Kinderdagcentrum Huize Thomas, Rotterdam

Kinderdagcentrum Huize Thomas in Rotterdam biedt gespecialiseerde dagopvang aan kinderen en jongeren van 3-18 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. In een warme, huiselijke omgeving, focussen we ons in kleine groepen op de kwaliteiten en talenten van ieder kind. Vanaf juli 2017 gaan we Huize Thomas grondig renoveren. Medio december hopen we het prachtig verbouwde pand weer in gebruik te kunnen nemen. De kinderen gaan tijdelijk voor dagopvang naar Bride, ook een locatie van Lievegoed in Rotterdam.

KDC Huize Thomas

Grieksestraat 18
3028 CL Rotterdam

Aanmelden

Voor wie

Kinderdagcentrum Huize Thomas is er voor kinderen van 3-18 jaar voor wie een gewone basisschool of ZMLK-school onvoldoende zorg en begeleiding biedt. Bij ons kunnen kinderen terecht met een:

  • Verstandelijke beperking
  • Meervoudige beperking (MCG)
  • Verstandelijke beperking met bijkomende gedragsproblematiek
  • Niet aangeboren hersenletsel (NAH

Aanbod

Huize Thomas biedt gespecialiseerde dagopvang in kleine groepen aan kinderen van 3-18 jaar. We bieden ook zorg in de schoolvakanties.

Het dagelijks leven op Huize Thomas bestaat uit een combinatie van zorg, onderwijs en opvoeding. We hebben veel aandacht voor lichamelijke verzorging, zelfredzaamheid, beweging en spraak.

Hoe werken we

Iedere groep bestaat uit 6 tot 8 kinderen en heeft een dagprogramma met gemeenschappelijke en individuele activiteiten. De dagelijkse ontmoeting tussen kind en begeleider vormt de kern van onze zorg. 

Leren en ontwikkelen

Ieder kind nodigen we uit te leren, er is voor ieder kind een ontwikkelingsgericht leerplan. Wij richten ons voortdurend op reële groeimogelijkheden. We besteden aandacht aan de sfeer en de omgeving van het kind. We hebben daarnaast de dagelijkse rustmomenten, genieten met de kinderen van de buitenlucht en organiseren activiteiten gericht op het lichaam en het stimuleren van de zintuigen.

Activiteiten

We zingen en spelen met de kinderen en is er veel aandacht voor de verzorging en het activeren van het lichaam. Daarnaast doen we aan tekenen, schilderen en knutselen of andere creatieve werkvormen. Ook zijn er huishoudelijke activiteiten zoals bakken en koken. En door de dag heen is er veel aandacht voor het stimuleren van communicatieve vaardigheden via foto's en ondersteunende gebaren.

Zorgplan

Elk kind heeft een individueel zorgplan dat past bij het voortschrijdende ontwikkelingsniveau. Een keer per jaar bespreken we dit zorgplan met ouders, medewerkers en eventueel betrokken therapeuten.

De eerste maanden

De eerste maanden besteden we extra aandacht aan het observeren van uw kind. Dit om de zorg goed af te stemmen op de mogelijkheden en wensen van uw kind. Deze periode biedt u ook de kans aan ons te wennen en uw wensen, ervaringen en verbeterpunten aan ons door te geven. Zo kunnen we samen na de observatieperiode de zorg optimaal afstemmen.

Voordat uw kind start op het kinderdagcentrum is er een gesprek met het gezin, de persoonlijk begeleider en de gedragsdeskundige. We bespreken dan het beeld van uw kind, we spreken doelen af en leggen de werkwijze uit. De eerste zes weken worden besteed aan het opbouwen van een vertrouwensband en het aangaan van een pedagogische relatie met het kind. We leren elkaar goed kennen, we  inventariseren de krachten en de problemen. Ook nemen we bepaalde gestandaardiseerde vragenlijsten af en eventueel observeren we met behulp van video-opname.

Uw kind krijgt in deze beginfase veel ‘houvast’ aangeboden door het begeleiden vanuit nabijheid; aan de hand meenemen in het programma; bij het niveau passende communicatie; extra aandacht bij het uitvoeren van activiteiten, leren kennen en wennen aan het vaste ritme en de gewoontes op de groep.

Lees meer over onze visie op zorg

Groepen

Onze dagopvang vindt plaats in kleine groepen die in principe naar leeftijd zijn samengesteld. Voor elke groep is er een therapeutisch leerprogramma, met als basis ontwikkelingsgerichte activiteiten.

Kinderdagcentrum

Elke groep heeft een eigen therapeutisch leerprogramma, met als basis ontwikkelingsgerichte activiteiten. In iedere groep is het ritme en leerprogramma aangepast aan de leeftijd, mogelijkheden  en ervaringswereld van de kinderen. Activiteiten die we aanbieden zijn bijvoorbeeld: tekenen, schilderen, gymnastiek, muziek, samen spelen, bakken.

Voor jongeren

Met jongeren doen we ook ambachtelijk werk, zoals houtbewerking en weven. Dat is niet alleen leuk om te doen, maar geeft ook zelfvertrouwen, concentratievermogen en verbeterde motoriek. We werken in kleine groepen waardoor ook sociale vaardigheden worden ontwikkelen. Elke dag zorgen we daarnaast voor voldoende beweging.

Praktische informatie

 

Openingstijden en vervoer

Kinderdagcentrum Huize Thomas is op werkdagen geopend van 08.45 tot 15.30 uur.
We bieden ook opvang in de schoolvakanties. Indien nodig zorgt een gespecialiseerd vervoersbedrijf voor het vervoer naar het kinderdagcentrum.

Voeding

We verzorgen de biologische broodmaaltijd.

Familie

De betrokkenheid van ouders bij Huize Thomas is groot. Ouders leveren een belangrijke bijdrage, bijvoorbeeld als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en het organiseren van uitjes en jaarfeesten. Een paar keer per jaar is er bij  Huize Thomas een ouderavond. Elk kind heeft een persoonlijk begeleider die regelmatig contact heeft met ouders. Voor de dagelijkse uitwisseling tussen de ouders en begeleider is er een contactschriftje.

Vieren van jaarfeesten

In het jaar vieren wij de verschillende seizoensfeesten samen met de kinderen, ouders en medewerkers. Dit zijn belangrijke terugkerende momenten/rituelen waar ontmoeting en samenzijn centraal staan.

Cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit ouders. Zij vertegenwoordigen de belangen van de kinderen en adviseren en denken mee over de zorg en begeleiding op onze locaties.

Onze andere locaties

In Rotterdam is er een kinderdagcentrum voor kinderen van 0 tot 7 jaar. We bieden individuele begeleiding voor kinderen en volwassenen. Dat kan thuis, op school of peuterspeelzaal en op werk. Daarnaast kunnen volwassenen bij ons een dagbesteding vinden op de kunstwerkplaats.

Kinderdagcentrum Bride voor kinderen van 0 tot 6 jaar

Proteus Rotterdam individuele begeleiding voor kinderen en volwassenen

Werkplaatsencentrum Helias zinvolle dagbesteding voor volwassenen