Lievegoed KDC Marjatta

Lievegoed KDC Marjatta in Den Haag biedt gespecialiseerde dagopvang aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. In een warme en huiselijke omgeving focussen we ons in kleine groepen op de kwaliteiten en talenten van ieder kind.

Lievegoed KDC Marjatta

Servaas van Rooyenhof 19
2515 XV Den Haag

Aanmelden

Voor wie

Lievegoed KDC Marjatta is er voor kinderen en jongeren voor wie een gewone (basis)school of ZMLK-school onvoldoende zorg en begeleiding biedt. Bij ons kunnen kinderen terecht met een:

  • Verstandelijke beperking
  • Meervoudige beperking (MCG)
  • Verstandelijke beperking met bijkomende gedragsproblematiek
  • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Aanbod

Lievegoed KDC Marjatta biedt gespecialiseerde dagopvang in kleine groepen aan kinderen en jongeren van 0-18 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking.

In een warme, huiselijke omgeving, focussen we ons in kleine groepen op de kwaliteiten en talenten van  ieder kind. We bieden een beschermde omgeving waarin de kinderen zich op hun eigen wijze kunnen ontwikkelen. Met persoonlijke aandacht voor elk kind, voor gezonde voeding en voor beweging en ontspanning.

Sfeer en ruimte

Ruim opgezette klassen, met een aangename en lichte sfeer. Het pand is volgens moderne antroposofische principes ingericht. Er is een aparte kamer voor onze specifieke antroposofische behandelingen als euritmie, logopedie en fysiotherapie. Daarnaast is er een voor de wat oudere kinderen een ambachtelijke werkplaats waar we onder andere met hout aan de slag gaan. De grote keuken biedt ons de mogelijkheid om met een groep een kookactiviteit te doen. Er is voldoende ruimte om aan een grote tafel samen te komen.

Hoe werken we

Iedere groep bestaat uit 6 tot 8 kinderen en heeft een dagprogramma met gemeenschappelijke en individuele activiteiten. De dagelijkse ontmoeting tussen kind en begeleider vormt de kern van onze zorg. 

Leren en ontwikkelen

Ieder kind nodigen we uit te leren, er is voor ieder kind een ontwikkelingsgericht leerplan. Wij richten ons voortdurend op reële groeimogelijkheden. We besteden aandacht aan de sfeer en de omgeving van het kind. We hebben daarnaast de dagelijkse rustmomenten, genieten met de kinderen van de buitenlucht en organiseren activiteiten gericht op het lichaam en het stimuleren van de zintuigen.

Activiteiten

We zingen en spelen met de kinderen en is er veel aandacht voor de verzorging en het activeren van het lichaam. Daarnaast doen we aan tekenen, schilderen en knutselen of andere creatieve werkvormen. Ook zijn er huishoudelijke activiteiten zoals bakken en koken. En door de dag heen is er veel aandacht voor het stimuleren van communicatieve vaardigheden via foto's en ondersteunende gebaren.

Zorgplan

Elk kind heeft een individueel zorgplan dat past bij het voortschrijdende ontwikkelingsniveau. Een keer per jaar bespreken we dit zorgplan met ouders, medewerkers en eventueel betrokken therapeuten.

De eerste maanden

De eerste maanden besteden we extra aandacht aan het observeren van uw kind. Dit om de zorg goed af te stemmen op de mogelijkheden en wensen van uw kind. Deze periode biedt u ook de kans aan ons te wennen en uw wensen, ervaringen en verbeterpunten aan ons door te geven. Zo kunnen we samen na de observatieperiode de zorg optimaal afstemmen.

Voordat uw kind start op het kinderdagcentrum is er een gesprek met het gezin, de persoonlijk begeleider en de gedragsdeskundige. We bespreken dan het beeld van uw kind, we spreken doelen af en leggen de werkwijze uit. De eerste zes weken worden besteed aan het opbouwen van een vertrouwensband en het aangaan van een pedagogische relatie met het kind. We leren elkaar goed kennen, we  inventariseren de krachten en de problemen. Ook nemen we bepaalde gestandaardiseerde vragenlijsten af en eventueel observeren we met behulp van video-opname.

Uw kind krijgt in deze beginfase veel ‘houvast’ aangeboden door het begeleiden vanuit nabijheid; aan de hand meenemen in het programma; bij het niveau passende communicatie; extra aandacht bij het uitvoeren van activiteiten, leren kennen en wennen aan het vaste ritme en de gewoontes op de groep.

Lees meer over onze visie op zorg

Groepen

De groepen zijn in principe naar leeftijd samengesteld: 0-5 jaar, 5-12 jaar en 12-18 jaar. Elke groep heeft een eigen therapeutisch leerprogramma, met als basis ontwikkelingsgerichte activiteiten. In iedere groep is het ritme en leerprogramma aangepast aan de leeftijd, mogelijkheden  en ervaringswereld van de kinderen.

Kinderdagcentrum

Bij jonge kinderen zorgen we voor een prettige en veilige omgeving, waarin verzorging een belangrijke rol speelt. Bij de kinderen vanaf 5 jaar besteden we, naast de verzorging, ook aandacht aan het ontwikkelen van zelfstandigheid, de motoriek en de sociale en communicatieve mogelijkheden. Activiteiten die we aanbieden zijn bijvoorbeeld: tekenen, schilderen, gymnastiek, muziek, samen spelen, bakken.

Voor jongeren

Vanaf de puberteit doen we ook ambachtelijk werk, zoals houtbewerking en weven. Dat is niet alleen leuk om te doen, maar geeft ook zelfvertrouwen, concentratievermogen en verbeterde motoriek. We werken in kleine groepen waardoor ook sociale vaardigheden worden ontwikkelen.

Praktische informatie

Openingstijden en vervoer

Lievegoed KDC Marjatta is open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 15.30 uur. Er is ook opvang in de schoolvakanties. Indien nodig zorgt een gespecialiseerd vervoerbedrijf voor het vervoer naar het kinderdagcentrum. Kinderdagcentrum Marjatta zit op de hoek van de Servaas van Rooyenhof en de Scheldestraat. Dat is middenin de Rivierenbuurt, nabij openbaar vervoer en zeer goed bereikbaar met de auto.

Voeding

We verzorgen een biologische broodmaaltijd.

Samenwerking in de buurt

De Rivierenbuurt ligt centraal in Den Haag en zit flink in de lift. Er is een kinderdagverblijf in de buurt en er zijn plannen voor een Brede School. We werken samen met verschillende Haagse therapeuten, onder andere het Haags kinder therapeuticum.

Familie

De betrokkenheid van ouders bij Marjatta is groot. Ouders leveren een belangrijke bijdrage, bijvoorbeeld als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en het organiseren van uitjes en jaarfeesten. Een paar keer per jaar is er bij  Marjatta een ouderavond. Elk kind heeft een persoonlijk begeleider die regelmatig contact heeft met ouders.

Vieren van jaarfeesten

In het jaar vieren wij de verschillende seizoensfeesten samen met de kinderen, ouders en medewerkers. Dit zijn belangrijke terugkerende momenten/rituelen waar ontmoeting en samenzijn centraal staan.

Cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit ouders. Zij vertegenwoordigen de belangen van de kinderen en adviseren en denken mee over de zorg en begeleiding op onze locaties.

Onze andere locaties

In Den Haag bieden wij individuele begeleiding aan kinderen en volwassenen. Dat kan thuis, op school of peuterspeelzaal of op werk.

Proteus Den Haag individuele begeleiding voor kinderen en volwassenen