Privacybeleid

Wij beschouwen en behandelen alle medewerker en patiënt informatie als privacygevoelig. Verwerking van privacygevoelige informatie is bij ons aan strikte regels en procedures gebonden. Deze regels zijn van toepassing op alle persoonsgegevens die we in huis hebben, verzamelen of opslaan, zelfs als we er niet naar kijken

Disclaimer en Privacy beleid Lievegoed

Disclaimer

Copyright op de teksten en afbeeldingen op deze site ligt bij het bestuurssecretariaat van Lievegoed, die de informatie met veel zorg heeft samengesteld.
Dat betekent dat iedere bezoeker deze informatie voor eigen gebruik mag gebruiken en uitprinten. Het openbaar maken of verspreiden hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lievegoed. Mail hiervoor naar:
communicatie@Lievegoed.nl

Lievegoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site of de sites waarnaar vanuit dzee website wordt gelinkt. Ook kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Privacy beleid Lievegoed

Wij beschouwen en behandelen alle medewerker en patiënt informatie als privacygevoelig. Verwerking van privacygevoelige informatie is bij ons aan strikte regels en procedures gebonden. Deze regels zijn van toepassing op alle persoonsgegevens die we in huis hebben, verzamelen of opslaan, zelfs als we er niet naar kijken.

We verwerken privacygevoelige informatie alleen voor een gerechtvaardigd en vooraf vastgesteld doel en alleen gedurende de strict noodzakelijke periode. We bewaren de privacygevoelige informatie alleen wanneer deze strikt noodzakelijk is om ons werk te kunnen doen. Privacygevoelige informatie van patiënten delen we alleen met collega’s die de informatie nodig hebben om hun contractueel afgesproken werkzaamheden uit te voeren.  

Privacybeleid Website Lievegoed (190,7 KB)