggen we vast in een digitaal zorgplan. Jijzelf en je familie hebben via CarenZorgt toegang tot je digitale zorgplan.

Oog voor mogelijkheden, persoonlijk contact gebaseerd op gelijkwaardigheid

Wat gaat er wél goed, wat maakt je sterker en wat past bij jouw mogelijkheden. In kleine groepen met een persoonlijke benadering en aandachtig contact zoeken we naar jouw talenten en jouw karakter. En dat binnen een fijne en huiselijke omgeving. Wat maakt voor jou het leven de moeite waard? We helpen je je eigen doelen en idealen na te streven. Dat doen we door samen naar de toekomst te kijken, maar ook door te helpen beperkingen en onmogelijkheden te accepteren. Belangrijk voor de ontwikkeling is ook de ontmoeting tussen jou en je begeleider. Je leert van elkaar en ontwikkelt je daardoor allebei, vanuit een gelijkwaardige relatie.

Ontmoeting en vrije tijd

Jezelf laten zien en de ander zien, daar gaat het om. Je kunt kiezen om wel of niet mee te doen aan de gemeenschappelijke activiteiten en bijeenkomsten. Iedereen doet mee passend bij je eigen mogelijkheden en wensen. Naast dat wij aandacht hebben voor jou al individu, vinden we het ook belangrijk dat er aandacht is voor jou als persoon binnen de gemeenschap waar jij deel van uit maakt, samen met jouw verwanten, vrienden en onze medewerkers. Samen leven, werken en fijne dingen beleven maken het leven leuk.

Als je meer zelfstandig wilt en kunt wonen dan bieden wij ook gemeenschappelijke activiteiten en eten we regelmatig samen met elkaar. Je kunt meedoen aan gezamenlijke uitjes, culturele avonden, vakanties. Regelmatig gaan we de naar buiten de natuur in. We genieten van kunst en muziek. Niets moet, maar we stimuleren dat je leuke contacten hebt en je vrije tijd op een manier kunt invullen die bij jou past.

Ritme en rituelen

Er is afwisseling tussen concentratie en ontspanning. We hechten veel waarde aan een duidelijk dagritme, weekritme en het jaarritme. We vieren met elkaar de antroposofische jaarfeesten, zoals het Michaëlfeest (29 sept), Sint Maarten (11 nov) en het Sint Jansfeest (24 juni). Deze feesten zijn verbonden aan het ritme van de seizoenen en de veranderingen in de natuur.

Samen zijn we de gemeenschap

Wij doen ook ons best om ervoor te zorgen dat het goed gaat. Zodat iedereen lekker in zijn vel zit en de dingen doet waar je plezier in hebt. Jij en jouw verwanten, de medewerkers op de locatie van Lievegoed bespreken en beslissen samen hoe je wilt leven in de gemeenschap. Elke locatie heeft een cliëntenraad of ander vorm van overleg waarbij jij of je familie met de manager of teamleider van de locatie bespreken wat er goed gaat en hoe het beter kan. Op het niveau van alle locaties van Lievegoed bespreekt de centrale cliëntenraad en het bestuur wat er goed gaat en wat er beter kan. Lees meer over onze cliëntenraden.

Het behandelproces

Binnen 48 uur na jouw aanmelding nemen we contact met je op. Samen nemen we je klachten door. Dit kan telefonisch of via een digitale vragenlijst. Deze inventarisatie duurt ongeveer 20 minuten. Vervolgens plannen we een intakegesprek voor je in, het kan enkele weken duren voordat dit intakegesprek plaatsvindt.

Het kan zijn dat je een e-mail ontvangt afkomstig van een Parnassia e-mailadres; dit klopt, Lievegoed werkt namelijk samen met Parnassia. Een intake bestaat uit één of twee gesprekken waarin we samen kennismaken en je problemen in kaart brengen. Als je dat prettig vindt, kan hierbij ook iemand uit je omgeving aanwezig zijn. Voor het intakegesprek is het belangrijk dat je niet onder invloed bent van alcohol of drugs. Mocht dit wel het geval zijn, dan kan het gesprek niet doorgaan.

Om een goede diagnose te kunnen stellen, hebben wij soms informatie nodig van andere instanties (waar je bijvoorbeeld eerder in behandeling bent geweest). Voordat we hiernaar informeren, zullen wij hiervoor eerst jouw toestemming vragen.

Na de intake wordt samen met jou en indien gewenst met je naaste(n) een behandelplan opgesteld. Het behandelplan vormt de rode draad voor de behandeling. Binnen het behandelplan staan naast de diagnose ook de doelen waaraan gewerkt gaat worden.

De behandeldoelen zijn gericht op drie herstelgebieden, namelijk:

  • Symptomatisch herstel (lichaamsfuncties & mentaal welbevinden)
  • Persoonlijk herstel (zingeving & kwaliteit van leven)
  • Maatschappelijk herstel (dagelijks functioneren & meedoen)

De behandeling duurt in principe 12 weken waarna wordt geëvalueerd. Na 4-5 weken wordt de behandeling samen met jou (en bij voorkeur je naaste) geëvalueerd binnen een behandelplanbespreking. Binnen deze evaluatie kan het behandelplan zo nodig worden aangepast. Indien na 12 weken de behandeldoelen nog niet zijn bereikt, kan er een nieuwe periode van 12 weken worden inzet waarmee een nieuwe behandelplancyclus van start gaat.
Het behandelteam bestaat uit een klinisch psycholoog of psychotherapeut, (gz)-psycholoog, psychiater, verpleegkundige, kunstzinnig therapeut en de begeleiders van de werkplaatsen.

Vragenlijsten

Als onderdeel van elke behandeling kunnen we je vragen op gezette tijden een vragenlijst in te vullen. Hiermee krijgen we een aanvullend beeld van hoe het gaat. We kunnen de behandeling tussentijds bijstellen en aan het eind evalueren op basis van onder andere deze gegevens.