Lievegoed genomineerd voor 'Mogelijkmaker-AWARD Persoonsvolgende Zorg 2018'


Lievegoed genomineerd voor het ‘Mogelijkmaker-AWARD Persoonsvolgende Zorg 2018’.

In oktober is een delegatie bestaande uit cliënten, zorg- en beleidsmedewerkers van de deelnemende organisaties (zo’n 55 organisaties uit de regio Rotterdam en Zuid-Limburg) op bezoek geweest bij ongeveer 20 zorglocaties om te onderzoeken hoe persoonsvolgend de organisatie is; denk hierbij aan de mate van ervaren van zelfregie van cliënten. Van Lievegoed is de locatie Helias in Rotterdam bezocht en heeft de delegatie gesproken met de locatiecoördinator en de moeder van één van de cliënten van Helias. Dit was een zeer positief gesprek waarin goed naar voren is gekomen hoe, vanuit nauwe samenwerking met ouders, er echt zorg op maat geboden wordt aan de cliënt, kijkend naar heel de mens.

Op de laatste Persoonsvolgende Zorg kwartaalbijeenkomst van 11 december a.s. zal de Mogelijkmaker-AWARD uitgereikt worden aan de locatie die hierin, naar de ervaring van cliënten en medewerkers, het beste naar voren is gekomen. Lievegoed bevindt zich in de top 3 van kanshebbers! Iets waar wij als organisatie bijzonder trots op mogen zijn; voor Lievegoed is dit een erkenning van onze antroposofische, holistische manier van het mensgericht benaderen van onze zorg.

Voor meer informatie over de deelnemende organisaties en het experiment Persoonsvolgende Zorg zie: https://www.persoonsvolgendezorg.nl/over-het-experiment/.