Joriskring, Amsterdam | begeleiding, dagopvang, wonen en logeren

De Joriskring biedt gespecialiseerde begeleiding aan kinderen en jongeren van 0-24 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. Er is een kinderdagcentrum, we hebben woon- en logeerplek en we geven begeleiding thuis, op de crèche of op school. In een warme, huiselijke omgeving, focussen we ons in kleine groepen op de kwaliteiten en talenten van ieder kind.

Ervaringen

Sanne (41), moeder van Yaël (9). Yaël heeft een ernstige verstandelijke beperking, autisme en epilepsie

Ik herinner met nog als de dag van gisteren mijn eerste bezoek aan de Joriskring, bijna zes jaar geleden. Het was het sluitstuk van mijn zoektocht naar een goede plek voor Yaël.

Lees verder >>

Joriskring

De Klencke 109
1083 HH Amsterdam

Aanmelden

Voor wie

De Joriskring is er voor kinderen en jongeren voor wie een gewone (basis)school of ZMLK-school onvoldoende zorg en begeleiding biedt. Bij ons kunnen kinderen terecht met een:

Verstandelijke beperking
Meervoudige beperking (MCG)
Verstandelijke beperking met bijkomende gedragsproblematiek
Niet aangeboren hersenletsel (NAH)


 

Aanbod

De Joriskring biedt gespecialiseerde dagopvang aan kinderen van 0-16 jaar, voor jongeren van 16-24 jaar zijn er ambachtsgroepen. Daarnaast bieden we ook woon- en logeerplek, weekend- en vakantieopvang. Ook thuis, op de creche of school kunnen we ondersteuning bieden.

Beschermde omgeving in de stad

In een warme, huiselijke omgeving,  focussen we ons in kleine groepen op de kwaliteiten en talenten van  ieder kind. We bieden een beschermde omgeving waarin deze kinderen en jongeren zich op hun eigen wijze  kunnen ontwikkelen. De kinderen en jongeren maken, net als hun leeftijdsgenoten die naar school gaan, onderdeel uit van de Amsterdamse samenleving. Aan de levendige Zuidas staat ons pand met ruime tuin.

Kleinschalig

We zijn kleinschalig opgezet, waardoor kinderen en medewerkers elkaar goed kennen. We ontmoeten elkaar bij de gezamenlijke dagopening en een gezamenlijke weeksluiting. Ouders en andere familieleden zien we bij onze jaarfeesten en ouderavonden.

Kinderdagcentrum

Er zijn acht groepen, met elk 6 tot 8 kinderen. Iedere groep heeft een eigen dagprogramma met gemeenschappelijke en individuele activiteiten. De dagelijkse ontmoeting tussen kind en begeleider vormt de kern van onze zorg.

Wonen en logeren

We bieden elke dag woon- en logeerplek aan 24 kinderen en jongeren. We werken in kleine groepjes van 3 of 4 kinderen. Sommige kinderenwonen bij ons, sommige kinderen komen bijna elke nacht, anderen een of twee nachten per week of nog minder. 

Voor sommige kinderen is de Joriskring hun woonplek waar zij hun eigen kamer hebben. Voor anderen geeft af en toe logeren de ruimte om langer thuis te blijven wonen. Daarnaast kan bij ons logeren een opstap zijn om aan een nieuwe woonplek te wennen. Alle kinderen hebben een vast team van medewerkers om zich heen.

Begeleiding

Individuele begeleiding aan kinderen en jongeren geven we thuis, op school en de peuterspeelzaal. Samen kijken we welke ondersteuning het beste bij uw kind past. Dit kan gaan om praktische thuishulp, maar ook om pedagogische ondersteuning. Ook bieden wij gespecialiseerde begeleiding aan ouders bij opvoedvragen.

Kinderdagcentrum

De groepen op het kinderdagcentrum zijn samengesteld op basis van ontwikkelingsvraag en leeftijd.

Leren en ontwikkelen

Ieder kind nodigen we uit te leren, er is voor ieder kind een ontwikkelingsgericht leerplan. Elke groep heeft een eigen therapeutisch leerprogramma, met als basis ontwikkelingsgerichte activiteiten. In iedere groep is het ritme en leerprogramma aangepast aan de leeftijd, mogelijkheden  en ervaringswereld van de kinderen. Wij richten ons voortdurend op reële groeimogelijkheden.

We besteden aandacht aan de sfeer en de omgeving van het kind. We hebben daarnaast de dagelijkse rustmomenten, genieten met de kinderen van de buitenlucht en organiseren activiteiten gericht op het lichaam en het stimuleren van de zintuigen.

Activiteiten

We zingen en spelen met de kinderen en is er veel aandacht voor de verzorging en het activeren van het lichaam. Daarnaast doen we aan tekenen, schilderen en knutselen of andere creatieve werkvormen. Ook zijn er huishoudelijke activiteiten zoals bakken en koken. En door de dag heen is er veel aandacht voor het stimuleren van communicatieve vaardigheden via foto's en ondersteunende gebaren.

Jongeren kunnen zich bij ons bekwamen in verschillende ambachten, zoals bijvoorbeeld koken, bakken, wolvilten, houtbewerking en huishouden. Ook zorgen we elke dag voor voldoende beweging.

Zorgplan

Elk kind heeft een individueel zorgplan dat past bij het voortschrijdende ontwikkelingsniveau. Een keer per jaar bespreken we dit zorgplan met ouders, medewerkers en eventueel betrokken therapeuten.

De eerste maanden

De eerste maanden besteden we extra aandacht aan het observeren van uw kind. WE doen dat in een multidisciplinair team, met onder andere therapeuten, een arts en een orthopedagoog. Dit doen we om de zorg goed af te stemmen op de mogelijkheden en wensen van uw kind. Deze periode biedt u ook de kans aan ons te wennen en uw wensen, ervaringen en verbeterpunten aan ons door te geven. Zo kunnen we samen na de observatieperiode de zorg optimaal afstemmen.

Voordat uw kind start bij de Joriskring is er een gesprek met het gezin, de persoonlijk begeleider en de gedragsdeskundige. We bespreken dan het beeld van uw kind, we spreken doelen af en leggen de werkwijze uit. De eerste zes weken worden besteed aan het opbouwen van een vertrouwensband en het aangaan van een pedagogische relatie met het kind. We leren elkaar goed kennen, we  inventariseren de krachten en de problemen. Ook nemen we bepaalde gestandaardiseerde vragenlijsten af en eventueel observeren we met behulp van video-opname.

Uw kind krijgt in deze beginfase veel ‘houvast’ aangeboden door het begeleiden vanuit nabijheid; aan de hand meenemen in het programma; bij het niveau passende communicatie; extra aandacht bij het uitvoeren van activiteiten, leren kennen en wennen aan het vaste ritme en de gewoontes op de groep.

Lees meer over onze visie op zorg

Wonen en logeren

Voor sommige kinderen is de Joriskring hun woonplek waar zij hun eigen kamer hebben. Voor anderen geeft af en toe logeren de ruimte om langer thuis te blijven wonen. Sommige kinderen komen bijna elke nacht, anderen een of twee nachten per week of nog minder. Daarnaast kan het logeren een opstap zijn om aan een nieuwe woonplek te wennen. Alle kinderen hebben een vast team van medewerkers om zich heen.

Dagprogramma

We bieden elke dag logeerplek aan 24 kinderen en jongeren, in kleine groepjes van 3 of 4 kinderen. Elk kind heeft een eigen groep en eigen slaapkamer. Bij elk groepje hoort een vast team van begeleiders. In een warme, huiselijk omgeving wisselen we daar activiteiten en ontspanningsmomenten met elkaar af.  Er is een dagprogramma dat afgestemd is op de zorgvraag en de leeftijd van de kinderen en jongeren, met aandacht voor individuele ontwikkeldoelen. Onze begeleiding is altijd gericht op ontwikkeling.

In het weekend en de vakantie is er ruimte voor ontspanning en vrije tijd. Er is buitenschoolse opvang, we gaan veel naar buiten en organiseren speciale uitjes in Amsterdam en omgeving.

Ontmoeting

Wij richten ons voortdurend op reële groeimogelijkheden. De dagelijkse ontmoeting tussen kind en begeleider vormt de kern van het zorgproces. We besteden aandacht aan de sfeer en de omgeving van het kind en aan het leren vanuit beweging. Het ritme van de dag, van de week en het jaar geven structuur.

Lees meer over onze visie op zorg

Begeleiding en ondersteuning

U kunt bij ons terecht voor individuele begeleiding thuis, op school en de peuterspeelzaal. Samen kijken we welke ondersteuning het beste bij uw kind past. Dit kan gaan om praktische thuishulp, maar ook om pedagogische ondersteuning. Ook bieden wij gespecialiseerde begeleiding aan ouders bij opvoedvragen.

Hulp bij opvoeding

De manier van opvoeden die bij andere kinderen in het gezin goed aansluit, werkt niet altijd bij een kind met een verstandelijke beperking. Bij ontwikkelingsgerichte of opvoedkundige vragen zoeken we samen met ouders naar oplossingen waarbij iedereen zich prettig voelt.

Praktische hulp thuis

Soms is het nodig dat ouders even extra tijd kunnen nemen voor de andere kinderen, of zelf energie kunnen opdoen. Wij richten ons dan vooral op het kind met een beperking.

Begeleiding en ondersteuning in de peuterspeelzaal, crèche of basisschool

We kunnen een kind ondersteunen bij het verwerken en oefenen met de leerstof, of met het contact maken met de andere kinderen. Ook de leerkracht maken we vertrouwd met de mogelijkheden en grenzen van de verstandelijke beperking.

Passende ondersteuning voor u en uw kind

Onze ambulante begeleiders bieden maatwerk. Ze werken doordeweeks en in de weekenden, overdag en ’s avonds. Bij onze individuele begeleiding is er altijd sprake van nauw contact met ouders. Kinderen kunnen meedoen aan onze jaarfeesten op de Joriskring.

Lees meer over onze visie op zorg

Praktische informatie

 

Openingstijden en vervoer

De Joriskring is het hele jaar geopend. Doordeweeks zijn de kinderen van 9.00 tot 15.30 uur op het dagcentrum. Ook in het weekend en in de vakanties is opvang mogelijk. De kinderen die bij ons wonen of logeren bieden we 24-uurszorg,  overdag op het kinderdagcentrum en daarna in de huiskamers en slaapkamers.

Indien nodig zorgt een gespecialiseerd vervoersbedrijf voor het vervoer naar de Joriskring.

Samen eten

Wij verzorgen een biologische broodmaaltijd. We maken gebruik van biologische producten die aansluiten bij de seizoenen. Voor de kinderen die bij ons logeren, maakt de kok elke dag een verse warme maaltijd.

 

Familie

 

Betrokken

De betrokkenheid van ouders is groot. Ouders leveren een belangrijke bijdrage, bijvoorbeeld als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en het organiseren van uitjes en jaarfeesten. Een paar keer per jaar is er een ouderavond. Elk kind heeft een persoonlijk begeleider die regelmatig contact heeft met ouders.

Vieren van jaarfeesten

In het jaar vieren wij de verschillende seizoensfeesten samen met de kinderen, ouders en medewerkers. Dit zijn belangrijke terugkerende momenten/rituelen waar ontmoeting en samenzijn centraal staan.

Cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit ouders. Zij vertegenwoordigen de belangen van de kinderen en adviseren en denken mee over de zorg en begeleiding op onze locaties.

Dank

aan onze sponsors voor de tuin en de inrichting!