Lievegoed KDC Huize Thomas

Huize Thomas is een kinderdagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking of meervoudige beperking in de leeftijd van 6 tot 15 jaar. In het najaar van 2017 is Huize Thomas, gevestigd aan de Grieksestraat 18 in Rotterdam West, gerenoveerd. De inrichting van de groepen is ruim opgezet, licht en heeft een huiselijke, warme sfeer. Rondom het gebouw is een grote tuin waar de kinderen buiten kunnen spelen. Wij laten ons inspireren door de antroposofie en werken vanuit de heilpedagogie. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat ieder mens een gezonde kern/ persoonlijkheid heeft.

KDC Huize Thomas

Grieksestraat 18
3028 CL Rotterdam

Aanmelden

Voor wie

Op Huize Thomas kunnen kinderen terecht in de leeftijden 6 tot 15 jaar met een:

  • Verstandelijke beperking
  • Meervoudige beperking (EMB)
  • Verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag
  • Kinderen en jongeren die binnen het ZML onderwijs niet mee kunnen

Om geplaatst te kunnen worden is het nodig dat uw kind een WLZ-indicatie of Jeugdwet beschikking heeft. Deze indicatie kunt u aanvragen met uw consulent van het wijkteam.

Aanbod

Huize Thomas biedt gespecialiseerde dagopvang in kleine groepen aan kinderen van 6 tot 16 jaar. Tijdens de reguliere schoolvakanties is Huize Thomas geopend.

Het dagelijks leven op Huize Thomas bestaat uit een combinatie van zorg/behandeling, onderwijs en opvoeding. Er is veel aandacht voor ontwikkeling, lichamelijke verzorging, zelfredzaamheid, beweging en spraak. Het uitgangspunt is dat ieder kind de mogelijkheid heeft zich te kunnen ontwikkelen en beschikt over leermogelijkheden.

Hoe werken we

Iedere groep bestaat uit 4 à 5 kinderen en heeft een gestructureerd dagprogramma met gemeenschappelijke en individuele activiteiten. De dagelijkse ontmoeting tussen kind, begeleider en therapeuten vormt de kern van onze zorg. 

Leren en ontwikkelen

Ieder kind nodigen we uit te leren, er is voor ieder kind een ontwikkelingsgericht leerplan. Wij richten ons voortdurend op reële groeimogelijkheden en ontwikkeling.

We besteden aandacht aan de sfeer en de omgeving van het kind. Zo bieden we dagelijkse rustmomenten, genieten met de kinderen van de buitenlucht en organiseren activiteiten gericht op het lichaam, hoofd, hart en handen. Daarbij stimuleren wij de zintuigen.

Activiteiten

We zingen en spelen met de kinderen en is er veel aandacht voor de verzorging en het activeren van het lichaam. Daarnaast tekenen, schilderen en knutselen we of gebruiken andere creatieve werkvormen. Ook zijn er huishoudelijke activiteiten zoals bakken en koken. Door de dag heen is er veel aandacht voor het stimuleren van communicatieve vaardigheden via foto's en ondersteunende gebaren. Ook wordt er gewerkt met iPads of andere hulpmiddelen.

Zorgplan

Elk kind heeft een individueel zorgplan dat past bij zijn of haar ontwikkelingsniveau. In het zorgplan staan de individuele doelen per kind beschreven. Aan deze doelen wordt dagelijks gewerkt. De persoonlijke begeleider van uw kind houdt de ontwikkeling van uw kind bij en rapporteert dit regelmatig. Intern wordt het plan eens per kwartaal geëvalueerd en eens per jaar wordt het zorgplan geëvalueerd met ouders en betrokken disciplines.

De eerste maanden

Voordat uw kind start op het kinderdagcentrum is er een gesprek met het gezin, de persoonlijk begeleider en de gedragsdeskundige. We bespreken dan het beeld van uw kind, we spreken doelen af en leggen de werkwijze uit. De eerste zes weken worden besteed aan het opbouwen van een vertrouwensband en het aangaan van een pedagogische relatie met het kind. We leren elkaar goed kennen, we  inventariseren de krachten en de problemen. Ook nemen we bepaalde gestandaardiseerde vragenlijsten af en eventueel observeren we met behulp van video-opname.

De eerste maanden besteden we extra aandacht aan het observeren van uw kind. Dit om de zorg goed af te stemmen op de mogelijkheden en wensen van uw kind. Deze periode biedt u ook de kans aan ons te wennen en uw wensen, ervaringen en verbeterpunten aan ons door te geven. Zo kunnen we samen na de observatieperiode de zorg optimaal afstemmen.

Uw kind krijgt in deze beginfase veel ‘houvast’ aangeboden door het begeleiden vanuit nabijheid; aan de hand meenemen in het programma; bij het niveau passende communicatie; extra aandacht bij het uitvoeren van activiteiten, leren kennen en wennen aan het vaste ritme en de gewoontes op de groep.

Lees meer over onze visie op zorg

Groepen

De groepen zijn naar leeftijd ingedeeld en bestaan uit 4 à 5 kinderen per dag. Ook kijken we naar de verschillende ontwikkelingsniveaus en wordt er gewerkt in clusters. Voor elke groep is er een dagprogramma, met als basis ontwikkelingsgerichte activiteiten.

Kinderdagcentrum

In iedere groep zijn de activiteiten aangepast aan de leeftijd, mogelijkheden en ervaringswereld van de kinderen. Activiteiten die we aanbieden zijn bijvoorbeeld: tekenen, schilderen, gymnastiek, muziek, samen spelen en bakken. De verschillende therapieën zoals logopedie, euritmie en fysiotherapie zijn onderdeel van het dag programma.

Voor jongeren

Met de jongeren (12+) doen we ook ambachtelijk werk, zoals houtbewerking, tuinwerkzaamheden en huishoudelijk werk. Dat is niet alleen leuk om te doen, maar geeft ook zelfvertrouwen, concentratievermogen en verbeterde motoriek. We werken afhankelijk van de activiteit in kleine groepen of grotere groepen waarbinnen de sociale vaardigheden worden ontwikkeld. Elke dag zorgen we daarnaast voor voldoende beweging.

Praktische informatie

 

Openingstijden en vervoer

Kinderdagcentrum Huize Thomas is op werkdagen geopend van 08.45 tot 15.30 uur.
We bieden ook opvang in de schoolvakanties. Indien nodig zorgt een gespecialiseerd vervoersbedrijf voor het vervoer naar het kinderdagcentrum.

Voeding

We zorgen voor broodmaaltijden met biologische producten.

Familie

De betrokkenheid van ouders bij Huize Thomas is groot. Ouders leveren een belangrijke bijdrage, bijvoorbeeld als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en het organiseren van uitjes en jaarfeesten. Een paar keer per jaar is er bij Huize Thomas een ouderavond. Elk kind heeft een persoonlijk begeleider die regelmatig contact heeft met ouders. Voor de dagelijkse uitwisseling tussen de ouders en begeleider is er een contactschriftje.

Vieren van jaarfeesten

In het jaar vieren wij de verschillende seizoensfeesten samen met de kinderen, ouders en medewerkers. Dit zijn belangrijke terugkerende momenten/rituelen waar ontmoeting en samenzijn centraal staan.

Cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit ouders. Zij vertegenwoordigen de belangen van de kinderen en adviseren en denken mee over de zorg en begeleiding op onze locaties. Als u interesse heeft om plaats te nemen in de cliëntenraad van Kinderdagcentrum Huize Thomas vernemen wij het graag.

 

Onze andere locaties

In Rotterdam is er een kinderdagcentrum voor kinderen van 0 tot 7 jaar. We bieden individuele begeleiding voor kinderen en volwassenen. Dat kan thuis, op school of peuterspeelzaal en op werk. Daarnaast kunnen volwassenen bij ons een dagbesteding vinden op de kunstwerkplaats.

Kinderdagcentrum Bride voor kinderen van 0 tot 6 jaar

Proteus Rotterdam individuele begeleiding voor kinderen en volwassenen

Dagcentrum Helias zinvolle dagbesteding voor volwassenen