Jongvolwassenen

Lievegoed biedt gespecialiseerde zorg voor jongvolwassenen met psychische problemen of een verslaving. Onze multidisciplinaire teams zijn gespecialiseerd in de specifieke hulpvragen van deze doelgroep.

Claudia (27)

Ik heb mij aangemeld bij Lievegoed vanwege een trauma in mijn kinderjaren. Jarenlang had ik dit trauma aan de kant gezet door intensief bezig te zijn met mijn studie, werk en relatie. Nadat ik mijn studie afrondde en mijn relatie uitging, werd ik geconfronteerd met mijzelf. Toen kreeg ik last van depressieve gevoelens en angsten.

Lees Claudia's verhaal

Lievegoed Jongvolwassenen

alle locaties

Aanmelden
088-3571510

Jongvolwassenenzorg

We zijn er voor jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot 28 jaar met psychische problematiek, een verslaving, of een combinatie van beide. Bij psychische problematiek kun je denken aan: depressie, angsten, vermoeidheidsklachten, psychose, ADHD, ASS, trauma en persoonlijkheidsproblematiek. 

Tussen de 18 en 28 jaar maak je grote veranderingen door. Je zoekt naar je eigen ik, naar je plek in de maatschappij. Vaak ga je uit huis, krijg je een andere relatie met je ouders. Het is een dynamische maar soms ook moeilijke tijd.

Lievegoed heeft een zorgaanbod ontwikkeld dat aansluit aan bij de specifieke thema's waar jongeren (18-28 jaar) mee worstelen. 

Ieder behandeltraject wordt op maat gemaakt. Samen met jou bespreken we welke behandeling aansluit bij jouw persoonlijke hulpvraag. Heb je een korte of langere behandeling nodig? Heb je meer baat bij individuele therapie, groepbehandeling of een combinatie?

Samen werken we er aan dat de je weer met zelfvertrouwen en energie de uitdagingen van het leven aangaat. Je doet ervaringen en inzicht op om ook op de lange termijn balans in je leven te behouden.

We gaan ervan uit dat praten niet de enige weg naar herstel is. Daarom bestaat een behandeling bij ons meestal uit een combinatie van verbale en non-verbale therapie. Bij non verbale therapie kun je denken aan: kunstzinnige therapie, een inwrijving of werken op onze behandelboerderij. We maken tevens gebruik van eHealth, zodat je ook vanuit huis aan je herstel kan werken. 

Behandelvormen

Je kunt bij ons terecht voor:

Poliklinische behandeling
Dagbehandeling
Opname op Hoge Born

Poliklinische behandeling

Een poliklinische behandeling varieert van een uur tot enkele dagdelen per week. Je volgt groepsbehandelingen en individuele therapie. Vaak combineren we gesprekken met non-verbale therapie zoals kunstzinnige therapie.

Tijdens de groepstherapie volgt de jongere behandeling samen met leeftijdsgenoten. De groepen kenmerken zich door een open sfeer en gezonde gezelligheid. De jongeren ervaren steun aan elkaar, mede door herkenning en het kunnen oefenen van sociale vaardigheden. Deelname aan onze groepstherapie is op elk moment te starten, er zijn geen wachtlijsten.

Het is mogelijk dat een individuele behandeling passender is. In gesprek met de behandelaar wordt aangesloten bij de vraag van de jongere en wat hij wil bereiken. Er zijn verschillende mogelijkheden: van praktische en steunende gesprekken tot inzichtgevende psychotherapie en traumabehandeling. Ook beantwoorden we diagnostische vragen in een individueel traject.

Dagbehandeling

In sommige gevallen kun je als onderdeel van je behandeling voor een tot drie dagen bij ons werken op behandelboerderij of een werkplaats. Je leeft en werkt in één van onze groepen, in een rustige en geborgen sfeer. Het programma bestaat uit een aantal vaste onderdelen zoals de dagopening- en sluiting, met elkaar koffie drinken en lunchen. Zo bieden we structuur en ritme. Daarnaast volg je verschillende therapieën, passend bij jouw zorgvraag en werk je mee op de locatie. Het zinvol kunnen bijdragen, geeft structuur,  zorgt voor het (her)vinden van je kracht en mogelijkheden.

Opname

Mocht het nodig zijn, dan is het mogelijk om voor korte duur te worden opgenomen in onze kliniek in De Hoge Born in Wageningen. We zien opname als een kortstondige onderbreking van een ambulant behandeltraject.

Behandelaanbod

Ons behandelaanbod is afgestemd op vragen die typerend zijn voor de ontwikkeling van jongvolwassenen. Onderstaand een overzicht van de ambulante therapieën die wij bij bieden. Voor klinisch aanbod zie Behandelaanbod De Hoge Born.

Zelfbeeldgroep en biografie

Je zou zo graag anders willen reageren in situaties, maar dit lukt steeds niet. Je hebt steeds goede voornemens, maar toch ga je weer mist en rook en blow je te veel. Meer dan je eigenlijk zou willen. Of kan het je eigenlijk allemaal niet meer schelen, voel jij je een mislukking en lukt werk, school of studie allemaal niet?

Wij geloven dat je meer bent dan je denkt en ondersteunen je je sterke kanten te zien. Door te richten op wat je hebt meegemaakt, wie je bent en wat je wilt, werk je aan een meer evenwichtig zelfbeeld. Als je meer tevreden bent over wie je bent, sta je steviger in je schoenen en ben je minder gevoelig voor tegenslag.

Deze groepsgesprekken combineren we met kunstzinnige therapie en oefeningen, zodat het niet alleen bij praten blijft, maar dat je positieve zelfbeeld gaat leven in wat je voelt en doet.

Denken, Voelen en Willen

Een actieve werkgroep gericht op het opbouwen van toekomstperspectief en gezonde leefstijl

Elke week bespreken we twee persoonlijke situaties van jongeren in de groep: waar zijn zij niet tevreden mee, waar maken ze zich zorgen over, waar worden ze somber of bang van? De groep helpt, onder begeleiding van de therapeut, om de situatie vanuit een ander perspectief te bekijken. Zo leer je dat dingen soms toch anders in elkaar zitten dan je eerst dacht, voelde of wilde.

Traumabehandeling (EMDR)

Soms maak je iets ergs mee in je leven wat je moeilijk een plek kunt geven. Waardoor het vaak niet meer lukt om zonder angst en spanningsklachten te functioneren. Hiervoor hebben we verschillende behandelmethodes. Een daarvan is EMDR en dat staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. In dit filmpje zie je hoe dat werkt:

https://www.youtube.com/watch?v=IEWE1IwFnRM&t=171 

Deze behandeling krijg je individueel. Wij hebben goede ervaringen deze behandeling te combineren met lichaamsgerichte therapie (zoals euritmietherapie) of met kunstzinnige of muziektherapie. Ook het deel uit maken van de therapeutische werkgemeenschap kan veel herstellende ervaringen bieden in het vertrouwen en verbinden met andere mensen, dieren en de natuur.

Groepspsychotherapie

Deze groep is gericht op jongeren die de eigen innerlijke hinderlijke patronen willen onderzoeken en bijstellen. De interactie met elkaar staat centraal, zowel in het verbale deel als in de muziek- of kunstzinnige therapie.

Deelname aan groepspsychotherapie brengt je meer in contact met je gevoelsleven en biedt nieuwe ervaringen met het doorbreken van patronen. Je stelt je eigen doelen op en verbindt hieraan samen met de groep concrete acties, waarmee jij je patronen gaat veranderen. 

Visie en werkwijze

 

Positieve psychologie

Wij werken vanuit de visie: je bent meer dan je denkt! We kijken niet alleen naar je probleem of beperking, maar vooral naar wat je wel kan. Het vermogen om zelf problemen op te lossen, is vaak groter dan gedacht. We helpen je met het (her)vinden van je gezonde kanten om ook op de lange termijn balans in je leven te kunnen behouden.

Verbale en non-verbale therapie

We gaan er vanuit dat praten niet de enige weg naar herstel is. Daarom combineren we reguliere gesprekstherapieën, zoals EMDR of Seeking Safety, met non-verbale therapieën, zoals kunstzinnige therapie of muziektherapie.

Medicatie en uitwendige therapie

Een psychische aandoening zien wij als een verstoring van het evenwicht in het hele lichaam. Om dit evenwicht te herstellen gebruiken we als aanvulling op reguliere medicijnen natuurlijke geneesmiddelen op basis van plantaardige, dierlijke of minerale substanties. Ook zetten we uitwendige lichaamsbehandelingen in die activerend of ontspannend werken.

Combinatie therapie en werk

Wij werken met de combinatie van therapie en werk. Een zinvolle daginvulling en het verzorgen van je omgeving is – naast therapie – een goede manier om in beweging te komen en te werken aan herstel. In het werk ervaar je de aspecten van het gewone en gezonde leven van dichtbij. Je kunt bij ons werken in de moestuin, de keuken en het huishouden.

Biologische voeding

Om te kunnen herstellen is gezonde voeding essentieel. Daarom zijn al onze maaltijden biologisch. Veel van onze groenten, verbouwen we in onze eigen moestuinen. We beschikken over een professionele keuken. Op dinsdag tot en met vrijdag kun je tegen onkostenvergoeding meedoen met een uitgebreide biologische lunch. 

Praktische info

 

Kosten

Kijk hier voor meer informatie over mogelijke kosten. 

Afwezigheid

Als we een behandeling hebben afgesproken, gaan we een wederzijds commitment aan. Dat wil zeggen dat wij een inspanningsverplichting op ons nemen voor een goed resultaat van jouw behandeling. Omgekeerd verwachten we ook dat jij er alles aan zult doen je behandeling te volgen.

Afmelden is dus slechts bij hoge uitzondering mogelijk. Neem in dat geval telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer dat je behandelaar je zal geven.

Wanneer je twee keer niet komt, gaan we met je in gesprek over de voortgang van je behandeling.

Klachten

Heb je een klacht? We horen het graag. We nemen klachten serieus en willen deze graag zo goed mogelijk oplossen. Kijk hier voor meer informatie over klachten.