Lievegoed KDC Helias

Lievegoed KDC Helias is een locatie voor zinvolle dagbesteding, waar jongeren van 14 tot en 23 jaar met een beperking zich kunnen ontplooien in een werkgebieden. Ook is er ruimte voor creatieve en culturele activiteiten en ontspanning.

Winkel Helias


Handgeweven stoffen en bijzondere
producten van keramiek.

Helias

Van Aelststraat 4
3067 XB Rotterdam

Aanmelden

Voor wie

Helias biedt zinvolle dagbehandeling en dagbesteding aan jongeren van 14 tot 23 jaar met een matig of ernstig verstandelijke beperking en mogelijk bijkomende problematiek zoals een lichamelijke beperking of psychiatrische problematiek.

De jongeren oriënteren zich op de arbeidsmarkt en krijgen verschillende ambachten aangeboden. Samen zoeken we een ambacht waar de jongere de meeste affiniteit mee heeft. Zo maken we een tussenstap tussen een school of kdc en de volwassen dagbesteding.

Aanbod en werkwijze

Op de locatie Helias bieden we een rustige en sfeervolle omgeving met een vast dag-, week- en jaarritme. De jongeren krijgen de kans zich te ontplooien in een van de drie groepen met daarin 8 tot 10 jongeren: Robijn, Aquamarijn en Aventurijn. Er is een groep voor meervoudig beperkte jongeren, een belevingsgerichte groep en een structuurgroep. Meer informatie over de groepen vind u bij het tabblad “groepen”. 

Wij werken bij Helias met een multidisciplinair team. Er is een gedragsdeskundige, logopediste, fysiotherapeut en ergotherapeut verbonden aan de organisatie. Indien nodig kunnen wij een AVG-arts inschakelen.

Activiteiten
Wij bieden een grote verscheidenheid aan ambachten en activiteiten aan. Te denken valt aan werken in de moestuin, het verzorgen van onze kippen, werken met keramiek, mozaïek, schilderen, muziek. Maar ook huishoudelijke activiteiten als het bereiden van soep, koekjes, brood bakken, tafel dekken, afwassen, de was verzorgen. Tevens bieden wij textiele werkvormen aan als droogvilten, natvilten, weven of haken.

Naast de ambachten is er ook tijd voor creatieve activiteiten en ontspanning, zoals schilderen of werken met papier Maché . Daarnaast is wandelen, eurithmie en muziek maken opgenomen in ons dagprogramma.

Wekelijks is er een weekopening en weekafsluiting waarbij alle groepen samenkomen in de ontmoetingsruimte. Daar besteden wij aandacht aan de bijzonderheden, er wordt gezongen of een verhaal verteld passend bij het jaarfeest of het seizoen. Ook besteden we aandacht aan feesten uit andere culturen (zoals het Suikerfeest).

Iedere jongere werkt mee aan een ambacht of activiteit. We spreken de jongeren aan op wat hij of zij kan. Dit sterkt het gevoel voor eigenwaarde en zelfvertrouwen. Elke bijdrage, hoe klein deze ook mag zijn, is belangrijk. Er is veel persoonlijke aandacht, maar de jongeren werken ook samen. 

Lees meer over onze visie op zorg

Groepen

Robijn
Robijn is een groep voor jongeren met een ernstige meervoudige beperking. Veelal zitten de jongeren in een rolstoel. We werken met tilliften en verschillende stavoorzieningen. Er is veel aandacht voor voeding en verzorging. De beleving van deze jongeren wordt grotendeels bepaald door het lichaam en wat zij met het lijf en met de zintuigen waarnemen. De begeleiders zorgen voor een veilige omgeving en bewaken de balans tussen actie en rust gedurende de dag. Er staan bedden in de groepsruimte, waar de jongeren de mogelijkheid hebben om even uit te rusten na een inspannende activiteit.

Dagelijks werken we aan een ambacht, thema en seizoensgebonden. Het aanbod is passend bij de leeftijd en gericht op zingeving.  Wij stimuleren alle jongeren tot deelname aan een passende activiteit en richten ons op de mogelijkheden van  de jongere. Zo werken wij bij vilt verwerken met speciale veilige priknaalden die gemakkelijk in een vuist vast te houden zijn. Sommige producten kunt u terugvinden in het tabblad “producten verkoop”.

Aquamarijn
De Aquamarijn is een groep voor jongeren met een grote behoefte aan vaste rituelen en een voorspelbare en warme omgeving. De Aquamarijn is een belevingsgerichte groep, waar wij veel groepsactiviteiten aanbieden, volgens een vast weekprogramma. 

Wij bieden in deze groep verschillende activiteiten gericht op arbeidsoriëntatie. De jongeren verrichten huishoudelijke taken, ieder heeft zijn eigen aandeel en dat maakt de zingeving groot. In deze groep zijn koekjes bakken, koken, de was ophangen, afhalen en opvouwen en schoonmaken terugkerende activiteiten. In de middagen staan creatieve activiteiten op het programma zoals mozaïek, papier Maché, schilderen of weven. We stimuleren de jongeren om deel te nemen aan de activiteit, ieder doet wat hij kan en vormt zo een onderdeel van het geheel.

Aventurijn
Aventurijn is een structuurgroep. In de groep Aventurijn ligt de nadruk op het ambachtelijk en buiten werken. De jongeren verzorgen de moestuin, de kippen en gaan wandelen. De groep maakt kaarsen en werken aan ambachten keramiek en houtbewerken. De jongeren worden zoveel mogelijk betrokken bij de werkzaamheden en ervaren daardoor zingeving. Herhaling en terugkerende ervaringen geven herkenning en vertrouwen. Wij sluiten aan bij het ritme van de jongeren en zij worden zoveel mogelijk uitgedaagd in een betrouwbare omgeving.

 

Productverkoop

Bij Helias maken we samen met de jongeren een aantal producten. We betrekken iedere jongere, hoe klein zijn of haar bijdrage ook is. Dit vraagt veel tijd en persoonlijke aandacht, vandaar dat wij geen hoge productie hebben en is ons aanbod voor de verkoop wisselend.

We maken kaarsen, mozaïek, gevilte figuren, beeldjes van speksteen of keramiek, schalen, vazen, pannenonderzetters en deurmatten in alle kleuren van de regenboog. De producten verkopen we aan mensen die op locatie langskomen of aan vrienden en bekenden. Leuke producten voor in huis of om cadeau te doen! 

Praktische informatie

Openingstijden

Helias is elke werkdag geopend van 08.30 tot 15.30 uur en biedt ook zorg in de vakantieperiodes.
Adres:
Van Aelststraat 4
3067 XB Rotterdam

Andere locaties in Rotterdam

Bride: voor de onderbouw voor 0 tot 6 jarigen.
Huize Thomas:  voor de middenbouw voor kinderen van 4 tot 16 jaar