Lievegoed De Beukenhof, wonen, dagbesteding & Wmo

In de Rith, een prachtig buitengebied van Breda, ligt zorgboerderij De Beukenhof. De Beukenhof biedt wonen en zelfvoorzienende dagbesteding. Er wonen 31 cliƫnten verdeeld over vier woningen en er zijn vier dagbestedingsgebieden; de Veehouderij, de Tuin, de Inmaak en het Hofhuis. Op De Beukenhof, wonen en werken mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met psychische problematiek en/of een vorm van autisme. Naast De Beukenhof hebben wij in Breda ook vier woningen in de wijk Princenhage en bieden wij in Breda en omgeving, Roosendaal en Bergen op Zoom ook ambulante begeleiding.

Zorgboerderij de Beukenhof

Vuchtschootseweg 41
4838 GJ BREDA

Aanmelden

Voor wie

Op De Beukenhof werken en wonen mensen met een licht of matig verstandelijke beperking, soms in combinatie met psychische problematiek. Dat kan een angststoornis zijn, hechtingsproblematiek of een vorm van autisme. Allen WLZ vanuit een indicatie ZZP 6.

Op De Vloed in de wijk Princenhage wonen cliënten vanuit een VG of GGZ achtergrond veelal vanuit de WMO. Iemand moet een daginvulling hebben en uitgestelde begeleiding kunnen hanteren. Begeleiding is op de door de weekse dagen op De Vloed aanwezig tussen 15:00 en 20:00 uur en op zondagochtend. Buiten deze uren kan iemand terugvallen op de begeleiding van De Beukenhof.

Ambulante begeleiding wordt in de regio Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom door professionele medewerkers ingezet op maat, afhankelijk van iemands vraag en indicatie.

 

Aanbod

 

Werken op de boerderij

Belangrijk is dat de cliënten zich aangetrokken voelen tot werkzaamheden op een boerderij. Wonen op een zorgboerderij betekent ook meewerken op die boerderij. Binnen de inmaak wordt dagelijks (maandag t/m vrijdag) een warme maaltijd voorbereid met zoveel mogelijk eigen producten. De tuin werkt vanuit een teelplan en zorgt voor de groentes en binnen de Veehouderij wordt gezorgd voor ongeveerd 30 kippen, 10 ossen, 2 varkens en 4 schapen. Het hofhuis is faciliterend aan de rest. Daar wordt dagelijks voor verse soep, koffie en thee voor in de pauzes gezorgd en zij houden de boerderij schoon. De ochtend staat voor facilitair en in de middag is er ruimte voor een soosprogramma. Cliënten kunnen de krant lezen, koekjes bakken, de konijnen en de tuin verzorgen. Zij doen creatieve activiteiten op maat en er wordt begeleiding geboden bij het doen van oefeningen vanuit een fysiotherapeut of logopediste. 

Wonen op de boerderij

De Beukenhof bestaat uit vier groepswoningen waarin 31 cliënten een eigen appartement hebben.

We vieren jaarfeesten en organiseren culturele activiteiten. Er is een rijk sociaal leven en samen zorgen we zo voor een prettige woon-leefomgeving, waar de bewoner zich gezien voelt in heel zijn mens-zijn.

Wonen in de wijk

Beschermd wonen
In Princenhage, een wijk aan de rand van Breda tegen de Rith aan, heeft De Beukenhof vier woningen voor mensen die begeleid zelfstandig wonen. We ondersteunen de cliënt bij een zo zelfstandig mogelijk leven en een zinvolle daginvulling. Deze woningen bevinden zich allen op De Vloed. Er wordt op door de weekse dagen begeleiding geboden van 15:00 t/m 20:00 uur. Cliënten kunnen buiten deze tijden terugvallen op de 24-uurs zorg van De Beukenhof.

Ambulante begeleiding
In de eigen thuissituatie bieden wij begeleiding voor volwassenen met een (zeer) licht verstandelijke beperking. We richten ons ook hier vooral op het ondersteunen van een zo zelfstandig mogelijk leven en op actieve deelname aan de samenleving. 

Hoe werken we

 

Begeleiding

In onze begeleiding kijken we naar de kwaliteiten en mogelijkheden van de individuele cliënt. Voor alle cliënten stellen we in overleg met de persoonlijk begeleiders en de gedragskundige een zorgplan op. Elke cliënt heeft een persoonlijk begeleider binnen de woning en binnen de dagbesteding.

Lees meer over onze visie op zorg.

 

Werken op de boerderij

 

Veehouderij

Werken in de veehouderij is heel afwisselend. Veel voorkomende werkzaamheden zijn: de dieren (ossen, schapen, kippen en varkens) verzorgen: voeren, de stal schoonmaken, omheiningen maken voor een weide . In de veehouderij hakken en verwerken we ook hout gehakt en verwerkt tot kachelhout. En we werken op het land o.a. met koolsoorten en aardappelen. Daarbij verzorgen wij het erf rondom de stal.

In de veehouderij werken betekent veel fysiek werk, vooral gebruik van grove motoriek en meestal buiten zijn onder alle weersomstandigheden. We werken in een groep van 8 cliënten met 1 begeleider. De taken worden zo veel mogelijk zelfstandig en afwisselend samen of individueel uitgevoerd.

Tuinderij

Er zijn diverse werkzaamheden op de groentetuin en in de kas. We werken vanuit een teelplan en kweken en telen groenten; en poten, verspenen en wieden onkruid. Het verstrijken van de jaargetijden maken we zo bewust mee. De tuinderij levert biologische groente voor de woningen en voor ons eigen verkooppunt. We werken in een groep van 8 cliënten en 1 begeleider. Veelal buiten en vanuit de fijne motoriek.

Hofhuis

De Hofhuisgroep werkt in de boerderij. Zij zorgen dat de hele boerderij schoon en netjes blijft; doen de was, de dagelijkse afwas, bakken koekjes, maken verse soep voor de lunch en verzorgen koffie en thee voor de pauzes. Er wordt gezorgd voor de konijnen en een poes, en zij verzorgen de tuin rondom de boerderij. In de middag is er een rustige, soosachtige sfeer waarin cliënten creatief bezig zijn met bv. het breien van een sprei, het maken van verjaardagskaarten of producten van hout. De krant wordt gelezen en cliënten worden begeleid in het doen van oefeningen vanuit een fysiotherapeut of een logopediste. Deze groep is gericht op nabijheid en belevingsgerichte begeleiding en bestaat ook uit 8 cliënten met 1 begeleider.

Inmaak

Vanuit een gebouw wordt in nabijheid van een begeleider door 8 cliënten dagelijks gezorgd voor de warme maaltijd. Met elkaar wordt een verantwoord weekmenu opgesteld aan de hand van eigen producten. Groentes worden gewassen en gesneden en de maaltijd wordt zo goed mogelijk voorbereid voor de avond. Daarnaast worden in het seizoen ook eigen producten ingemaakt en worden er wekelijks verse koekjes gebakken.

Wonen op de boerderij

 

Op de boerderij in een woongroep

Er zijn vier groepswoningen op het terrein van de boerderij. Het accent ligt op structuur en er mogen zijn. Bewoners krijgen 24-uurs begeleiding met in de nacht twee slaapdiensten. Iedereen heeft een eigen appartement en er is een gemeenschappelijke woonkamer en keuken. 

De begeleiding richt zich op een goede kwaliteit van leven, hier hoort onder andere bij: zich prettig voelen, zelfstandigheid, eigen keuzes en verbondenheid.

In een appartement

Elke cliënt heeft een eigen appartement met woon-slaapkamer, eigen sanitair en een keukenblokje. Daarnaast is er een gezamenlijke huiskamer en een gezamenlijke keuken. Voor het wassen en drogen van kleding is er een centrale ruimte. 

Het team richt zich met name op het bieden van structuur, voorspelbaarheid, veiligheid en nabijheid vanuit de individuele begeleidingsvraag van de cliënt. Begeleiding is 24 uur per dag aanwezig. Er is een gemeenschappelijke ruimte waar de  cliënt vrijblijvend naar toe kan. We eten er samen, vieren er onze jaarfeesten en organiseren er activiteiten om elkaar te ontmoeten.  

Binnen één woning, genaamd de Ooiveaar, bieden we begeleiding aan cliënten met een verstandelijke beperking en psychiatrische ziektebeelden. Dit betekent dat wij samenwerkingsverbanden hebben met ggz-professionals en dat wij over extra behandeluren beschikken van een gedragskundige.

Wonen met een vorm van begeleiding in Breda en omgeving of in omgeving Roosendaal en Bergen op Zoom

 

Wonen in de wijk

In Princenhage, een wijk aan de rand van Breda, heeft De Beukenhof vier woningen voor mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking. We ondersteunen de cliënt bij een zo zelfstandig mogelijk leven en bij actieve deelname aan de samenleving.

Er wonen twee mensen in een huis. Ieder heeft een eigen woon-slaapkamer en sanitaire ruimte. Er is een gezamenlijke huiskamer en keuken. Het huis heeft een achtertuin met fietsenschuur. Cliënten hebben overdag werk of dagbesteding. Op door de weekse dagen is er een begeleider van 15:00 tot 20:00 uur en op zondagochtend van 10:00tot 12:00 uur. Daar buiten kunnen cliënten terug vallen op de begeleiders van De Beukenhof.

Elke cliënt heeft een persoonlijk begeleider die ondersteunt bij het zo zelfstandig mogelijk wonen. Daarnaast begeleiden we bij het invullen van de dag en het samenwonen met de andere huisgenoot en bieden wij zorg op maat. In overleg met de cliënt stellen we een begeleidingsplan op. Na een jaar wordt dit plan geëvalueerd en na twee jaar bijgesteld. De persoonlijk begeleider is het eerste aanspreekpunt voor de bewoner, ouders of verzorgers en draagt zorg voor de continuïteit en coördinatie van de hulpverlening.

Ligging
De woningen zijn gelegen aan een woonerf met een groenplantsoen. Om de hoek is een bushalte. De wijk Princenhage is een rustige en sociaal hechte gemeenschap met een levendig verenigingsleven. De woning ligt op korte afstand van de historische dorpskern van Princenhage. Hier is een ruim aanbod aan winkels waaronder een groentezaak, twee bakkerijen, twee slagerijen, twee supermarkten en diverse modezaken. Met de fiets ben je bovendien zo op De Beukenhof of in het centrum van Breda. In de omgeving zijn sportvoorzieningen, een buurtcentrum en een bibliotheek.  De woning ligt gunstig ten opzichte van diverse uitvalswegen richting Rotterdam, Antwerpen (A16), Eindhoven en Bergen op Zoom (A58).

Zelfstandig wonen

Cliënten wonen zelfstandig in een eigen woonruimte in gemeente Breda, Bergenop Zoom of Roosendaal. Vanuit hun indicatie krijgen zij ambulante begeleiding. 

Dit is individuele begeleiding op maat, vanuit in overleg vastgestelde contactmomenten. Dat kan bijvoorbeeld gaan om begeleiding bij actieve deelname aan de samenleving, bij vrijetijdsbesteding en huishouden. Wij ondersteunen op die manier bij een zo zelfstandig mogelijk leven.

Iedere cliënt heeft een persoonlijk begeleider die op vaste dagen en tijden aanwezig is en telefonisch en via Whatsapp bereikt kan worden op door de weekste dagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Samen wordt een begeleidingsplan opgesteld en begeleiden wij cliënten ook in welke stappen te zetten als zij na 17:00 uur of in het weekend een hulpvraag hebben.
Na een jaar wordt dit plan geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De persoonlijk begeleider is het eerste aanspreekpunt voor bewoner en ouders of verzorgers en draagt zorg voor de continuïteit en coördinatie van de hulpverlening. 

Aanmelden en meer informatie

Om in aanmerking te komen voor wonen met begeleiding is een beschikking van de gemeente nodig. Voor meer informatie over een beschikking neem je contact op met de gemeente. 

Meer informatie en kennismaken

Heb je nog vragen over een beschikking of wil je je aanmelden neem contact op met de afdeling Zorgbemiddeling: 030-22 55 502. We maken dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek

Praktische informatie

Voorwaarden voor werken en wonen op Zorgboerderij De Beukenhof

De cliënten hebben affiniteit met het buitenleven en het werken op een boerderij. Zij moeten het willen en aankunnen (fysiek en geestelijk) om naast het wonen ook een deel van de week op de boerderij te werken binnen de eerder genoemde dagbestedingsgebieden. Bij beperkte validiteit (rolstoel bijvoorbeeld) is het helaas niet omgelijk om op De Beukenhof te wonen. Het doel van De Beukenhof is om cliënten een mooie, passende woonplek te bieden met zinvolle en zingevende dagbesteding.

Familie

 

Meedenken over zorg

De persoonlijk begeleider heeft regelmatig contact met de ouders/wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt.

Er is een locatieraad die bestaat uit cliëntvertegenwoordigers. Zij vertegenwoordigen de belangen van alle cliënten tesamen en adviseren en denken mee over de zorg en begeleiding op de locatie.

In de deelnemersraad praten cliënten mee over onderwerpen die hen gezamenlijk aangaan. Individuele wensen worden besproken in de jaarlijkse zorgplanbespreking.

Vieren van jaarfeesten

Wij vieren verschillende jaarfeesten samen met de cliënten, begeleiders en familie. Dit zijn belangrijke terugkerende momenten/rituelen waar ontmoeting en samenzijn centraal staan.