Klachten

Bent u ontevreden vertel het ons en bent u tevreden vertel het anderen.

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent of dat u vindt dat zaken anders moeten. Wij hopen dat u ons daarover informeert. Wij proberen de oorzaak zo goed en zo snel mogelijk weg te nemen. Maak uw onvrede of klacht daarom bespreekbaar.

U heeft zelf de keuze met wie u uw klacht wilt bespreken.

  • U kunt terecht bij uw hulpverlener of de leidinggevende. We proberen zoveel mogelijk in onderling overleg, problemen op te lossen.
  • U kunt advies vragen bij de klachtenfunctionaris. Deze kan bemiddelen tussen u en degene waar de klacht betrekking op heeft. De klachtenfunctionaris heeft geheimhoudingsplicht. De klachtenfunctionaris is te bereiken per e-mail: klachtenfunctionaris@lievegoed.nl of mobiel 06- 21502439.
  • U kunt de klacht indienen bij de externe klachtencommissie als u vindt dat wij niet goed met uw klacht omgaan.
    Klachtencommissie VGU, Postbus 10103, 3505 AB UTRECHT of postmaster@vgu.nl.
  • Patiënten in de GGZ kunnen ook terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon.
    Tel: 0900-4448888 of Helpdesk@pvp.nl.
  • Als de vorige stappen geen goede oplossing hebben opgeleverd, kunt u zich wenden tot de landelijke geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl.

Een samenvatting van de klachtenregeling vindt u hieronder.

Lievegoed Klachtenregeling (341,1 KB)