Raad van toezicht van Lievegoed breidt uit naar 5 leden

Sinds eind 2015 telt de raad van toezicht van Lievegoed vier leden. Tijdens zijn jaarlijkse zelfevaluatie in februari 2021 besloot de raad een vacature te gaan stellen voor een vijfde raadslid, met het aandachtsgebied ‘Strategie en Innovatie’. Doel is de vacature medio 2021 in te vullen.

Hieronder is de profielschets voor deze functie weergegeven. Voor inlichtingen kunt u tot 7 mei 2021 contact opnemen met de voorzitter van de raad van toezicht, Elly Hilgeman: tel. (06) 51155860 of e-mail cnhilgeman@planet.nl.

Profielschets lid raad van toezicht Lievegoed - aandachtsgebied Strategie en Innovatie

Elk lid van de raad van toezicht

 • voelt zich verbonden met de antroposofische zorg  en met het zorgpalet van Lievegoed;
 • voelt zich intrinsiek verbonden met de governance waarden, missie en doelstellingen van Lievegoed;
 • vervult een actieve rol in het maatschappelijk leven;
 • heeft een brede en voor Lievegoed relevante maatschappelijke belangstelling;
 • heeft een heldere visie op governance en draagt bij aan de dialoog daarover;
 • heeft inzicht in het besturen van zorgorganisaties;
 • heeft gevoel voor verhoudingen en rolverdeling tussen medezeggenschap, bestuur en toezicht;
 • acteert als teamspeler en is verbindend vanuit transparantie en deskundigheid;
 • draagt in handel en wandel bij aan de reputatie van Lievegoed;
 • heeft ervaring met externe representatie van de organisatie; versterkt daarmee de samenwerking met externe stakeholders;
 • vervult de rol van inspirerende en positief-kritische sparringpartner naar collega leden in de raad en naar het bestuur;
 • onderkent tijdig mogelijke belangenverstrengeling en stelt zich daarbij professioneel op;
 • beschikt over een onafhankelijk oordeelsvermogen en over morele moed;
 • heeft tijd, flexibiliteit en energie om zich in te zetten en zich te verdiepen in de organisatie;
 • heeft een academisch werk- en denkniveau.

Specifieke eisen Aandachtsgebied Strategie en Innovatie

 • heeft ervaring in de bestuurlijke context van een zorgorganisatie als Lievegoed;
 • heeft visie op en ervaring met innovatie op proces-, product- en technologisch niveau;
 • is in staat om vanuit kennis en ervaring nieuwe perspectieven te schetsen;
 • is een out-of-the-box denker;
 • heeft het talent om op natuurlijke wijze de rol van sparringpartner in de raad van toezicht en naar de bestuurder te vervullen; 
 • beschikt over een relevant netwerk.